Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2476 Завдання на розрахункову роботу з курсу Страхові послуги, НУ ЛП

Завдання на розрахункову роботу з курсу Страхові послуги, НУ ЛП

« Назад

3. Завдання на розрахункову роботу з курсу Страхові послуги

Титульна сторінка.

Зміст.

Вступ – 1 стор. (відобразити актуальність проблеми, мету роботи і завдання, які слід виконати відповідно до поставленої мети; з метою і завданнями повинен кореспондуватися висновок до роботи).

Розділ 1. Теоретична частина.

1.1. Теоретичні засади здійснення заданого виду страхування (страхових послуг) (опрацювати монографічні та періодичні джерела, нормативні акти за заданою проблематикою; посилання обов’язково із зазначенням сторінок) – 2 стор.

1.2. Світовий досвід розвитку заданого виду страхування (джерела ті ж, що у п.1.1; посилання обов’язково із зазначенням сторінок) – 1 стор.

1.3. Динаміка показників, які характеризують розвиток заданого виду страхування в Україні за останні 5 років (посилання на джерела обов’язково) – 1-2 стор.

Висновок за розділом 1 – 1 стор.

Розділ 2. Практична частина.

2.1. Охарактеризувати істотні та неістотні умови договору страхування за заданим видом страхування з умовними числовими значеннями, які співпадають або максимально наближені до реальних значень. Для цього заповнити таблицю 1. Обсяг п. 2.1 - 2 стор. 

Таблиця 1

Характеристика істотних та неістотних умов договору страхування ______________ (заданого виду) 

 з/п

Пункти умов

Характеристика

Значення, од. виміру

Істотні умови

1.

…..

…..

….

2.

…..

……

……

Неістотні умови

….

……

……

……

 

 

 

 

1.2. Скласти і заповнити порівняльну таблицю 2, де охарактеризувати заданий вид страхування у порівнянні з іншими видами страхування цієї ж галузі. Наприклад, якщо задано ОМС, то порівнюєте з ДМС; страхування життя – з страхуванням від нещасних випадків. З яким видом страхування порівнювати і за якими ознаками – обрати самостійно!!!!!!1 стор. 

Таблиця 2

Порівняльна характеристика заданого виду страхування і …...

Ознака

порівняння

Заданий вид страхування

Обраний для порівняння вид страхування

1. …..

……

……

2. ……

…..

……

…..

……

……

n. ……

……

……

Висновок за розділом 2 – 1 стор.

Висновки (що зроблено у роботі; мають кореспондуватися з метою і завданнями) – 1 стор.

Список використаних джерел (нові; не менше 10 джерел).

Додатки (якщо потрібно).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!