Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2752 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 5, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 5, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 5

Питання для обговорення

 1. Ринок, його суть та функції. Суб’єкти та об’єкти ринкових відносин.

 2. Попит і пропозиція, їх чинники та закони. Еластичність попиту і пропозиції.

 3. Ринкова рівновага та ринкова ціна. Механізм ринкового саморегулювання.

 4. Конкуренція, її суть, види та наслідки. Монополія.

 5. Ринкова інфраструктура та її роль в економіці

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: ринок, суб’єкти ринку, об’єкти ринку, попит, закон попиту, цінова еластичність попиту, пропозиція, закон пропозиції, цінова еластичність пропозиції, ринкова рівновага, рівноважний обсяг виробництва, рівноважна ціна, ринкова ціна, конкуренція, монополія, досконала конкуренція, недосконала конкуренція, модель монополістичної конкуренції, цінова конкуренція, нецінова конкуренція, олігополія, модель чистої монополії, структура ринку,ринок споживчих товарів і послуг, ринок засобів виробництва, ринок робочої сили, фінансовий ринок, грошовий ринок, ринок капіталів, кредитний ринок, ринок цінних паперів, ринкова інфраструктура, централізація капіталу, концентрація капіталу.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Визначте причини існування тіньового ринку.

 2. В яких галузях економіки дія ринку може бути неефективною? Обґрунтуйте відповідь.

 3. Завдяки чому ринок здатен самостійно забезпечувати рівновагу? Обґрунтуйте відповідь.

 4. Поясніть, у чому полягає взаємозв’язок і протилежність між монополією і конкуренцією?

 5. Поясніть, як співвідносяться і наскільки взаємопов'язані ринок споживчих товарів і послуг, ринок засобів виробництва,ринок робочої сили, фінансовий ринок?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни.

 2. Типи ринкових структур та їх загальна характеристика.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 189-264; 2, с. 135-203; 3, с. 145-181; 4, с. 87-112; 5, с. 171-191; 6, с. 109-133; 7, с. 196-234; 8; 9; 10; 11; 12; 13

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!