Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2759 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 12, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 12, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 12

Питання для обговорення

 1. Господарський механізм, його структура та функції у системі суспільного відтворення

 2. Економічні функції держави Державне регулювання економіки.

 3. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

 4. Економічна політика держави та її види.

 5. Фінансова система. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: Економічний лібералізм, дирижизм, державне регулювання економіки, державний бюджет, податки, фінансова система, фінанси, монетарна політика, дефіцит державного бюджету, види податків, фіскальна політика, державний борг, державне програмування, державне прогнозування, методи державного регулювання.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Як ви можете пояснити необхідність втручання держави в процеси функціонування економічної системи?

 2. Обґрунтуйте межі втручання держави в економіку.

 3. Назвіть недоліки державного регулювання економіки.

 4. Що собою представляє державне економічне програмування та планування?

 5. Яких заходів має вжити держава, щоб вивести країну з економічної кризи?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та їх еволюція.

 2. Співвідношення державного і ринкового механізмів регулювання національної економіки.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 476-493, 511-527; 3, с. 358-371; 4, с. 189-199, 253-268; 7, с. 355-382; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!