Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2244 Лабораторна робота №9 на тему Дослідження лічильника Джонсона, ВНТУ

Лабораторна робота №9 на тему Дослідження лічильника Джонсона, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

  

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

1.3.  Лабораторні роботи з дослідження цифрових пристроїв ЕОМ 

Лабораторна робота № 9 

Дослідження лічильника Джонсона 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей лічильника Джонсона. 

Порядок виконання роботи.

  1. Дослідити лічильник Джонсона, побудований на основі тригерної збірки ТМ9.

  2. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Лічильником Джонсона називають циклічний зсувний регістр, початковий стан якого дорівнює нулю, а на послідовний вхід надходить сигнал з інверсного послідовного виходу.

Тригерна збірка ТМ9 (74174) за своєю суттю є шестирозрядним регістром з мікроопераціями установлення нульового стану та запису коду (рис. 1.17). 

Рисунок 1.17 – Умовне позначення тригерної збірки ТМ9 

Установлення нульового стану здійснюється за асинхронним входом CLR, де діючим є нульове значення сигналу.

Запис коду D1–D6 здійснюється переднім фронтом сигналу на вході CLK.

Оскільки для побудови лічильника Джонсона потрібен зсувний регістр, а тригерна збірка мікрооперації зсуву не має, зсув потрібно реалізовувати штучно, тобто через мікрооперацію записування коду.

Враховуючи вищесказане, отримуємо схему лічильника Джонсона, показану на рис. 1.18. 

Рисунок 1.18 – Схема  лічильника Джонсона на основі тригерної збірки ТМ9

При складанні тесту для дослідження лічильника Джонсона потрібно передбачити попереднє виконання мікрооперації установлення нульового стану, а сигнал на тактовому вході задати періодичним.

При дослідженні лічильника Джонсона потрібно визначити час реєстрації.

До часової діаграми бажано включити згруповані сигнали стану для більш зручного сприйняття послідовності станів лічильника Джон­сона.

До звіту включають схему, часову діаграму роботи лічильника Джон­сона, визна­чене значення часу реєстрації, резуль­тати аналізування та висновки. 

Питання для самоперевірки 

  1. Який пристрій називають лічильником Джон­сона?

  2. Який стан лічильника Джон­сона є початковим?

  3. Скільки станів у циклі лічильника Джон­сона?

  4. Яким чином тригерна збірка виконує зсув коду?

  5. При яких значеннях вхідних сигналів лічильник Джон­сона змінює свої стани?

  6. Яким способом лічильник Джон­сона встановлюється в початковий стан?

  7. У чому полягає основна властивість лічильника Джон­сона, яка впливає на його використання при побудові розподілювача сигналів?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!