Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2762 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 15, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 15, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 15

Питання для обговорення

 1. Сутність та фактори глобалізації.

 2. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.

 3. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем людства.

 4. Участь України у вирішенні глобальних проблем.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: глобалізація, інтернаціоналізація, глобальні проблеми, глобалістика, лібералізація, Кіотський протокол, Енергетична Хартія.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. В чому особливості глобалізації світового господарства?

 2. Назвіть позитивні і негативні риси глобалізації?

 3. В чому суть глобальних проблем людства і чому необхідне міжнародне співробітництво у їх вирішенні?

 4. Які міжнародні угоди направлені на вирішення глобальних проблем людства?

 5. Як Україна бере участь у вирішенні глобальних проблем людства?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Екологічна криза та форми її прояву.

 2. Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 586-625; 2, с. 414-424; 3, с. 485-501; 4, с. 369-380; 5, с. 607-617; 6, с. 297-326; 7, с. 457-479; 8; 9; 10; 11; 12.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!