Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2677 Індивідуальна робота на тему Діаграми та графіки, Інформатика для студентів напряму Економічна кібернетика, ПУЕТ

Індивідуальна робота на тему Діаграми та графіки, Інформатика для студентів напряму Економічна кібернетика, ПУЕТ

« Назад

Індивідуальна робота. Діаграми та графіки

Порядок виконання роботи:

Завдання 1. Створити прайс-лист фірми ____________

 • Створити електронну таблицю, ввівши у відповідні клітинки дані

Клітинка

Значення

С2

Курс долара

A3

B3

Найменування товару

C3

Ціна в у.о.

D3

Ціна в грн.

A11

Всього

 • Заповнити стовпчики №, "Найменування товару", "Ціна в у.о." довільними даними.

 • В клітинку D2 ввести курс долара.

 • У клітинку D4 ввести формулу, за допомогою якої обчислюється ціна в гривнях (=$D$2*C4), скопіювати введену формулу в інші клітинки стовпчика та задати відповідний формат клітинкам.

 • У клітинках C11 та D11 обчислити суму, використовуючи функцію автосумування (Σ).

 • В клітинці D1 ввести дату випуску прайс-листа, ввівши функцію СЕГОДНЯ.

 • У лівому верхньому кутку розмістити емблему фірми (довільний малюнок, який характеризує напрямок діяльності фірми).

 • Аркушу надати ім'я "Прайс-лист"

Завдання 2. Обчислити значення функції  на інтервалі [0, 1] з кроком 0,1. Побудувати графік функції.

 • Перейти на новий аркуш.

 • В клітинку А1 ввести заголовок завдання "Табулювання функції однієї змінної".

 • В клітинку D3 ввести формулу засобами редактора формул Microsoft Equation 3.0.

 • В клітинки A5 та B5 ввести символи x та y.

 • В діапазон клітинок A6:A16 ввести засобом автозаповнення значення змінної х: 0; 0,1; 0,2; ... 0,9; 1.

 • В клітинку B6 ввести формулу =COS(ПИ()*A6)^2 за допомогою майстра функцій (Вставка / Функция...). В категорії Математические вибрати функцію COS і натиснути ОК. В полі Число ввести аргумент функції ПИ()*A6. Для введення вбудованої функції ПИ() необхідно вибрати зі списку запис Другие функции...

 • Скопіювати введену формулу в інші клітинки.

 • Побудувати графік функції.

 • Аркушу надати ім'я "Табуляція"

Завдання 3. Обчислити значення функції на інтервалі [0, 1] з кроком 0,1.

 • Для виконання завдання виконати дії аналогічні діям, що були виконані для розв'язку попередньої задачі.

 • В клітинку B6 ввести формулу 

Завдання 4.  Побудувати на окремому аркуші таблицю

Результати тестування групи ЕК-11 з дисципліни _________________

№ з/п

Прізвище

Кількість балів

Оцінка

1

...

...

...

...

10

Середня оцінка

*

Оцінка: кількість набраних балів менше 60 - незадовільно; від 60 до 73 - задовільно; від 74 до 89 - добре; від 90 до 100 - відмінно.

 • в клітинку D3 ввести формулу розрахунку оцінки

 • аркушу надати ім'я "Тестування"

Завдання 5.  Наступному аркушу надати ім'я "Довідник телефонів" в якому створити телефонний довідник своїх друзів.

 • Введіть наступну інформацію: ім'я, прізвище, код, телефон.

 • У комірки з номером телефону ввести дані у форматі, який створити самостійно. Дані повинні зберігатися у вигляді послідовності цифр, які розділені дефісом, наприклад, (+38042) 11-11-11, або 1-11-11, або (+38042) 111-11-11.

 • Доповнити таблицю адресами: ввести назви населених пунктів, та адреси.

 • Оформити таблицю різними шрифтами, рамками, кольорами, малюнком.

Завдання 6. Вставити в новий аркуш робочої книги календар. Вставка / Объект / Новый / Элемент управления Календарь 9.0

Завдання 7. На новому аркуші з ім’ям «Графік» розрахувати наступну таблицю (рис. 1) скориставшись засобом автозаповнення. 

Рис. 1. Обчислення питомої ваги

 • Для діапазону клітинок F2:F22 задати відсотковий формат, кількість знаків після коми - 2 (Формат / Ячейки / Число / Процентный / Число десятичных знаков / 2).

 • Підрахувати середнє значення, мінімальне, максимальне значення в кожному стовпчику.

 • Побудувати 2 діаграми (графіки) та зберегти одну на цьому ж аркуші, іншу на аркуші діаграми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!