Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2155 Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Міністерстві податків та зборів та його структурних підрозділах, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Міністерстві податків та зборів та його структурних підрозділах, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Навчально-методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами спеціальності Фінанси і кредит у Міністерстві податків та зборів та його структурних підрозділах 

Розділ 1. Характеристика особливостей діяльності об’єкта практики

1.1 Організація роботи управління (відділу).

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану податкової служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

1.2 Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами податкового органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Розділ 2. Основні статистичні показники, що характеризують діяльність об’єкта практики

Кількість взятих на облік – юридичних осіб за відокремленими підрозділами юридичних осіб. Кількість взятих на облік - самозайнятих осіб. Звітні показники щодо мобілізації коштів до зведеного, державного та місцевого бюджетів. Розрахунки платників з бюджетом (переплата, заборгованість). Результати контрольно-перевірочної роботи. Розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань. Суми отриманих пільг по оподаткуванню. Показники податкової звітності, наданої платниками податків.

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу). Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів. Податкові пільги в розрізі платежів.

Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів).

Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок, невиїзних перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів Кількість порушених кримінальних справ.

Масово-роз'яснювальна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу Міндоходів. Кількість брошур і буклетів.

Кількість платників податків – юридичних осіб, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість великих платників. Кількість платників – юридичних осіб включених до плану-графіку проведення перевірок з розбивкою по кварталах, у тому числі великих платників. Кількість фактично перевірених платників – юридичних осіб. Кількість платників, у яких виявлено порушення податкового законодавства, у тому числі великих платників. Кількість проведених перевірок: планових, позапланових. Суми донарахованих за результатами перевірок сум податків: загалом, у великих платників, за окремими видами податків, за видами перевірок, за галузями господарювання. Суми нарахованих фінансових санкцій. Суми фактично сплачених податків, які було донараховано за результатами перевірок.

Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Кількість платників, що заявили суми ПДВ до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, що не була підтверджена проведеними перевірками, у тому числі сума відшкодування, що була завищена. Кількість платників, що невірно визначили суми ПДВ до відшкодування (окремо ті, що зависили, і ті, що занизили). Сума втрат бюджету від незаконного відшкодування ПДВ. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, перерахована платникам на розрахунковий рахунок, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Кількість платників, що отримали бюджетне відшкодування ПДВ, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, зарахована платникам в рахунок майбутніх платежів, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Сума заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, у тому числі сума простроченої заборгованості. Частота звернення працівниками підрозділу до Єдиного реєстру податкових накладних. Кількість працівників підрозділу з контролю за відшкодуванням ПДВ. Кількість платників, що обслуговуються даним підрозділом. Кількість платників ПДВ, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, ті, що сплачують податки. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання бюджетного відшкодування. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування. Кількість позовів, направлених до суду, за результатами роботи підрозділу, у тому числі, ті, що вирішені на користь податкового органу. Кількість скарг, отриманих на працівників підрозділів.

Загальна сума податкового боргу, що виник у поточному році; списані суми податкового боргу протягом року; сума податкового боргу на кінець року. Кількість платників податків – юридичних та фізичних осіб (СПД), зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість платників – юридичних та фізичних осіб (СПД) осіб, у яких існує заборгованість з податків і обов’язкових платежів перед бюджетом з розбивкою по видах платежів. Кількість випадків застосування адміністративного арешту активів; сума боргу, що існувала до прийняття рішення про застосування адміністративного арешту і після. Сума активів, взята до податкової застави. Кількість направлених податкових вимог; суми податкового боргу, що були погашені в результаті застосовування цього заходу. Суми нарахованих фінансових санкцій та пені. Суми фактично сплачених податків у результаті застосування заходів з погашення прострочених податкових зобов’язань (окремо по кожному із методів управління податковим боргом).

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації обліку платників податків відповідно до Податкового кодексу України. Зробити висновки. 

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Облік платників податків

(для студентів, що проходять практику в підрозділах реєстрації та обліку платників податків)

а) Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів.Підстави взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Охарактеризувати порядок взяття на облік на прикладі конкретного платника (фізичної чи юридичної особи).

б) Внесення змін та зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

Внесення змін до облікових даних платників податків. Підстави для внесення змін до облікових даних платників податків.

Підстави та порядок зняття з облікув органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.

в) Відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах. Перелік документів. Обов’язки банків та інших фінансових установ. Дата початку видаткових операцій за рахунком платника податків. Обов’язки фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Порядок подання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік.

г) Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Мета створення ДРФО, зміст інформації про фізичних осіб, зміст облікової картки фізичної особи - платника податків; окремий регістр фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника. Порядок використання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб.

д) Організація роботи з приймання та обробки податкової звітності.

Впровадження та супроводження форм оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів. Супроводження порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державного казначейства в процесі повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків.

Формування звітності за обліковими показниками. Наповнення інформаційної бази звітними показниками.

 

Оподаткування юридичних осіб

(для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування юридичних осіб)

а) Облік платників податків юридичних осіб.

Проаналізувати роботу структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку платників податків - юридичних осіб. Реєстрація платника податку на додану вартість на прикладі конкретної юридичної особи.

б) Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків юридичними особами.

Описати процедуру проведення камеральних та документальних перевірок на прикладі конкретного платника податку з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів. Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податків до бюджету. Здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів, контроль за їх виконанням.

в) Консультативна робота серед платників податків-юридичних осіб.

Здійснити аналіз масово-роз’яснювальної роботи з податків: ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів; узагальнити звернення платників і пропозиції з метою поліпшення обслуговування платників податків.

 

Оподаткування фізичних осіб

(для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування фізичних осіб)

а) Облік платників податків-фізичних осіб.

Проаналізувати роботу структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку платників податків - фізичних осіб. Облік фізичних осіб-підприємців.

б) Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків фізичними особами.

Описати процедуру проведення камеральних та документальних перевірок на прикладі конкретного платника податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб. Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податків до бюджету. Здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб, контроль за їх виконанням.

в) Консультативна робота серед платників податків - фізичних осіб. Проаналізувати результативність консультативної роботи у розрізі видів доходів та категорій платників, що звертались за податковими консультаціями. Узагальнити звернення і пропозиції платників, виявити найбільш проблемні питання в оподаткування доходів фізичних осіб.

г) Аналіз результатів роботи управління оподаткування фізичних осіб ДПІ.

Оцінка надходжень по джерелах сплати; динаміки податкового боргу; рівня використання бази оподаткування; видів та сум пільг, кількості пільг та пільговиків - здійснити аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

Участь підрозділу у формуванні прогнозних показників надходжень податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб, визначення бази оподаткування.

 

Податковий контроль юридичних осіб

(для студентів, що проходять практику в підрозділах податкового контролю юридичних осіб)

а) Підготовка до проведення документальних перевірок.

Зібрання, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків. Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.

Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Аналіз причин і оцінка фактів порушень законодавства про податки, виявлених під час документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності. Виявлення типових порушень податкового законодавства, їх систематизація. Робота з ризиками: опис, якісний аналіз та кількісна оцінка. Відбір ризиків, за якими знижуються показники надходжень.

б) Організація роботи щодо контролю за проведенням документальних перевірок суб’єктів господарювання, які користуються податковими пільгами.

Аналіз та використання в роботі інформації з баз даних, звітів та аналітичних таблиць щодо пільг в оподаткуванні по платежах, рівнях бюджетів. Вивчення та аналіз даних щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, форм господарювання, організаційно-правових форм, галузей економіки. Аналіз структури та ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

 

Відшкодування ПДВ

(для студентів, що проходять практику в підрозділі контролю за відшкодуванням податку на додану вартість)

а) Організація адміністрування та відшкодування податку на додану вартість.

Аналіз та контроль за виконанням доведених завдань із забезпечення відшкодування з бюджету ПДВ, дотримання вимог чинного законодавства, забезпечення своєчасності відшкодування податку з бюджету. Організація виконання та розробка заходів щодо упередження зростання бюджетної заборгованості з ПДВ та контроль за їх виконанням. Внесення пропозицій вищестоящому органу ДПС щодо вдосконалення нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань відшкодування ПДВ. Виявлення, аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, які впливають на відшкодування ПДВ, а також неврегульованих питань у податковому законодавстві, виходячи з практики застосування законодавчих норм платниками податків і органами ДПС та надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Вивчення та аналіз судової практики з питань відшкодування ПДВ та надання пропозицій вищестоящому органу ДПС. Обмін інформацією з органами Держказначейства з питань відшкодування ПДВ. Участь у розгляді апеляційних скарг платників з питань відшкодування ПДВ, у засіданнях судових органів з питань відшкодування ПДВ. Взаємодія з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями з питань повноти та своєчасності відшкодування ПДВ з бюджету. Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів про відшкодування ПДВ. Відпрацювання та узагальнення результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Аналіз порушень, виявлених при проведенні камеральних, документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок, та надання пропозицій вищестоящому органу ДПС для їх усунення. Здійснення заходів щодо скорочення бюджетної заборгованості з ПДВ. Організація та проведення семінарів, нарад з питань відшкодування ПДВ. Надання відповідей на запити платників податків з питань відшкодування ПДВ.

б) Підготовка до проведення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Зібрання, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків. Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.

Оформлення результатів перевірок. Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Порядок оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов). Аналіз матеріалів перевірок юридичних осіб з питань відшкодування ПДВ з метою виявлення фактів ухилення від оподаткування та передача їх до підрозділів податкової міліції Аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок з відшкодування ПДВ. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства з питань відшкодування ПДВ.

в) Організація контрольно-перевірочної роботи з відшкодування ПДВ.

Супроводження і координація дій відповідних структурних підрозділів при проведенні окремих перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. Організація та проведення зустрічних звірок. Контроль за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання, які використовують податкові векселі та погашають їх не грошовими коштами, а шляхом включення до податкових зобов’язань з ПДВ. Використання в роботі підрозділу Єдиного реєстру податкових накладних.

 

Управління податковим боргом

(для студентів, що проходять практику в підрозділах погашення прострочених податкових зобов’язань)

а) Організація роботи щодо стягнення (погашення) податкового боргу.

Формування відомостей про боржників; інформаційна база формування податкових вимог. Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого. Організація роботи щодо надсилання податкових вимог боржникам. Порядок нарахування пені.

Виникнення права податкової застави та порядок її реєстрації. Порядок узгодження операцій з активами у разі виникнення права податкової застави. Підстави та процедури припинення права податкової застави.

Організація роботи щодо застосування адміністративного арешту активів боржників.

Організація продажу активів боржника з метою погашення податкової заборгованості.

Застосування процедури банкрутства з метою погашення податкового боргу. Організація і контроль за роботою з списання та реструктуризацією податкового боргу

Проведення заходів, спрямованих на виявлення прихованих активів суб’єктів господарської діяльності – боржників з метою їх залучення на погашення податкового боргу та пені.

Організація та контроль за здійсненням заходів, направлених на скорочення податкового боргу з ПДВ та інших загальнодержавних податків.

Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань (боргу) платників податків на умовах податкового кредиту; контроль за дотриманням умов договорів про розстрочення та відстрочення;

Організація роботи (відповідно до компетенції) з податковими ризиками; розробка проектів податкових ризиків на підставі законодавчо-нормативної бази;

б) Організація роботи щодо виявлення, обліку, зберігання та реалізації безхазяйного майна і майна, що переходить у власність держави.

Облік, ведення книг обліку актів опису та попередньої оцінки майна, прийнятого на облік; здійснення контролю за своєчасністю надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави; аналіз структури безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, яке знаходиться на обліку та передане для реалізації; планування сум надходжень до бюджету коштів від реалізації безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.

в) Аналіз результатів роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань

Проаналізувати результати роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань щодо надходження коштів від погашення податкового боргу; розглянути процедуру прогнозування новоствореного податкового боргу та планування сум погашення боргу на рівні району.

Проаналізувати динаміку та структуру податкового боргу в розрізі термінів виникнення, бюджетів, галузей та видів платежів. Контроль та оцінка виконання плану погашення податкового боргу; аналіз причин утворення податкового боргу та заходів, що застосовуються для його скорочення; дослідження, аналіз та надання рекомендацій щодо вдосконалення запровадження процедур з питань стягнення податкового боргу.

 

Аналітична робота податкових органів

(для студентів, що проходять практику в підрозділах економічного аналізу)

а) Аналіз податкових доходів за секторами економіки.

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та виявити проблеми оподаткування підприємств окремих секторів економіки (по 2-3 визначальних платниках податків з кожного сектору економіки). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що зумовили такі результати.

б) Аналіз та прогнозування доходів бюджету в розрізі видів податкових надходжень. 

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та проблеми оподаткування платників в розрізі окремих платежів (10 основних бюджетоформуючих податкових платежів). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що зумовили такі результати. Прогнозування доходів бюджету в розрізі видів платежів.

в) Моніторинг основних показників діяльності роботи державної податкової інспекції.

Здійснити аналіз результатів роботи органу ДПС щодо виконання бюджетних призначень у розрізі платежів, рівнів бюджету. Проаналізувати результати роботи структурних підрозділів органу ДПС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!