Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1839 Методичні рекомендації до домашнього завдання з дисципліни

Методичні рекомендації до домашнього завдання з дисципліни

« Назад

Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу у сфері управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками споживачів.

Виконання ДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця з логістики.

Домашнє завдання складається з виконання двох основних кейсів – кейс №1 «Експедирування міжнародних перевезень» та кейс №2 «Логістичне забезпечення доставки імпортної продукції».

Конкретна мета ДЗ полягає в оцінці ступеня відповідальності компанії – учасника ланцюга поставок. Повинно бути розкрито особливості формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств та специфіку оформлення нефінансової звітності та етичного кодексу підприємств.

Результат ДЗ – це формування рекомендацій щодо стратегічного розвитку компанії (об’єкта дослідження) у напрямі відповідального управління ланцюгами поставок.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Захист Домашнього завдання та обговорення результатів відбувається у вигляді підготовленої студентом презентації за результатами виконання двох кейсів. 

 

Умова кейсу №1 «Експедирування міжнародних перевезень»:

 

1.1. Вибір конкретного підприємства, що функціонує на вітчизняному логістичному ринку, до функцій якого належить транспортування вантажів на міжнародному рівні. Розробка рекомендацій щодо прийняття оптимального рішення про вибір варіанту інсорсингу, часткового (оптимальний консорціум) або повного аутсорсингу виконання міжнародного експедирування обраної партії вантажу.

1.2. Проведення аналізу діяльності об’єкта дослідження, його сфери інтересів, ринків збуту власної продукції (логістичних послуг), обґрунтування вибору конкретного ланцюга постачання та парії вантажу. Окреслення умов експедирування даної партії.

1.3. Опис варіантів інсорсингу або часткового (оптимальний консорціум) виконання міжнародного експедирування обраної партії вантажу. Виконавець ДЗ у даному випадку виступає у ролі експедитора, тобто обирає маршрути, умови відповідно до Incoterms, готує супровідні документи та дозволи, а також пакети документів для перетину митниць (експортний, транзитний (за необхідності) та імпортний), визначає митну вартість та витрати на експедирування відповідно у трьох варіантах, а також визначає відповідальність сторін на різних стадіях перевезення.

1.4. Опис варіанта повного аутсорсингу виконання міжнародного експедирування обраної партії вантажу. Виконавець ДЗ також виступає у ролі експедитора, тобто обирає маршрути, умови відповідно до Incoterms, готує супровідні документи, дозволи, та пакети документів для перетину митниць (експортний, транзитний (за необхідності) та імпортний), визначає митну вартість та витрати на експедирування відповідно у трьох варіантах, а також визначає відповідальність сторін на різних стадіях перевезення. Презентація результатів аналізу.

1.5. Обґрунтування рішення щодо вибору одного із трьох варіантів сорсингу робіт з виконання міжнародного експедирування обраної партії вантажу. Оцінка перспектив розвитку експедиторських мереж в Україні. Висновки та рекомендації стосовно результатів аналізу умов кейсу. 

 

Умова кейсу №2 «Логістичне забезпечення доставки імпортної продукції»:

 

2.1. Виконавець ДЗ виступає в ролі оптового торгового посередника на міжнародному ринку, яке діє за напрямами як імпорту і транзиту, так і експорту. Розробка умови кейсу, головним завданням якого є декларування та митне оформлення партій товару за результатами укладених договорів з партнерами (продавцями й покупцями). Серед товарних груп обов’язково мають бути негабаритні вантажі, продукти харчування (1-24 групи за ТНЗЕД), хімічні (наливні, сипучі або вибуховонебезпечні) продукти й товари розміщені а контейнері/ах.

2.2. Оформлення пакетів документів для перетину митниць (заповнення ВМД, визначення переліку та одержання усіх необхідних дозволів), укладення договорів про тимчасове зберігання на митно-ліцензійному складі, розрахунок часових та фінансових витрат.

2.3. Наведення в додатках всіх необхідних пакетів документів за напрямами (імпорт, транзит, експорт).

2.4. Виконавець ДЗ виступає в ролі іноземної компанії, яка планує розширити власні ринки збуту і для цього розглядає варіант відкриття складу (мережі складів) в Україні. Розробка умови кейсу, головним завданням якого є вибір найвигіднішого складу (мережі складів) в Україні для іноземної компанії. Необхідно визначатися з предметом діяльності (продукт, обсяги, умови зберігання, географія тощо). Сформувати перелік вимог, яким повинен відповідати майбутній партнер компанії.

2.5. Аналіз складської інфраструктури українських підприємств (мережі підприємств) – аутсорсерів складських послуг: системи складування, обладнання, матеріально-технічної бази, операційної системи, засобів управління логістичними потоками, програмних продуктів тощо.

2.6. Оцінка ефективності систем складування та управління запасами (СУЗ) підприємств-кандидатів: дослідження ефективності наявної СУЗ, порівняння з іншими прийнятними за наявних умов діяльності підприємства (мережі підприємств) СУЗ.

2.7. Дослідження нефінансової звітності та етичного кодексу логістичного підприємства (мережі підприємств); особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності підприємствами-кандидатами та її вплив на загальну ефективність, оцінка системи управління. Обґрунтування вибору у основних висновках по кейсу №2.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!