Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1836 Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу Інтелектуальна власність

Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу Інтелектуальна власність

« Назад

 «Інтелектуальна власність»

Контрольна робота виконується на форматі А-4, в печатному вигляді. Обсяг роботи становить 10-15 листів, відповідно 15-20 аркушів коли студент пише від руки.

Нумерація сторінок повинна бути на аркушах і вказана в змісті – обов’язково.

Нумерація питань і сторінок повинна відповідати змісту.

Список рекомендованої літератури додається. Студент може користуватися і іншою літературою, і Інтернетом. Але при цьому він повинен записати ці джерела у список використаної літератури.

Джерел повинно бути на менше 5-ти.

Контрольна робота повинна містити:

1. Титульний лист (зразок додається); 1-й лист.

2. Зміст, що включає перелік питань та список використаної літератури (зразок додається); 2-й лист.

3. Номер питання та його назва; з 3-го листа починаються відповіді на питання.

4. Список використаної літератури (з нового листа). Останній лист.

 

Питання по дисципліні

„Інтелектуальна власність” 

8. Міжнародна система інтелектуальної власності.      

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІЗДН

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни : „Інтелектуальна власність” 

Варіант №.....

 

Виконав: студент   № ......групи

П.І.П.............................................

№ зал.книжки.....

Спеціальності: 

Перевірив:

П.І.П............................................. 

 

Київ 201_

  

ЗМІСТ 

1. Назва

2. Назва

3. Назва

Список використаних джерел 

 

 

СПИСОК ОСНОВНОЇ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. – Кн. 4: Право інтелектуальної власності.

2. Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 № 3792- XII.

3. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.93 № 3687-XII.

4. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.93 № 3688-ХІІ.

5. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21.04.93 № 3116-ХІІ.

6. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.93 № 3689-XII.

7. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). – К.: КНТ, 2006. – 520 с.

8. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

9. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

10. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності: Конспект лекцій. – К.: ЗАТ „ІІВП”, 2003. – 296 с.

11. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: (Монографія). – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 448 с.

12. Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг. – К.: НАУ, 2003. – 366 с.

13. Управление интеллектуальным капиталом: Учеб. пособие / Л.И. Лукичева. – Москва: Омега-Л, 2007. – 552 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!