Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1860 Навчальна практика з дисципліни Регіональна економіка

Навчальна практика з дисципліни Регіональна економіка

« Назад

Зразок змісту

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика досліджуваного регіону

1.1. Загально-географічна та соціально-економічна характеристика регіону

1.2. Населення і трудові ресурси

1.3. Промисловість та сільське господарство

1.4. Локально-інтеграційна характеристика регіону 

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика бази практики (підприємства)

2.1. Реквізити на напрямки діяльності підприємства

2.2. Господарська характеристика підприємства

2.3. Характеристика підприємств-конкурентів досліджуваного підприємства 

Розділ 3. Графо-аналітична частина

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 

Навчальна практика „Регіональна економіка”

РОЗШИРЕНА СТРУКТУРА ЗВІТУ

Вступ

Розділ 1.Загальна характеристика досліджуваного регіону

1.1. Загально-географічна та соціально-економічна характеристика регіону:

 • географічне положення;

 • територіально-адміністративний устрій;

 • фізико-географічна характеристика регіону;

 • корисні копалини (ресурсний потенціал);

 • соціально-економічне становище регіону.

1.2. Населення і трудові ресурси:

 • динаміка чисельності населення регіону (за останні 5 років);

 • коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту;

 • національний склад населення;

 • міста з кількістю населення більше 50 тис. чол.

1.3. Промисловість та сільське господарство:

 • розміщення галузей промисловості;

 • питома вага галузей промисловості;

 • посівні площі та валовий збір сільськогосподарських культур.

1.4. Локально-інтеграційна характеристика регіону:

 • основні транспортні шляхи сполучення в регіоні;

 • динаміка забруднення території регіону;

 • розміщення регіону в системі економічного районування;

 • зовнішньоекономічні зв’язки регіону. 

Розділ 2. Загальна характеристика бази практики

2.1. Реквізити на напрямки діяльності підприємства:

 • реквізити підприємства (назва, адреса, місце реєстрації, номер телефону або телефаксу);

 • характер і масштаби діяльності;

 • вид господарської діяльності ‑ виробнича, комерційна;

 • місце і роль на ринку;

 • організація управління;

 • господарські та фінансові зв’язки.

2.2. Господарська характеристика підприємства:

 • характер власності підприємства;

 • номенклатура виробленої та реалізованої продукції;

 • виробнича і матеріально-технічна база підприємства;

 • виробнича та загальна структури підприємства;

 • показники, які характеризують економічний і фінансовий стан підприємства.

3. Реквізити підприємств-конкурентів досліджуваного підприємства (з відповідної  галузі регіону):

 • найважливіші фірми-конкуренти з основних видів продукції;

 • їх назва, адреса;

 • місце реєстрації, номер телефону або телефаксу;

 • форма власності;

 • вид діяльності;

 • місце і роль в територіально-галузевій структурі регіону (частка ринку). 

Розділ 3. Графо-аналітична частина:

 • економіко-географічне районування України;

 • корисні копалини України;

 • населення України;

 • карти Чернівецької області.

 

ДОДАТКИ

Характеристика-відгук

Статут підприємства

Форми звітності (обов’язковий перелік додається)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!