Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1826 Методичні рекомендації та вимоги до оформлення тез

Методичні рекомендації та вимоги до оформлення тез

« Назад

Вимоги до оформлення тез: формат А4; редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону. Формули: оформ-лювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумеру-вати у круглих дужках. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

 

 

Зразок оформлення тез 

 

Дробна О.В.

Керівник - к. е. н., доц. Кучеренко С.К.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

{{Текст тез доповіді}}

 

Список використаних джерел:

 

1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала пред-приятия / Е. В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!