Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2313 Контрольна робота для студентів фармацевтичного факультету, Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Контрольна робота для студентів фармацевтичного факультету, Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

« Назад

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ 

Контрольна робота

для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Кожна група студентів фармацевтичного факультету (2,5; 4,5; 5; 5,5; 4,5 – друга вища) заочної форми навчання отримує варіант контрольної роботи (реферату) згідно номера своєї групи.

Після вибору теми кожний студент відправляє інформацію (ПІБ, група та тема контрольної роботи) на електронну адресу кафедри (kfkf.nmu@gmail.com). Теми не повинні повторюватись. 

Правила оформлення контрольної роботи (реферату)

 • об’єм – не більше 40 сторінок;

 • написана від руки;

 • список літератури: бібліографія повинна містити роботи за останні 5 років. Лише якщо буде потреба, допускаються посилання на окремі більш ранні публікації. Цитується не більше 25 джерел;

 • літературні посилання в тексті повинні даватися з номерами у квадратних дужках відповідно до списку літератури (оформляти за зразком: [Шевченко, 1998]).

Структура контрольної роботи

 • Повна назва навчального закладу.

 • Назва кафедри.

 • ПІБ завідувача кафедри.

 • Назва роботи великими літерами.

 • В правому нижньому куті наводяться прізвище та ініціали студента, факультет, курс, номер групи.

 • Текст контрольної роботи.

 • Викладання матеріалу українською мовою за схемою:

 • план

 • вступ (актуальність теми, мета, матеріали й методи)

 • основна частина

 • висновки

 • список літератури

 • Хімічні, математичні формули, таблиці, дозування, цитати візуються на полях (зліва 3,5 см, справа – 1 см, зверху і знизу по 3 см).

 • Студенти повинні дотримуватись міжнародної номенклатури, одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.

 • Усі літерні позначення й абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому посиланні.

 • Графіки і схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами.

Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Усі цифри, що наводяться в таблиці повинні бути ретельно вивірені і відповідати цифрам, що наводяться в тексті. Необхідно вказати місце таблиці в тексті та її порядковий номер. Вірогідність розбіжностей варто підтверджувати статистичним аналізом.

Критерії  оцінювання контрольної роботи з дисципліни «Клінічна фармація» 

Критерії

Оцінка

20 і більше цитувань за останні 5 років, добре розкрита тема

Відмінно

10 – 19  цитувань  за останні 5 років, добре розкрита тема

Добре

5 – 9 цитувань за останні 5 років, тема розкрита

Задовільно

Цитування у кількості більше 5-ти, але не за останні 5 років, добре розкрита тема

Задовільно

Структурована та відформатована, менше 5-ти цитувань, добре розкрита тема

Задовільно

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!