Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2757 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 10, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 10, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 10

Питання для обговорення

  1. Сутність суспільного відтворення та його основні риси

  2. Суспільний продукт та його форми в процесі відтворення

  3. Умови реалізації суспільного продукту в процесі економічного відтворення.

  4. Національний доход та проблеми його розподілу. Нагромадження.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: суспільне відтворення, просте відтворення, розширеневідтворення, економічний кругообіг, звужене відтворення, сукупний (валовий) суспільний продукт, проміжна продукція, кінцевий суспільний продукт, фонд заміщення, фонд споживання, фонд нагромадження, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий продукт, національний доход, національне багатство, І підрозділ, ІІ підрозділ, трансферти, факторні доходи, функціональний розподіл доходів, персональний розподіл доходів, первинні доходи, вторинні доходи, основнідоходи, похідні доходи.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

  1. Що таке суспільне відтворення та які його види?

  2. Яких форм набуває суспільний продукт у прцесі відтворення?

  3. Яку роль відіграють підрозділи суспільного виробництва у процесі відтворення?

  4. Які проблеми виникають в процесі розподілу національного доходу?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

  1. Національне багатство та його структура.

  2. Доходи населення, їх види та проблеми формування.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 343-386, 411-433; 2, с. с. 279-301, 329-348; 3, с. 280-315; 4, с. 199-225; 6, с. 200-221; 7, с. 300-329; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!