Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2035 Як писати курсову роботу

Як писати курсову роботу

« Назад

Як писати курсову роботу 

Обрання теми курсової роботи 

Головне – обрати тему роботи. Обирайте тему, яка Вам цікава. Повірте досвіду викладача – писати дослідження на цікаву тему значно легше, ніж на ту, яка Вам байдужа.

Перш ніж остаточно визначитися з темою слід провести швидке дослідження у бібліотеці та неті щодо того чи є матеріал з обраної Вами теми дослідження. Якщо Ви зустрілися з труднощами щодо отримання інформації чи теоретичного чи практичного змісту Вам слід швидко змінити тему. Але обирайте виважено, щоб не змінювати теми багато разів.

У більшості робіт повинна міститися як теорія, так і аналіз фактичного матеріалу. Кожну роботу слід спробувати «прив’язати» до України. Деякі теми не передбачають аналізу фактичного матеріали чи аналізу українського аспекту. У переліку є як широкі, так і вузькі теми. Чим вужча тема – тим більш спеціалізовану літературу слід буде використати. 

Матеріал роботи і посилання 

Фактичні дані повинні бути за останні мінімум три роки. Взагалі, за вимогами – за 5 років (і це бажано), але за три роки – теж допустимо.

Всі матеріали повинні містити посилання. Інтернет-ресурси повинні цитуватися з вказівкою повної адреси.

Не можна брати по кілька сторінок підряд з одного джерела. Максимум – по три абзаци, у кожному з яких слід давати посилання.

Посилання повинні бути у такому вигляді [1, c.15] – це перше джерело з переліку літератури, 15-та сторінка. 

Структура роботи 

Загальний обсяг роботи повинен бути близько 40-50 сторінок, шрифт 14, інтервал 1,5. 

Робота повинна містити:

- титульну сторінку – 1 сторінка

- зміст - 1 сторінка

- вступ – 2-3 сторінки

- три розділи (у кожному з яких повинно бути мінімум два підпункти) – 30-40 сторінок

- висновки – 2-3 сторінки

- перелік використаних джерел (орієнтовно 20-25 джерел)

- додатки 

Час

Оскільки для Вас це не дуже знайома робота, точно спрогнозувати скільки часу вона у Вас займе Ви не зможете. Тому починати раджу зразу.

У жодному разі не діліть час на кількість розділів. Час їх написання буде суттєво відрізнятися.

Теорія (перший розділ) займе у Вас менше часу, оскільки – це сканування, пошуки в неті та складання цього всього докупи. Це не складно.

Значно більше часу займе аналіз, який повинен міститися у розділі 2.

А третій розділ – найскладніший, бо у цьому повинні міститися аналіз перспектив розвитку та пропозиції.

Також залиште час для написання вступу і висновків (вони пишуться в останню чергу) та для оформлення.

Пам’ятайте, що слід залишити два тижні на підготовку роботи до захисту.

Захист роботи швидше за все треба буде проводити в кінці семестру. Перед тим я ще повинна встигнути її почитати мінімум двічі. Кількість необхідних етапів перевірки буде залежати від змін, які будуть вноситися до роботи студентом. Краще підготуйте роботу заздалегідь. Я не належу до викладачів, які безконечно вимагають вдосконалювати роботу. Як тільки буде належний стан роботи, я напишу на цю роботу відзив, і студент зможе вже відпочивати і потрохи готуватись до захисту. Більш детальний графік підготовки до захисту, його процедуру і вимоги до студентів я надам пізніше. 

Наповнення роботи 

Вступ має чітку структуру:

Актуальність теми дослідження полягає у…

Тут НЕ слід давати визначень, а слід вказати на роль предмета дослідження у економічній теорії, вітчизняній економічній системі, світовій економіці, тощо. Тут слід написати про те, чому тема дослідження є актуальною саме зараз – на сучасному етапі розвитку економіки України, світової економіки, економічної науки, тощо.

Об’єкт і предмет дослідження.

Мета роботи: дослідити…

Мета визначає завдання дослідження:

Завдання слід взяти зі змісту роботи. Їх повинно бути 5-7 штук. Всі вони повинні починатися зі слів «дослідити», «проаналізувати», «охарактеризувати», «оцінити», «визначити», «вказати», «обгрунтувати» тощо з урахуванням змісту роботи. За основу можна взяти ключові підпункти плану роботи.

Досліджувана проблематика була і залишається у колі наукових інтересів вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме …тут у алфавітному порядку назвіть приблизно десяток науковців, що займаються даною проблематикою.

У ході дослідження було використано такі методи аналізу…

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку літературних джерел та додатків. Робота викладена на __ст., містить __ рис., __ табл.. та __ літ. джерел. 

Розділ І – теоретичний. Тут треба писати про сутність того, що ви досліджуєте (кредитна діяльність), його структуру, класифікацію, методи оцінки, тощо

Тут можна використати метод системного аналізу (залежно від теми). Системний аналіз передбачає визначення елементів системи, її структурних зв’язків. Він нескладний. Для його освоєння треба запастися парочкою підручників з системного аналізу (Блауберг і Черняк підійдуть). Або списати з якогось підручника, якщо системний аналіз Вашого предмета дослідження вже кимось проведено.

Часто у першому розділі пишуть про нормативно-правову базу регулювання досліджуваного питання, діяльність регулятивних органів.

Можна провести ретроспективний (історичний) аналіз розвитку тієї чи іншої сфери діяльності – предмету дослідження. Тут головне не захоплюватися і пам’ятати, що у Вас економічна робота, а не історична. 

Розділ ІІ – аналіз фактичного матеріалу. Тут треба писати про сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку об’єкта дослідження. Можна розбити розділ на підпункти залежно від складових об’єкту.

У цьому розділі доречно давати таблиці і графіки. Всі вони повинні бути проаналізовані.

Тут можна провести компаративний тобто порівняльний аналіз. 

Розділ ІІІ – тут треба написати про перспективи розвитку досліджуваного об’єкта, дати Ваші пропозиції щодо подальшого розвитку досліджуваного об’єкта. Можна використати закордонний досвід для того, щоб щось запропонувати для впровадження в Україні.

Ще існує регресійний аналіз, який показує вплив на якийсь обраний Вами показник (наприклад, обсяги кредитування) з боку певних факторів (наприклад, відсоткова ставка, курс долара, ін.). Створена модель допоможе розробити прогноз подальшого розвитку досліджуваного об’єкта. Чим більше факторів Ви оберете – тим точніша модель. Тут Вам треба буде будувати систему рівнянь і за допомогою неї в Exelі будувати графіки. З цим методом прийдеться попрацювати довше. Його використовувати не обов’язково. 

Висновки повинні узагальнювати результати аналізу, проведеного у роботі. Дайте по одному-два абзаци по кожному підпункту. У висновках обов’язково повинні бути кілька ключових цифрових даних та ключові пропозиції, які Ви подаєте у роботі. 

Щодо тексту диплому 

Пам’ятайте, Fine Reader i Ruta – не є істинами в останній інстанції. Після них текст треба вичитувати.

Періодичні видання бувають різні. І стиль статей у них теж відрізняється. З одних можна спокійно брати обширні цитати, бо вони написані у науковому стилі. А інші - можуть містити необхідну Вам інформацію, але бути написаними у вільному стилі. Тому текст таких статей треба відкорегувати, щоб там не було метафор, гіпербол, художніх перебільшень, тощо.

Часто банки дають інформаційні блоки, які містять необхідну Вам інформацію, але були написані для, наприклад, сайту банку. Тому там дещо рекламний стиль викладення матеріалу. Цього слід уникати і тому у таких випадках необхідна корекція тексту. Бо мета Вашої роботи – безпристрасний сухий аналіз, а не реклама банку.

Уникайте непотрібних деталей. Наприклад, не слід вказувати поіменно всіх членів правління банку.

Документацію та нормативно-правову базу використовуйте фільтруючи. Щодо кожного речення Вами повинно прийматися рішення - «чи потрібне це речення у даному підпункті і у дипломі взагалі»

Зрозуміло, що Ви робите диплом з шматочків різних підручників, статей, документів. Це – оk. Але між ними Ви повинні вставляти речення-зв’язки, де буде сказано чому Ви раптом почали писати саме про «…», яке воно має значення для аналізу досліджуваного питання. Тобто текст повинен виглядати і читатися як одне ціле.

У тексті повинні бути посилання на джерела. Особливо це стосується числових даних. Бо зрозуміло, що студент не самотужки рахував, наприклад, значення М0.

Фактичні дані повинні бути за останні мінімум три роки. Взагалі, за вимогами – за 5 років (і це бажано), але за три роки – теж допустимо

Всі матеріали повинні містити посилання. Інтернет-ресурси повинні цитуватися з вказівкою повної адреси

Не можна брати по кілька сторінок підряд з одного джерела. Максимум – по три абзаци, у кожному з яких слід давати посилання.

Посилання повинні бути у такому вигляді [1, c.15] – це перше джерело з переліку літератури, 15-та сторінка. 

Ось деяка література, що може стати у нагоді 

 1. Біла О.Г., Чуй І.Р. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 390с.

 2. Гроші та кредит [Текст] : підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та ін.]; за ред. проф. С.К. Ревчука, . - К. : Знання, 2011. - 384 с.

 3. Гроші та кредит [Текст] : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.

 4. Коваленко Д.І., Венгер В.В. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013.- 578с.

 5. Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 416с.

 6. Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / заг. ред. Михайло Іванович Савлук. - К.: Київ. нау. екон. ун-т, 2006. - 744 с.

 7. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / За заг. Ред.. Меглаперідзе А.С. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 420с.

 8. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / За ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. – 2-ге вид. пер.і доп. – К.:Знання, 2012. – 687с.

 9. Юхименко П.І. Теорія фінансів : підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазеб-ник ; за ред. В.М. Федосова, СІ. Юрія. - К. : Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с.

 10. Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит". Частина 1. [Текст] / В. Я. Голюк [та ін.] ; За заг. ред.проф. В. І. Грушка ; Університет економіки та права "КРОК", КЕПІТ. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с.

 11. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст]: Підручник. 2-ге видання, доп. і переробл. – К.:Кондор, 2011. – 416 с.

 12. Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Державний комітет статистики України; Національна академія статистики обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно- аналітичне агенство", 2010. - 271 с.

 13. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система Украни : у 5 т. : т. 1 / С.О. Булгакова, Л.І. Василенко, Л.В. Єрмошенко та ін. - К.: НВП «АВТ лтд.», 2004. - 400 с.

 14. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика в трансформаційній економіці: монографія / В.Д. Лагутін. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 248 с.

 15. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: монографія / М.В. Мних. -К.: Знання України, 2006. - 284 с.

 16. Ринок фінансових послуг [Текст] : навчальний посібник / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с.

 17. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] . Навч. посіб. / За ред. Косової Т.Д., Папаїки О.О. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.

 18. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навчальний посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Донецький державний ун-т управління. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 361 с.

 19. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : моногра­фія / І.О. Школьник. - Суми : Мрія ; УАБС НБУ, 2008. - 348 с.

 20. Энгдаль У.Ф. Боги денег: Уолл-Стрит и смерть Американского века.- С.-П.: Геликон плюс, 2011- 452 с.

 

Перелік корисних інтернет-ресурсів 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua

2. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

4. Офіційний сайт Української фондової біржі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://ukrse.com.ua

5. Офіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua

6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Офіційний сайт Державної установи Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.smida.gov.ua

8. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainsur.com

9. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

10. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс].       – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua 

Корисні періодичні видання

Вісник НБУ

Бюлетень НБУ

Фінанси України

Банківська справа

Актуальні проблеми економіки

Економіка і прогнозування

Економіка України

Економічна теорія

Економіка. Фінанси. Право

Економіка України

Економіст

Ринок цінних паперів України 

Перелік корисних нормативно-правових актів 

Це не обов’язковий перелік. Щось з нього вам пригодиться, а щось – ні. В основному Вам потрібно буде шукати інформацію самостійно. Це не зразок оформлення. Зразок оформлення я надішлю пізніше. Але матеріали якихось з цих нормативно-правових актів Вам можуть знадобитися. 

1. Про Національний банк України // Закон України від 20.05.1999 р. № 679 – XIV.

2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

3. Про банки і банківську діяльність // Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

4. Цивільний кодекс України // Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

5. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб // Закон України від 23.03.2012 р. № 4452-VI

6. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

7. Про організацію формування та обігу кредитних історій // Закон України від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю // Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993р. № 15-93.

9. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку від 10.08.2005 р. № 281.

10. Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі. Женева. 7 червня 1930 р.

11. Про обіг векселів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

12. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. №104.

13. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361

14. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ.

15. Методологічний коментар // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 10. – с.182. (Грошові агрегати)

16. Цивільний кодекс України // Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

17. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

18. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259

19. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368.

20. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22

21. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ.

22. Про іпотеку // Закон України від 05.06.2003 № 989-ІV.

23. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

24. Про затвердження Інструкції про податковий кредит // Наказ від 22.09.2003 р. № 989-ІV.

25. Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів: Витяг з протоколу ДІУ від 11.09.2008 р. № 31

26. Про банки і банківську діяльність // Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

27. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

28. Цивільний кодекс України // Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

29. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб // Закон України від 23.03.2012 р. № 4452-VI

30. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

31. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280

32. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні // Постанова Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

33. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III.

34. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)

35. З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про обов'язкове страхування цивільно-правової      відповідальності власників наземних транспортних засобів ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.1 )

36. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про страхування ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78 )

37. Про Національний банк України // Закон України від 20.05.1999 р. № 679 – XIV.

38. Цивільний кодекс України // Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

39. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

40. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259

41. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.

42. Положення про процентну політику Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 18. 08. 2004 р. № 389.

43. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України // Постанова Правління НБУ від 13.07.2010 р. № 327.

44. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

45. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. №104.

46. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361

47. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» // Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559.

49. Законом України "Про депозитарну систему України" ( 5178-17 )

50. Про систему валютного регулювання і валютного контролю // Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993р. № 15-93.

51. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку від 10.08.2005 р. № 281.

52. Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі. Женева. 7 червня 1930 р.

53. Про обіг векселів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ.

54. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ.

55. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV.

56. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22.

57. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ

58. Про Національний банк України // Закон України від 20.05.1999 р. № 679 – XIV.

59. Про організацію формування та обігу кредитних історій // Закон України від 23.06.2005 р. № 2704-IV.

60. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368.

61. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.

62. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб // Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VІ.

63. Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку // Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 р. № 2.

64. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ.

65. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS // Постанова Правління Національного банку України від 08.05.2002 р. № 171.

66. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – Вашингтон // Международный Валютный Фонд, 2007. – 324 с

67. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ.

68. Про іпотеку // Закон України від 05.06.2003 № 989-ІV.

69. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

70. Про затвердження Інструкції про податковий кредит // Наказ від 22.09.2003 р. № 989-ІV.

71. Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів: Витяг з протоколу ДІУ від 11.09.2008 р. № 31

72. Цивільний Кодекс України // Закон України від 16.01.2003 № 435-IV.

73. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23.

74. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104.

75. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» // Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559.

76. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями // Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23

77. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – МВФ, 2007 р. – 324 с.

78. Про захист прав споживачів // Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ.

79. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» / Наказ Міністерства фінансів України №39 від 25.02.2000

80. Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2003 №601 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»

81. З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11 )

82. З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про обов'язкове страхування цивільно-правової    відповідальності власників наземних транспортних засобів ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.1 )

83. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про страхування ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78 )

84. ЗАКОН УКРАЇНИ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564)

85. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/depositors/guarantee/

86. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» / Наказ Міністерства фінансів України №318 від 31.12.99

87. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»/ Наказ Міністерства фінансів України №87 від 07.02.13

88. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» / Наказ Міністерства фінансів України №318 від 27.04.2000

89. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» / Наказ Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999

90. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» / Наказ Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999

91. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144)

92. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств/ ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ http://uazakon.com/big/text892/pg1.htm

93. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації / Наказ Міністерства фінансів України , Фонду державного майна №49/121 від 26.01.2001

94. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності"

95. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» / Наказ Міністерства фінансів України №39 від 25.02.2000

96. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 №290 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»

97. Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 №415 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

98. З А К О Н  У К Р А Ї Н И Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11 )

99. Методологічні основи розробки платіжного балансу та зовнішнього боргу України // Платіжний баланс і зовнішній борг України за 2009 р. – К.: НБУ. – 2010.

100. Методологічний коментар // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 10.

101. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368.

102. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

103. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22

104. Методологічний коментар // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 10.

105. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!