Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2748 Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 1, Політична економія

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 1, Політична економія

« Назад

Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 1

Питання для обговорення

 1. Об’єкт та предмет політичної економії та її місце в системі економічних наук.

 2. Методи дослідження політичної економії та її функції.

 3. Економічні закони і економічні категорії. Специфіка економічних законів.

 4. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

Завдання для домашньої роботи

Завдання 1. Виписати до словника наступні терміни та поняття: меркантилізм, фізіократи, класична школа, марксистська школа,економікс, кейнсіанство, монетаризм, діалектичний метод, метод наукової абстракції, інституціоналізм, маржиналізм, економіка,економічна політика.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань:

 1. Яке місце займає політична економія в системі економічних наук?

 2. У чому суть зростання ролі політичної економії як науки в сучасних умовах?

 3. Що спільного і відмінного між політекономією і економіксом?

 4. Чим відрізняється позитивна і нормативна економічна теорія.

 5. Чому економіко-математичне моделювання є доцільним методом в економічній теорії?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Питання для самостійного вивчення

 1. Місце політичної економії в системі економічних наук.

 2. Економічна теорія як основа економічної політики.

Завдання 2. В дистанційному курсі опрацювати лекційний матеріал по темі, відповівши на контрольні питання.

Завдання 3. В дистанційному курсі виконати поточне тестування з теми.

Інформаційні джерела: 1, с. 13-37; 2, с. 10-34; 3, с. 10-27; 4, с. 12-20; 5, с. 9-62; 6, с. 10-23; 7, с. 10-37; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!