Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1824 Контрольні запитання для самостійної роботи з дисципліни Прийняття управлінських рішень

Контрольні запитання для самостійної роботи з дисципліни Прийняття управлінських рішень

« Назад

Контрольні запитання для самостійної роботи

Тема 1. Теоретико-методологічні основи розробки і прийняття рішень.

1. Види управлінських завдань.

2. Чинники, що впливають на прийняття рішень у проекті.

3. Вимоги щодо рішень у проекті.

4. Основні критерії класифікації рішень.

Тема 2. Вплив людського чинника на розробку і прийняття проектних рішень.

1. Концепція особистості. Структура особистості. Міжособистісні комунікації в менеджменті.

2. Індивідуальні і постійні риси менеджера проекту. Практичні навички менеджера проекту.

3. Теорія реактивного опору.

4. Психологічні проблеми прийняття рішень.

Тема 3. Технологія розробки і прийняття рішень у проекті/програмі.

1. Система цілей виконуючої організації, основні вимоги до неї.

2. Визначення проектних проблем і причин, що їх породжують. Структуризація проектних проблем. Проектні конфлікти.

3. Причини помилок при оцінці проблеми.

4. Творча поведінка менеджерів проекту. Перешкоди для творчого підходу в прийнятті рішень.

5. Методи розробки рішень.

6. Методи аналізу рішень.

7. Принципи прийняття рішень. Стадії процесу прийняття рішень.

Тема 4. Формування і розвиток команди проекту.

1. Поняття та форми корпоративної культури. Види стосунків між керівниками та їх підлеглими.

2. Теорії лідерства: особистісна, поведінкова, ситуаційна.

3. Команда проекту: сутність і етапи побудови, життєвий цикл.

4. Формування соціально-психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні особливості командної роботи.

5. Природа мотивації. Узагальнена модель мотиваційних процесів. Програма мотивації команди і персоналу проекту.

6. Види та стадії конфлікту. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. Шляхи виходу з конфліктної ситуації.

7. Стрес та методи управління стресом.

8. Правила планування робочого дня.

9. Принципи і умови делегування повноважень.

Тема 5. Технології підтримання проектних рішень.

1. CASE-технології: призначення, особливості, область застосування.

2. Структурні технології підтримання проекту: діаграми потоків даних; функціональні діаграми; діаграми послідовностей робіт.

3. Об’єктні технології підтримання проектування.

Тема 6. Формування і розвиток команди проекту.

1. Методологія ERP (Enterprise Resource Planning).

2. Методології організації виробництва на ґрунті планування ресурсів MRP II (Manufacturing Resources Planning).

3. Системи управління виробництвом.

4. Системи управління бізнесом.

5. Реінженерія бізнес-процесів.

6. Загальна характеристика продуктів провідних компаній: Baan, J.D. Edwards, Oracle, PeopleSoft и SAP.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!