Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2751 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 4, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 4, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 4

Питання для обговорення

 1. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво.

 2. Товар і його властивості. Чинники, що визначають вартість товару.

 3. Двоїстий характер праці в товарному виробництві.

 4. Закон вартості та його функції. 

Питання для обговорення

 1. Сутність та виникнення грошей. Теорії грошей.

 2. Функції грошей та їх еволюція. Види грошей.

 3. Закони грошового обігу.

 4. Грошова система та її складові елементи.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: натуральне виробництво, товарне виробництво, просте товарневиробництво, розвинуте товарне виробництво, товар, вартість товару, споживна вартість товару, мінова вартість товару, абстрактна праця, конкретна праця, гроші, еквівалентна форма вартості, відносна форма вартості, гроші як міра вартості, гроші як засіб обігу, гроші як засіб нагромадження, гроші як засіб платежу, гроші як світові, ціна, грошова система, грошовий обіг, закони грошового обігу, інфляція, закон вартості, теорії вартості.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Поясність, від чого залежить кількість грошей в економіці країни?

 2. Назвіть основні риси сучасного товарного виробництва.

 3. Що таке ірраціональна ціна? Приведіть приклади.

 4. Як узгоджуються між собою трудова та маржиналіська теорія вартості?

 5. В чому суть еволюції грошей?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична.

 2. Інфляція, її суть і причини. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 135-187; 2, с. 97-134; 3, с. 92-132; 4, с. 54-77; 5, с. 137-171; 6, с. 68-98; 7, с. 99-149; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!