Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2240 Лабораторна робота №5 на тему Дослідження двоступеневих тригерів, ВНТУ

Лабораторна робота №5 на тему Дослідження двоступеневих тригерів, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 5 

Дослідження двоступеневих тригерів 

Мета роботи. Експериментальне виявлення властивостей двоступене­вих тригерів. 

Порядок виконання роботи.

 1. Дослідити двоступеневий синхронний D-тригер з прямим С-входом, реалізо­ваний на елементах „І-НЕ”.

 2. Дослідити   двоступеневий   синхронний   D-тригер  з  інверсним С-входом, реалізо­ваний на елементах „І-НЕ”.

 3. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Двоступеневі синхронні тригери складаються з двох одноступе­невих синхронних тригерів, що забезпечує їх використання по схемі з зовнішнім зворотним зв’язком.

Схеми двоступеневих синхронних тригерів показані на рис. 1.11.

Рисунок 1.11 – Схеми двоступеневих синхронних D-тригерів:

а) з прямим С-входом; б) з інверсним С-входом

Аналізуючи схеми тригерів, що досліджуються, визначають послі­довність комбінацій вхідних сигналів таким чином, щоб повною мірою дослідити властивості кожного з тригерів. 

При заданні вхідних сигналів для дослідження поведінки три­герів слід врахувати максимальну затримку, яку проходить сигнал від входу до виходу тригера. Для того, щоб чітко розрізняти стани тригера, потрібно тривалість кожної із комбінацій вхідних сигналів вибрати із запасом.

Вихідними є сигнали на прямому та інверсному виходах тригера.

До звіту включають схеми та функціональні позначення тригерів, часові діаграми, значення визначених затримок сигналів на прямому та інверсному виходах тригерів, резуль­тати аналізу та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. У чому полягає суттєва різниця між одноступеневими та двоступене­вими тригерами?

 2. Охарактеризуйте  поведінку  двоступеневого  тригера  з  прямим С-входом.

 3. Охарактеризуйте поведінку двоступеневого  тригера з інверсним С-входом.

 4. Як позначаються на функціональних схемах двоступеневі синхронні D-тригери з прямим та інверсним С-входом?

 5. Чи  можливий  процес  генерації  для  двоступеневих  синхронних D-тригерів і якщо можливий, то для яких?

 6. Назвіть конкретні значення затримок для досліджуваних тригерів.

 7. З яких міркувань вибирають трива­лість кожної з комбінацій вхідних сигналів при дослідженні тригерів?

 8. Які комбінації вхідних сигналів є пасивними для досліджуваних тригерів?

 9. З яких міркувань вибирають послідовність комбінацій вхідних сигналів при дослідженні двоступеневих синхронних тригерів? Покажіть це на прикладі часової діаграми.

 10. Яке значення сигналу на С-вході досліджуваних тригерів є активним?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!