Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2756 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 9, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 9, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 9

Питання для обговорення

 1. Торговельний капітал та особливості його руху.

 2. Витрати обігу. Торговельний прибуток.

 3. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент та його норма.

 4. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Види та форми кредиту. 

Питання для обговорення

 1. Кредитно-банківська система та її функції.

 2. Акціонерно-корпоративний капітал та його особливості.

 3. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Агропромисловий комплекс.

 4. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ціна землі.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: торговий капітал, торговий прибуток, витрати обігу, додаткові витрати обігу, чисті витрати обігу, оптова торгівля, роздрібна торгівля, позичковий капітал, позичковий процент,підприємницький доход, кредит, комерційний кредит, банківський кредит, державний кредит, іпотечний кредит, комерційний банк, центральний банк, акціонерне товариство, акція, акціонерний капітал, дивіденд, курс акції, контрольний пакет акцій,аграрні відносини, аграрна політика, власність на землю, фермерське господарство, агропромисловий комплекс, агропромислова інтеграція, земельна рента, диференціальна рента І, диференціальна рента ІІ, абсолютна рента, монопольна рента, ціна землі,оренда землі, земельний кадастр, земельний податок, аграрна реформа.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Поясніть, що є джерелом торгового прибутку і який механізм його утворення?

 2. Поясніть різницю між чистими і додатковими витратами обігу і механізм її відшкодування.

 3. Поясніть, що таке цінні папери, які види цінних паперів Ви знаєте?

 4. Поясніть, що таке позичковий відсоток і від чого залежить діапазон ставок позичкового відсотка?

 5. Назвіть органи управління акціонерним товариством. Які їх функції?

 6. Охарактеризуйте, яким чином відбувалась аграрна реформа в Україні в період незалежності?

 7. Яка роль фінансово-кредитної системи у сучасному ринковому господарстві?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Сучасні форми торговельного підприємництва.

 2. Позабанківські кредитні заклади.

 3. Ринок цінних паперів та його функції.

 4. Агропромислова інтеграція та агропромисловий комплекс. Аграрна політика держави.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 318-341, 442-456; 2, с. 255-278; 3, с. 181-194, 245-263; 4, с. 113-126, 161-172; 5, с. 271-347; 6, с. 133-142, 176-185; 7, с. 273-300; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!