Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1809 Письмовий звіт по результатах маркетингового дослідження

Письмовий звіт по результатах маркетингового дослідження

« Назад

Зміст маркетингового дослідження:
1. Особливості продукту та перспективи розвитку галузі національної економіки
2. Стан світового ринку даного товару (ємкість ринку, динаміка за останні 3-5 років; основні країни і компанії, що виробляють даний продуктта продають його на глобальному ринку; основні сегменти)
3. Обгрунтування вибору цільових ринків зарубіжних країн (на прикладі 5 країн із застосуванням комплексного підходу)
4. Обгрунтування маркетингових заходів (запропонувати сегменти ринку, можливе позиціонування продукції, комплекс маркетингу).

 

Письмовий звіт по результатах маркетингового дослідження має бути оформлений згідно нормативних вимог структури звіту:
1. Титульний аркуш (назва дослідження, дати проведення, керівник проекту, виконавці)
2. Зміст (перелік усіх структурних елементів звіту із зазначенням сторінок)
3. Список додатків (перелік статистичних, розрахункових, нормативних матеріалів і документів, що винесені в додатки до основниого змісту тексту)
4. Список ілюстріцій (зразки друкованої рекламної продукції, фото, аудіо, тощо)
5. Список використаних у звіті скорочень
6. Підсумкове повідолення для керівництва (резюме / executive summery/managment summery) - ключові висновки та рекомендації , що в стислій формі дають відповідь на основне питання , яке зумовила необхідність проведення маркетингового дослідження . готується після написання звіту на основі отриманих результатів , висновків, рекомендацій.

7. Вступ - початкова частина звіту, яка містить таку інформацію:
- х-ка ситуації (бачення виконавцем ситуації, що скалась, опис проблеми)
- мета дослідження (кореспондує з проблемою та загальною назвою дослідження)
- завдання дослідження (кореспондують з розділами та піжрозділами дослідження)
8. Методологія дослідження - опис методів збору, обробк і аналізу даних, що використовувались, ; окремо виділяються методи збору первинної інфи)
9. Основна частина - розділи і підрозділи дослідження, які були виокремлені відповідно до мети і завдань дослідження
10. Висновки - інтерпретація результатів дослідження, оформлена у вигляді стислої (без пояснень) констатації фактів, тенденцій тощо.
11. Рекомендації - основані на висновках, обгрунтовані пропозиції щодо подальших дій
12 Джерела вторинної інформації - перелік джерел вторинної інфи з відповідними бібліографічними, що використовувались в дослідженні.
13. Корисні адреси та телефони (торг-пром палата, галузевих асоціацій виробників та експортерів, галузевих міністерств, органів державної влади, потенційних спожвачів тощо)
14. Додатки - статистичні, розрахункові, нормативні документи та матеріали, що винесені у додатки до основного тексту звіту)
15. Ілюстрації - зразки продукції, друкованої рекламної продукції, фото-, аудіо-, відеоматеріали, що додаються до основноготексту звіту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!