Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1833 Завдання з дисципліни Господарське процесуальне право для отримання заліку

Завдання з дисципліни Господарське процесуальне право для отримання заліку

« Назад

Завдання з дисципліни

«Господарське процесуальне право»

для отримання заліку

 (Мінімальна кількість балів – 5; максимальна кількість балів – 15.

Максимальна кількість балів за вірно виконане завдання – 5). 

1. Завдання до теми 7 «Доказування і докази в судовому процесі»

В провадженні місцевого господарського суду  знаходиться справа за позовом ТОВ «А» до ТОВ «В» про відшкодування збитків, заподіяних працівником відповідача внаслідок закриття останнім скляних вхідних дверей в приміщенні, яке є об’єктом оренди на підставі договору оренди, укладеного між ТОВ «А» (орендодавець) та  ТОВ «В» (орендар). 

В процесі розгляду справи Відповідач заявив клопотання витребувати докази по справі щодо підтвердження позивачем якості скляних дверей та відповідності їх вимогам безпеки.

Яке рішення має прийняти суд за результатами розгляду клопотання? Що є предметом доказування у справі. Визначте приблизний перелік доказів по справі. 

2. Завдання до теми  8 «Процесуальні строки»

2.1. Наведіть приклади строків у господарському судочинстві, які встановлюються законом та судом (не менше трьох прикладів за кожним видом).

2.2. За матеріалами судової практики складіть приблизний перелік підстав, які можуть вважатися поважними для відновлення пропущеного процесуального строку. 

3. Завдання до теми  12  «Вирішення господарських спорів у першій інстанції»

3.1. З якого моменту починається розгляд справи по суті? Яке практичне значення виокремлення цієї стадії судового розгляду?

3.2. В процесі розгляду справи місцевим господарським судом склад суду було змінено з одноосібного на колегіальний. Чи буде розпочато розгляд справи заново? Як буде обраховуватися в такому випадку строк вирішення спору? 

СРС – всего 20 б.

  1. Складіть позовну заяву з моделюванням обставин справи з приводу звернення до господарського суду Донецької області ФДМ України до акціонерного товариства про повернення орендованого приміщення у зв'язку із закінченням строку дії договору оренди. 

  2. Складіть зразок клопотання до господарського суду про затвердження мирової угоди.

  3. Підготуйте суб'єкту господарювання письмову консультацію з наступного питання: порядок реалізації права сторони на ознайомлення з матеріалами справи у господарському суді.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!