Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1825 Методичні вказівки до контрольної роботи Варіант 8 на тему Українська термінологія

Методичні вказівки до контрольної роботи Варіант 8 на тему Українська термінологія

« Назад

ВАРІАНТ 8

1. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань, цитувань

2. Практичне завдання.

2.1. У таблиці віддзеркалюється вплив російської мови на українську термінологію водного господарства. Прокоментуйте кожний окремий випадок.

Українські терміни, запро-поновані в 20-і роки ХХ ст..

У 30-і роки змінені під впливом російської мови

Землечерпниця

Землечерпалка

Угин (вниз)

Згин

Капотіння

Капіж

Краплинець

Крапельник

Віялуватий

Віялоподібний

Дерняр

Дернокладчик

Артезійський

Артезіанський

Гідрометричний млинок

Гідрометрична вертушка

Водовідбирання

Водозабір

2.2. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: гніздо, голка, ківш, чаша, ланцюг.

2.3. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з відокремленими додатками. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.4. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови, Підручник, К, навч. книга-Богдан, 2000, 246 С.

2) Воробйова С.А., Молодід Т.К. Українська соціально-економічна термінологія радянської доби в журналі «Мовознавство», 1971, №2, с.14-22.

3) Наконечна Г.В. Формування і розвиток української хімічної термінології, Дис. … канд. філол. наук, К, 1993, 189 С.

4) Рицар Богдан Проблеми української науково-технічної термінології у збірнику наукових праць “Українська термінологія і сучасність”, Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової термінології, Л, 1997, с. 56-59

5) Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, К, Кобза, 1993, 472 С.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!