Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2635 Підбір наукової літератури, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

Підбір наукової літератури, Фінансовий облік, ЧНУ ім. Федьковича

« Назад

Підбір наукової літератури

Важливим етапом у підготовці до написання курсової роботи є підбір і ознайомлення з науковою літературою.

Ознайомтеся з постановами Уряду України, законодавчими та інструктивними матеріалами й основними теоретичними працями (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) з досліджуваної проблеми, попередньо проконсультувавшись з науковим керівником.

Підбір наукової літератури студент здійснює самостійно. При ознайомленні з науковою літературою доцільно завести власну картотеку, аналогічну бібліотечній.

Прочитавши книгу чи журнальну статтю й переконавшись, що вона безпосередньо стосується теми Вашої роботи, заведіть на неї картку, де запишіть прізвище та ініціали автора, назву, видавництво, рік і місце видання, номери використаних сторінок і коротку анотацію. Якщо книга чи журнал не власні, то доцільно на картці зробити помітку, де це видання знаходиться , або відразу в окремому зошиті законспектувати найбільш цікаві розділи.

Особливу увагу зверніть на ознайомлення з нормативно-правовими актами, стандартами бухгалтерського обліку, законами, постановами, інструкціями, вказівками міністерств (відомств), які стосуються досліджуваної теми.

Попереднє ознайомлення з основною літературою, а також з нормативно - правовими актами повинно передувати вивченню стану обліку та звітності. Потрібно мати знання про сучасний стан проблеми, досліджуваної у Вашій роботі.

Попереднє ознайомлення з науковою літературою за темою курсової роботи допоможе раціонально використовувати практичний матеріал: безпосередньо на підприємстві варто виписувати тільки необхідні відомості, не опускаючи при цьому важливі та цікаві факти і не втрачаючи часу на копіювання непотрібних даних.

У курсовій роботі потрібно використовувати досягнення класичної та особливо сучасної науки бухгалтерський облік, провідних учених і наукових шкіл (за останні 2-3 роки).

Показниками якості виконаної роботи є достатня кількість використаних джерел і посилання на них у тексті. Орієнтовна кількість літературних джерел для виконання роботи – 35-50 найменувань, а практичні джерела використовуються без обмежень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!