Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2212 Приклади проведення різних видів науково-дослідної роботи за обраним напрямом дослідження, КНЕУ

Приклади проведення різних видів науково-дослідної роботи за обраним напрямом дослідження, КНЕУ

« Назад

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

                        

Затверджено                                                        

на засідання кафедри макроекономіки

та державного управління

Протокол № 5 від 05.12.2011р.

 

КИЇВ КНЕУ 2013 

 

VII. Приклади проведення різних видів науково-дослідної роботи за обраним напрямом дослідження 

Починаючи з другого курсу, студенти самі чи за допомогою викладача можуть обрати для себе напрям наукового дослідження, в межах якого вони будуть проводити різні види науково-дослідної роботи: реферати, курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, курсову, дипломну магістерську роботу. Важливими ознаками усвідомленості вибору напряму є зацікавленість студента, а отже проявлення з його боку максимуму особистої творчості.

Під час вибору напряму наукового-дослідження слід враховувати три аспекти. Перший з них, пов'язаний з достатністю інформаційної бази. Іншими словами, доречно переконатись, що обрана проблема є актуальною і по ній існує достатня кількість літературних джерел різного спрямування. Другий — з визначенням об’єкту та предмету дослідження. Так, якщо об’єкт дослідження буде в цілому незмінний, то предмет буде трансформуватися, включаючи в себе не лише теоретичні, а й прикладні елементи. Третій — виконання кожної наступної наукової роботи за обраним напрямом дослідження може в себе включати елементи попередніх досліджень. Особливо важливо повернутися до попередніх напрацювань при підготовці магістерської дипломної робти.

Наведемо два приклади як протягом усього навчання можна працювати над одним і тим же напрямом дослідження. 

1. Обраний напрям дослідженняДержавне регулювання сектору малого та середнього бізнесу.

Об’єктом дослідження є сектор малого та середнього бізнесу.

Предметом дослідження є теоретичні основи державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу.

Реферат «Світовий досвід державного регулювання сеутору малого та середнього бізнесу». 

План

1. Історичний огляд трактування підприємницької діяльності та еволюції поняття «підприємництво» у ХVІІІ-ХХ ст.;

2. Виокремлення певних етапів розвитку системи державного регулювання  малого та середнього бізнесу;

3. Аналіз особливостей становлення політики державного регулювання малого та середнього бізнесу в різних країнах світу.

Список використаних джерел

Есе  «Чи ефективним є державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні?». Есе має бути присвячено аналізу існуючих методів оцінки ефективності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу із зазначенням основних переваг та недоліків кожного з них. У якості  висновку можна запропонувати власний інструментарій визначення ефективності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу, наприклад за допомогою методу бенчмаркінг.

Доповідь на наукову конференцію «Модель державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні».

У доповіді варто відобразити значущість сектору малого та середнього бізнесу в економіці України, зазначити основні чинники впливу на розвиток сектору малого та середнього бізнесу в Україні та визначити основні сценарії розвитку цього сектору.

Курсова робота «Аналіз розвитку сектору малого та середнього бізнесу і його регулювання в Україні».

План

Вступ

1. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу

2. Особливості державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу: вітчизняний та світовий досвід

3. Сценарії державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу та зміни правової бази в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Магістерська дипломна робота «Макроекономічний потенціал сектору малого та середнього бізнесу: оцінка для формування державної стратегії регулювання»

Об’єктом дослідження є сектор малого та середнього бізнесу.

Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні аспекти державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу

1.1. Сектор малого та середнього бізнесу як об’єкт наукового дослідження

1.2. Форми і види державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу

1.3. Використання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу як критерій ефективності державного регулювання

РОЗДІЛ ІІ. Макроекономічний потенціал сектору малого та середнього бізнесу і його регулювання в Україні

2.1. Динаміка розвитку сектору малого та середнього бізнесу

2.2. Механізм державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні

2.3. Ефективність державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу

РОЗДІЛ ІІІ. Модель державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні

3.1. Напрями вдосконалення державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні

3.2. Прогноз реалізації державної політики щодо розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

2. Обраний напрям - Державне регулювання економічного розвитку

Об’єкт — процеси економічного розвитку

Предмет — процеси економічного розвитку макросистеми

Реферат «Економічний розвиток: теоретичні основи та прикладний аналіз процесу»

План

  1. Неокласичні концепції економічного розвитку

  2. Поткейнсіанські та неокейнсіанські концепції економічного розвитку

  3. Економічний розвиток: прикладний аналіз процесів

Список використаних джерел

або

Реферат «Економічний розвиток: сутність та моделі»

  1. Сутність та змістова характеристика поняття «економічний розвиток»

  2. Моделі економічного розвитку країн, що розвиваються

  3. Модель економічного розвитку України як країни з транзитивною економікою

Список використаних джерел

Курсова робота «Економічний розвиток України»

План

Вступ

  1. Економічний розвиток: сутність, зміст та основні показники

  2. Динаміка процесів економічного розвитку в Україні

  3. Механізми управління економічним розвитком в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Магістерська дипломна робота «Державне регулювання економічного розвитку»

Об’єкт — процеси економічного розвитку

Предмет — державне регулювання економічного розвитку

План

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання економічного розвитку

1.1. Економічний розвиток: змістова характеристика

1.2. Концептуальні основи регулювання процесів економічного розвитку макросистеми

1.3. Світовий досвід державного регулювання економічного розвитку

Розділ ІІ. Аналіз соціально-економічної ситуації в Україні

2.1. Оцінка рівня економічного розвитку національної економіки

2.2. Механізми управління економічним розвитком в Україні

2.3. Національні нормативно-правові засади державного регулювання економічного розвитку

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення державного рулювання економічного розвитку

3.1. Система пріоритетів економічного розвитку в Україні

3.2. Напрямки удосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку

3.3. Моделювання процесів економічного розвитку України: сценарний підхід

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!