Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2749 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 2, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 2, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 2

Питання для обговорення

 1. Економічні потреби: суть, структура та розвиток. Економічні інтереси.

 2. Суспільне виробництво, його суть, основні риси та структура.

 3. Економічні ресурси та фактори виробництва, їх взаємозв’язок. Крива виробничих можливостей.

 4. Ефективність виробництва, її сутність, економічні і соціальні показники.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: суспільне виробництво, підрозділи суспільного виробництва, суспільний продукт, праця, предмет праці, засіб праці, суспільний поділ праці, фактори виробництва, робоча сила, засоби виробництва, економічні ресурси, виробничий потенціал суспільства, економічне зростання, економічна ефективність, економічніпотреби, економічні інтереси, закон зростання потреб, економічні суперечності, продуктивна праця, крива виробничих можливостей, матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво, піраміда Маслоу.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Який взаємозв’язок між матеріальною і нематеріальною сферами суспільного виробництва?

 2. Поясність сутність проблеми оптимального використання ресурсів?

 3. Яку працю називають продуктивною? Працівники якої сфери суспільного виробництва є носіями продуктивної праці?

 4. Розгляньте та поясніть ієрархію потреб за А. Маслоу.

 5. Який взаємозв’язок між поняттями суспільне виробництво, відтворення та економічне зростання?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Економічні інтереси та їх структура.

 2. Процес праці та його ключові елементи.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 53-57; 2, с. 37-59; 3, с. 39-57, 113-135; 4, с. 26-30, 44-60; 5, с. 46-100; 6, с. 42-56, 76-90; 78; 9; 10.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!