Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1829 Методичні рекомендації до змісту роботи з написання програм мовою Сі

Методичні рекомендації до змісту роботи з написання програм мовою Сі

« Назад

Зміст роботи полягає у написанні програм мовою Сі, що вирішують поставлену задачу. а робота повинна містити розв’язок завдань у ві- дповідності до варіанту. Для кожної задачі складається блок-схема ал- горитму, подається текст програми та приклад її роботи. 

Завдання 1

Задано числа a, b, c. Визначити, чи існує трикутник із такими сторонами. 

Завдання 2

Скласти програму табулювання функції на інтервалі [a, b] з кроком  , де N – ціле число (вводиться з клавіатури, N ≠ 0), використовуючи заданий викладачем цикл. У програмі передбачити обчислення величин, вказаних у варіантах завдань. За складеною програмою провести обчислення:

- функція;

- кількість

Завдання 3

Задано вектор Y(n), n £ 12. Сформувати вектор С із ненульових елементів вектора Y, що передують першому від’ємному елементу вектора 

Завдання 4

У заданому рядку визначити кількість слів, які закінчуються

на задану букву. 

Завдання 5

Для матриці С(m, n), 1 < m, n < 10, знайти суму елементів, більших 3,2. Переставити стовпці за зростанням кількості від’ємних елементів у стовпцях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!