Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1936 Теоретична довідка до лабораторної роботи на тему Використання функцій

Теоретична довідка до лабораторної роботи на тему Використання функцій

« Назад

Теоретична довідка 

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ

Microsoft Excel має велику кількість вбудованих функцій: математичних, інженерних, логічних, фінансових та ін.

Загальний вигляд функції:

= ім'я функції(параметри)

Параметрами функції можуть бути конкретні текстовіта числові дані (при цьому текстові значення беруться у лапки); адреси окремих комірок або цілих діапазонів, що містять значення; а також інші функції, які у цьому випадку називають вкладеними.

Роботу з функціями полегшує спеціальна програма Майстер функцій, яку можна запустити, клацнувши на кнопку , розташовану на вкладці Формули в групі Библиотека функций або в рядку формул.

Майстер має 2 кроки для вибору та виконання функції.

На першому кроці із списку категорій вибирається потрібна категорія, а із списку функцій (праворуч) – потрібна функція. Пересуваючись по назвах, можна прочитати у нижній частині вікна Майстра опис вибраної функції.

На другому кроці заносяться параметр(/и), який(/які) потрібні для виконання функції.

Вікно параметрів здебільшого закриває собою частину таблиці. Для того, щоб дістатися до даних таблиці, його можна "захопити" мишкою та відсунути, або натиснути мишкою кнопку  праворуч у рядку параметра і вікно мінімізується ("згорнеться") у рядок.

Тепер усі дані таблиці доступні і можна вибиратиті, які потрібні для роботи. Після вибору знову натискається  кнопка, вікно відновлює попередній розмір. 

Якщо всі дії були правильними, можна побачити отримане значення. Для остаточного виконання функції натискається[Ok] і результат з'явиться у комірці. 

ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ. ФУНКЦІЯ "ЕСЛИ"

Функція "ЕСЛИ" дозволяє при обчисленні значення комірки перевірити вміст інших комірок і в залежності від результату перевірки вибрати той або інший варіант.

Наприклад, можна передбачити в рахунку знижку, якщо загальна сума покупки перевищує задану величину.

Щоб визначити значення комірки з використанням функції "ЕСЛИ", необхідно:

– клацнути комірку, в яку буде поміщене шукане значення;

– клацнути кнопку [fx] на панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно "Мастер функций – шаг 1 из 2";

– у списку "Категорія" клацнути "Логические";

– у списку "Функція" клацнути функцію "ЕСЛИ";

– клацнути кнопку [Ok];

– у вікні функції клацнути поле з назвою "Лог_выражение". Ввести логічну умову – вираз, що може набути значення "ИСТИНА" або "ЛОЖЬ". Логічна умова може містити посилання на комірки, числа, текст, операції порівняння – < , > , = , >=, <= і т. ін.;

– у полі "Значение_если_истина" ввести значення, яке повинне бути введене в комірку, якщо логічна умова виконується;

– у полі "Значение_если_ложь" ввести значення, що повинне бути введене в комірку, якщо логічна умова не виконується;

– натиснути кнопку [Ok].

Прості умови записують, як в алгоритмічних мовах, а саме за допомогою операцій порівняння =, >, <, <=, >=, наприклад, 7>5, А5<=20 тощо. Складні умови записують за допомогою логічних функцій И(< умова 1>;<умова 2>; ...) та ИЛИ(<умова1>;<умова 2>;...). Функція И (AND) істинна, якщо всі умови в її списку істинні. Функція ИЛИ (OR) істинна, якщо хоч би одна умова в її списку істинна. Наприклад, функція ЕСЛИ(ИЛИ(5>7; 5<7); 5; 7) отримує значення 5, а функція ЕСЛИ( И (5>7; 5<7); 5; 7) — значення 7.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!