Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2374 Виконання курсової роботи з курсу Основи проектування інтелектуальних систем

Виконання курсової роботи з курсу Основи проектування інтелектуальних систем

« Назад

Виконання курсової роботи з курсу Основи проектування інтелектуальних систем

5.1 Завдання на курсову роботу  

1. Брциєва Ю.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 1)

2. Звезда М.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 1).

3. Колесниченко В.М. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 2)\

4. Нерозя І.В.– Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 2).

5. Павловський В.І. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант3).

6. Тютюник С.С. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 3).

7. Черкашин О.Ю. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 4).

8. Волосатий П.О. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 4).

9. Лапміга Л.Л. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 5).

10. Тищук В.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 5).

11. Мелентій Н.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 6).

12. Демченко А.М. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 6).

13. Кириленко С.Ю. –Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 7).

14. Кислицький Б.В. –Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 7).

15. Мазепа О.М. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 8).

16. Орел М.М. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 8).

17. Стратілат Р.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант9).

18. Ципко І. О. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл 1: варіант 9).

19. Коваль Н.О. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 10).

20. Нікітін О.С. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 10).

21. Тарасюк Д.І. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 11).

22. Попов Д.О. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 11).

23. Стець О.В. – Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 12). 

Варіант 24. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 12).

Варіант 25. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 13).

Варіант 26. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 13).

Варіант 27. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 14).

Варіант 28. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 14).

Варіант 29. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Шеннона для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 15).

Варіант 30. Розробити та програмно реалізувати базовий алгоритм навчання системи за критерієм Кульбака для двох класів розпізнавання (табл. 1: варіант 15). 

5.2. Результати, одержані при виконанні курсової роботи

Результатом обчислень на ЕОМ є оптимальні радіуси роздільних гіперповерхонь, які забезпечують максимуми відповідних критеріїв оптимізації. Результати контрольного прикладу для тестування алгоритму навчання подати  у вигляді таблиць оптимізації параметрів навчання й у вигляді графіка залежності значень відповідних критеріїв оптимізації від радіуса роздільної гіперсфери для кожного класу розпізнавання.

Результати  тестування алгоритму роздрукувати для розміщення в пояснювальній записці. 

5.3 Вимоги до оформлення курсової роботи 

Оформити пояснювальну записку (приблизний обсяг до 20 сторінок на форматі А4, шрифт TNR,  міжрядковий інтервал 1,5) відповідно до існуючого стандарту СумДУ для оформлення курсових і дипломних робіт.

Мова програмування за вибором студента.

Пояснювальна записка повинна мати таку структуру:

титульний аркуш;

зміст;

вступ;

1 Основні положення методу.

2  Математична (категорійна) модель.

3 Критерій оптимізації.

4 Опис алгоритму навчання.

5 Коротка характеристика програми.

6 Результати моделювання на ЕОМ.

Висновки.

Список літератури.

Додаток. Текст програми.

Таблиця 1 – Варіанти зображень, для яких необхідно сформувати бінарні навчальні матриці

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!