Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2273 Лабораторна робота №4 на тему Системні вимоги

Лабораторна робота №4 на тему Системні вимоги

« Назад

Лабораторна робота № 4

Тема: Системні вимоги

Ціль роботи: Ознайомиться із системними вимогами. Навчиться розробляти системні вимоги  (Облік студентів, автоматизована система керування, (АСК) роботи бібліотеки, АСК роботи бухгалтерії, АСК роботи складу, АСК навчального плану, АСК обліку кадрів). 

Теоретичні відомості

Системні вимоги - це більш деталізований опис користувальницьких вимог. Вони звичайно є основою для заключення контракту на розробку програмної системи й тому повинні представляти максимально повну специфікацію системи в цілому. Системні вимоги також використовуються як відправна крапка на етапі проектування системи.

Специфікація системних вимог може будуватися на основі різних системних моделей, таких, як об'єктна модель або модель потоків даних.

У принципі системні вимоги визначають, що повинна робити система, не показуючи при цьому механізму її реалізації. Але, з іншого боку, для повного опису системи потрібна деталізована інформація про неї, що по можливості повинна включати всю інформацію про системну архітектуру. На те існує ряд причин.

1. Первісна архітектура системи допомагає структурувати специфікацію вимог. Системні вимоги повинні описувати підсистеми, з яких складається розроблювальна система.

2. У більшості випадків розроблювальна система повинна взаємодіяти із уже існуючими системами. Це накладає певні обмеження на архітектуру нової системи.

3. У якості зовнішньої системної вимоги може виступати умова використання для розроблювальної системи спеціальної архітектури.

Специфікації системних вимог часто пишуться природною мовою. Але використання природної мови може породити певні проблеми при написанні деталізованої специфікації. Застосування природної мови має на увазі, що ті, хто пише специфікацію, і ті, хто її читає, ті самі слова й вираження розуміють однаково. Однак насправді це не так, оскільки природній мові властив певна розмитість понять. Внаслідок цього одна і та сама вимога може трактуватися різними людьми по-різному.

Щоб уникнути подібних проблем, розроблені методи опису вимог, які структурують специфікацію й зменшують розмитість визначень. Ці методи представлені в табл. 4.1. Крім цього, розроблені інші підходи, наприклад спеціальні мови опису вимог, які використовуються відносно рідко.

Таблиця 4.1. Способи запису специфікацій вимог

Система запису

Опис

Структурована природна мова

Використання стандартних форм і шаблонів для написання специфікації

Мови опису програм

Використання спеціальних структурованих мов, подібним мовам програмування, де специфікація вимог будується на основі обраної операційної моделі системи

Графічні нотації

Графічна мова, що використовує для опису функціональних вимог діаграми й блок-схеми, доповнені текстовими поясненнями. Найбільш відомий приклад такої графічної мови — діаграми структурного аналізу й проектування ПЗ (SADT). У наступній главі розглядається інший приклад графічних нотацій, а саме метод опису варіантів використання

Математичні специфікації

Це системи нотацій, засновані на математичних концепціях, таких, як теорія кінцевих автоматів або теорія множин. Це формалізована однозначна й позбавлена двозначності запис системних вимог. Однак багато замовників ПЗ не розуміють формальних специфікацій, внаслідок чого виникають певні проблеми при заключенні контрактів на розробку програмних продуктів.

 

Завдання

Визначити системні вимоги до системи відповідного до Вашого варіанту.

Варіанти:

 1. Інформаційна система ВНЗ

 2. Інформаційна система торгової організації

 3. Інформаційна система медицинських організацій міста

 4. Інформаційна система автопідприємства міста

 5. Інформаційна система проектної організації

 6. Інформаційна система авіабудівельного підприємства

 7. Інформаційна система військового округу

 8. Інформаційна система будівельної організації

 9. Інформаційна система бібліотечного фонду міста

 10. Інформаційна система спортивних організацій міста

 11. Інформаційна система автомобілебудівельного підприємства

 12. Інформаційна система готельного підприємства

 13. Інформаційна система магазину автозапчастин

 14. Інформаційна система аптеки

 15. Інформаційна система туристичного клубу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!