Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2745 Тематичний план дисципліни Політична економія

Тематичний план дисципліни Політична економія

« Назад

Тематичний план дисципліни

Для студентів напрямів підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030503 «Міжнародна економіка»; 6.030504 «Економікапідприємства»; 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»; 6.030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит»

№ п/п

Назва теми

Кількість годин за видами робіт

Денна

Разом

аудиторні

позааудиторні

Лекції

Семінарські

 

Змістовий модуль1. Загальні основи суспільного виробництва та закономірності його розвитку.

1

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

8

2

2

 

2

Тема 2. Економічніпотреби та інтереси.Виробництвоматеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

8

2

2

 

3

Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства.Економічна система та закони її розвитку.

8

2

2

 

4

Тема 4. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

11

4

4

 

5

Тема 5. Ринок: суть і функції. Моделі ринку. Конкуренціяі ціноутворення.

12

2

2

 

6

Тема 6. Домогосподарство в системі економічних відносин.Підприємство як товаровиробник.

9

2

2

 

7

Тема 7. Капітал:процес виробництва інагромадження.Наймана праця ізаробітна плата.

13

4

2

 

8

Тема 8. Витрати виробництва іприбуток.

11

2

2

 

9

Модульна контрольна робота 1

6

 

10

Разом за модулем 1

94

20

18

 

Змістовий модуль 2. Функціонування сучасної ринкової економіки та світового господарства.

11

Тема 9. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента.

16

4

4

 

12

Тема 10. Суспільневідтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

11

2

2

 

13

Тема 11.Економічний розвиток. Зайнятість,відтворенняробочої сили та їх регулювання державою.

11

2

2

 

14

Тема 12.Господарський механізм у системі суспільноговідтворення. Держава та її економічні функції.

11

4

2

 

15

Тема 13. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.

13

2

2

 

16

Тема 14. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

9

2

2

 

17

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив наекономічний розвиток України.

9

2

2

 

18

Модульна контрольна робота 2

6

 

19

Разом за модулем 2

86

18

16

 

20

Разом по дисципліні

180

38

34

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!