Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2766 Тематика рефератів, Регіональна економіка

Тематика рефератів, Регіональна економіка

« Назад

Тематика рефератів

  1. Класичні теорії розміщення продуктивних сил.

  2. Закономірності розміщення продуктивних сил.

  3. Екологічний фактор у розміщенні продуктивних сил: сутність та особливості впливу.

  4. Вплив демографічних чинників на розміщення галузей господарства.

  5. Принципи розміщення продуктивних сил.

  6. Сучасна державна політика регіонального розвитку: сутність, механізм реалізації, мета, завдання.

  7. Водні ресурси України. Регіональні особливості господарського використання.

  8. Лісові ресурси України. Регіональні особливості розміщення та господарського використання.

  9. Паливні ресурси України: запаси, розміщення, видобуток, госпо­дарське використання.

10. Викопні сировинні ресурси хімічної промисловості України. Особливості їх розміщення.

11. Сировинна база металургійного комплексу України.

12. Природна будівельна сировина в Україні: запаси, розміщення, видобуток.

13. Джерела мінеральної води та лікувальних грязей в Україні: види, запаси, особливостірозміщення та використання

14. Демографічна ситуація в Україні. Її регіональні особливості.

15. Розселення населення України. Типи населених пунктів.

16. Міграції населення України: причини, напрями, інтенсивність.

17. Трудові ресурси України. Структура та проблеми зайнятості населення.

18. Територіальна організація електроенергетики в Україні.

19. Металургійний комплекс України: структура, сучасний стан розвитку та розміщення.

20. Регіональні особливості розвитку та розміщення галузей ма­шинобудування України.

21. Територіальна організація хімічної індустрії України.

22. Територіальна організація лісопромислового комплексу України.

23. Транспортний комплекс України: галузева структура, сучасний стан розвитку, особливостірозміщення.

24. Територіальна організація легкої промисловості України.

25. Територіальна організація будівельного комплексу України.

26. Цукрова промисловість України: сировинна база, сучасний стан розвитку та розміщення.

27. Зернове господарство України: регіональні особливості розвитку та розміщення.

28. Сучасний стан та проблеми розвитку скотарства в Україні.

29. Мінерально-сировинний потенціал Донецького економічного району.

30. Господарський комплекс Придніпровського економічного району: структура, сучасний стан та проблеми розвитку і розміщення.

31. Природно-ресурсний потенціал Східного економічного району: структура, розміщення, господарське використання.

32. Рекреаційний комплекс Причорноморського економічного району: передумови та сучасний стан розвитку і розміщення.

33. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району: сучасний стан та проблеми розвитку і розміщення.

34. Територіальна організація продуктивних сил Подільського еконо­мічного району.

35. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку Централь­ного економічного району.

36. Промисловий комплекс Карпатського економічного району: галузева структура, сучасні тенденції розвитку та розміщення.

37. Зовнішньоекономічні зв’язки України: форми, сучасний стан, тенденції та проблеми.

38. Стратегія сталого розвитку продуктивних сил України: сутність, принципи, засоби реалізації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!