Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2695 Завдання до практичної роботи 13 на тему Спецефекти та Логотипи, Комп'ютерна графіка

Завдання до практичної роботи 13 на тему Спецефекти та Логотипи, Комп'ютерна графіка

« Назад

Практична робота 13 на тему Спецефекти та Логотипи

Мета: Ознайомитися із командами налагодження параметрів контурів, використання прошарків, команди перетворення об’єктів, їх об’єднання, спеціальні ефекти перегляду. Ознайомитись з методами побудови логотипів та набути навичок їх створення у пакеті Corel Draw.

Завдання 1. Налагодження параметрів контурів, що приймаються за замовчуванням.

1.Клацнути на кнопці інструменту Контур (Outline) на панелі графіки. Коли розкриється панель цього інструмента, клацнути на першій зліва кнопці Діалог перо контура (Pen).

2.У вікні Атрибуты контура (Outline Pen), призначеному для вибору об’єктів, до яких параметри контуру будуть застосовуватися за замовчуванням встановити прапорець Графика (Graphic) (не встановлюйте прапорці Художественный текст (Artistic Text) і Простой текст (Paragraph Text)).

3.Клацнути на кнопці ОК.

4.У діалоговому вікні Контурная ручка (Outline Pen) у полі параметру Ширина (Width) встановити значення 0,353.  

5.У списку одиниць виміру ширини обрати рядок Міліметри.
Незважаючи на те, що міліметри є прийнятою по замовчуванню одиницею виміру товщини ліній, ви можете вирішити скористатися одиницями Дюйми (Inches).Якщо у якості одиниць виміру будуть обрані дюйми, то значення у полі Ширина (Width) зміниться на 0,014.

6.Клацнути на кнопці Цвет (Color) у верхньому лівому куті вікна і оберати зразок червоного кольору у палітрі, що розкривається.

7.Задати довільно кінцівки ліній.

8.Клацнути на кнопці ОК.

9.Нарисувати кілька довільних ліній.

Завдання 2. Прошарки.

1.Створити новий документ.

2.Додати три нові сторінки, з використанням команди меню Размещение Вставить страницу (Layout / Insert Page). Коли з’явиться вікно діалогу Вставить страницу (Insert Page), ввести число 3 в лічильникВставить (Insert) і клацнути на кнопці ОК.

Додавати сторінки можна і іншим способом - клацнути кнопку із позначкою + у групі кнопок перегортання сторінок, що розташовані у лівій нижній частині вікна документа.

3.Відкрити вікно Менеджер объектов (Object Manager), виконавши команду меню Инструменты / Менеджер объектов (Tools / Object Manager).

4.Виділити 1- й прошарок Слой 1 (Layer 1) у нижньому рядку розділу прошарків вікна Менеджер объектов (Object Manager).

5.Клацнути на 1-ому прошарку Слой 1 (Layer 1) правою кнопкою миші, щоб визвати контекстне меню, и вибрати у ньому команду Мастер (Master). Ім’я прошарку зміниться на Основной слой (Master Page).

6.Вибрати інструмент Текст (Text) на панелі графіки и клацнути кнопкою миші у верхній частині сторінки.

7.Надрукуйвати на сторінці текст CorelDraw 10: The Official Guide.

8.Клацнути на ярличку Страница 2 (Page 2) у лівій нижній частині документу, щоб перейти до другої сторінки.

9.У вікні менеджера об’єктів клацнути на імені прошарку Основной слой (Master), щоб виділити його.

10. Клацнути на імені прошарка правою кнопкою миші для виклику контекстного меню і оберіть у ньому команду Свойства (Properties).  

11. У вікні діалогу Слой 1 Свойства (Layer 1 Properties) скиньте прапорець Видимый (Visible) і встановіть прапорець Применить все текущие изменения для страницы (Apply all property changes to the current page only). Потім клацнути на кнопці ОК.

12. Клацнути на ярличку Страница 4 (Page 4) у нижній частині екрану, щоб перейти до четвертої сторінки. Знову виконайте кроки з 9 по 11.

13. Клацнути послідовно на ярличках кожної з сторінок нижньої частини вікна документа (заголовки з’являться тільки на сторінках 1 и 3.)

Завдання 3. Команда Комбинировать (Combine).

1.Нарисувати на сторінці документа еліпс шириною близько 0,5 дюйма и висотою близько 2 дюймів.

2.Застосувати до еліпсу заливку блакитно-синього кольору і червоне обрамлення.

3.Виділити еліпс та клацнути на ньому ще раз – щоб з'явились маркери повороту.

4.Перетягнути маркер центру обертання до нижнього краю еліпса.

5.Вибрати команду Компоновать/ Преобразования/ Вращать (Arrange/ Transformation/ Rotate), щоб визвати вікно властивостей Трансформация (Transformation). Ввести число 15 в лічильник Угол (Angle).

6.Клацнути 23 рази на кнопці Применить дублікат (Apply to Duplicate) – на сторінці з'являться 24 еліпси, що розташовані колом у вигляді пелюсток квітки.

7.Виділити усі 24 еліпси за допомогою рамки і застосуйте команду Компоновать /Комбинировать(Arrange/Combine).

Завдання 4. Використання кнопки Соединить с (Weld to).

Клацання на кнопці Соединить с (Weld To) в нижній частині вікна властивостей Связывания (Weld) це метод, прийнятий за замовчуванням з використанням докерів. Далі наведені дії для створення аерозольного балончика.

1.Нарисувати на сторінці документа прямокутник, що буде виступати в якості корпусу балончика.

2.Нарисувати коло і розташувати його у верхній частині прямокутника таким чином, щоб коло виступало над верхнім краєм прямокутника близько на чверть свого діаметру.

3.Нарисуйвати два прямокутника, що зображують розбризкувач і розташуйте їх таким чином, щоб вони перекривались один з одним і з кругом.

4.Виділити усі об'єкти, використовуючи комбінацию SHIFT + клацання мишею.

5.Вибрати в меню Компоновать / Формирование / Соединение. Праворуч відкриється вікноФормирование.

6. З можливих варіантів формування обрати Соединение (Weld)  , Натиснути кнопкуCоединить с.., стрілкою, що з'явиться Натиснути на виділені об'єкти і вони з'єднаються в один загальний контур, що відповідає силуету аерозольного балончика.

Виконати заливку контуру чорним кольором.

Завдання 5. Лінза.

Щоб побачити ефект лінзи типу «Риб’яче око» потрібно виконати дії:

1.Нарисувати частину діаграмної сітки за допомогою інструменту Миллиметровка (Graph Paper Tool).

2.Розгрупуйте квадрати сітки, для чого виконайте команду Разгруппировать (Ungroup) – знаходиться у пункті меню Компоновать. Зафарбуйте квадрати у вигляді шахматної дошки.

3. Знову згрупуйте клітинки діаграмної сітки з використанням команди Группа (Group).

4. Нарисуйте еліпс або коло приблизно в півтора рази більше сітки з центром, точно співпадаючим з центром квадрату.

5. Застосуйте до еліпсу або кола ефект лінзи «Риб’яче око». Для цього Вибрати в меню Эффекты/Линза (Effects/Lens) та у випадаючому переліку слід вибрати Рыбий глаз (Fish Eye). Змінити значення параметру Фактор (Rate), щоб побачити варіанти цього ефекту.

Результат роботи наведений на рис. 1. 

Рис. 1. Ефект "Лінза" 

Основні відомості щодо логотипів

За зовнішньою ознакою за типом виконання логотипи поділяють на:

1. Тільки текст.

2. Тільки знак.

3. Комбіноване виконання – (знак + текст).

Процес створення логотипу

Основні етапи створення:

  • Місце розташування

  • Композиція

  • Кольори і ефекти

  • Способи створення логотипів

Методи створення логотипів

1. Логотип за 5 секунд. Найпростіший засіб створити логотип – це звичайний набір тексту вибраною гарнітурою.

2. Липучка.

Спосіб Злиття Літер, що полягає в переході двох або більше літер одна в одну.

3. Заповнення...

Спосіб Заповнення Літер(и), який полягає в заповненні заливкою: від простої текстури до рисунка.

4. Геометрія.

Спосіб Втискання до Фігури, що полягає в розміщенні тексту всередині геометричної фігури, зазвичай симетричної горизонтально та вертикально.

6. Асоціативний знак

Знак, що супроводжує текст може бути будь-яким. Знак може висіти над текстом або бути його частиною. Він може домінувати, а може бути меншим найменшої букви тексту.

Завдання 6. Створити власний логотип, логотип групи, логотип кафедри вище наведеними способами. 

Література [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!