Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1781 Методичні рекомендації до переддипломної практики

Методичні рекомендації до переддипломної практики

« Назад

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Переддипломна практика є підготовчим етапом у роботі над дипломним проектом, який починається з одержання студентом завдання на дипломний проект і закінчується захистом звіту з переддипломної практики. За цей етап студент повинен систематизувати та завершити технічні, економічні і організаційні знання і навички на основі вивчення матеріалу за темою дипломного проекту. Студент повинен зібрати весь необхідний матеріал для дипломного проектування.

Всі теми дипломних проектів можуть бути розбиті на чотири групи: проектування електропостачання промислового підприємства, великого цеху або групи цехів, проектування зовнішнього електропостачання підприємства вбо промвузла і реконструкції системи електропостачання підприємства.                                  


Зміст проекту електропостачання промислового підприємства

1. Передмова.

2. Характеристика підприємства, його технологічна схема виробництва і перспективи розвитку підприємства.

3. Розрахунок електричних навантажень з урахуванням перспектив розвитку виробництва.

4. Вибір системи напруг, числа і потужності трансформаторів, ГПП.

5. Вибір місця ГПП або ЦРП.

6. Вибір схеми електропостачання.

7. Вибір кількості і потужності цехових підстанцій або РП.

8. Вибір схем електропостачання цехів.

9. Розрахунок мереж електропостачання.

10. Розрахунок струмів короткого замикання в мережі 6...10 кВ електропостачання і в мережі 0,4 кВ одного цеху.

11. Вибір апаратури в мережі 6...10 кВ і мережі 0,4 кВ одного цеху.

12. Вибір конструкції ГПП, підстанцій і РП та схеми їх заповнення .

13. Вибір релейного захисту для всіх елементів мережі електропостачання.

14. Розрахунок захисту одного елемента мережі.

15. Розрахунок компенсації реактивних струмів і вибір компенсуючих пристроїв.

16. Вибір оперативного струму і елементів управління і автоматики.

17. Розрахунок режиму напруги.

18. Розробка спецзавдання.

19. Захист від перенапруг і розрахунок контура заземлення.

20. Вирішення питань з економіки, організації виробництва, експлуатації і планово-попереджувальних ремонтів електричної частини»

21. Розробка заходів з охорони праці, техніки безпеки і охорони природи.

22. Розробка питання з ЦО.

Рекомендований перелік креслень:

1. Генеральний план підприємства із картограмою навантажень, розміщенням ГПП або ЦРП і схемою прокладання ліній високої напруги.

2. Головна схема електропостачання підприємства.

3. Схема електропостачання одного цеху.

4. План ГПП або ЦРП.

5. Розріз по одній-двом шафам РП.

6. Повна електрична схема одного елемента /силова і вторинна з релейним захистом і автоматикою/.

7. Спецпитання.

8. Аркуш з економічної частини.

Зміст проекту електропостачання окремого цеху крупного підприємства:

1. Передмова.

2. Характеристика підприємства, технологічна схема виробництва цеху і перспективи його розвитку.

3. Розрахунок електричних навантажень цеху з урахуванням перспективи розвитку цеху.

4. Вибір системи напруг, число і потужності підстанцій.

5. Вибір схеми електропостачання цеху.

6. Вибір місця підстанцій і щитів.

7. Вибір схеми електропостачання окремих агрегатів.

8. Розрахунок струмів короткого замикання в мережі 0,4/0,23 кВ і на високій стороні цехових підстанцій.

9. Розрахунок силової мережі цеху.

10. Розрахунок мережі освітлення.

11. Вибір апаратури на високій стороні ТІЇ, в силовій мережі 0,4 кВ і освітлювальній»мережі.

12. Вибір конструкції цехової підстанції, силових і освітлювальних щитів.

13. Вибір схем релейного захисту силових трансформаторів, ліній живлення.

14. Розрахунок уставок  автоматів, магнітних пускачів і захисту трансформаторів.

15. Розрахунок компенсуючих пристроїв.

16. Розробка спеціального завдання.

17. Захист від перенапруг і розрахунок контура заземлення.

18. Розрахунок рівнів напруги.

19. Економіка і організація виробництва.

20. Заходи з охорони праці і техніки безпеки.

21. Інженерно-технічні заходи з ЦО.

Рекомендований перелік креслень:

1. Генеральний план цеху з картограмою навантажень і розміщенням ТП, ліній живлення.

2. Схема електропостачання цеху.

3. Повна електрична схема одного елемента.

4. Схема освітлювальної мережі.

5. План і розріз ТП.

6. План і розріз щита 0,4 кВ.

7. Спецпитання.

8. Аркуш з економічної частини.

Зміст проекту зовнішнього електропостачання підприємства промвузла:

1. Передмова.

2. Загально характеристика технологічного процесу одного з промислових підприємств, яке обслуговується підстанцією.

3. Аналіз графіків навантажень на стороні високої і низької напруги з перспективою розвитку району на найближчі 10...15 років.

4. Зв'язок підстанції з системою, вибір напруги.

5. Вибір схеми, числа, потужності трансформаторів підстанції, яка проектується.

6. Техніко-економічне порівняння двох-трьох варіантів.

7. Розрахунок струмів короткого замикання.

8. Вибір і перевірка основного електричного обладнання.

9. Власні потреби підстанції.

10. Розробка конструкції шафи РУ /ОРУ, ЗРУ, КРУ/,

11. Диспетчерське управління, сигналізація, контроль ізоляції, оперативний струм, вимірювальні пристрої й облік електричної енергії.

12. Релейний захист і автоматика окремих елементів /вибір схеми, розрахунок уставок, вибір реле/.

13. Компенсація реактивної потужності.

14. Розробка спеціального завдання /за вказівкою керівника.

15. Захист від перенавантаження.

16. Економіка і організація виробництва.

17. Заходи з охорони праці та техніки безпеки.

18. Організація експлуатації планово-попереджувальних ремонтів основного електричного обладнання.

19. Інженерно-технічні заходи з ЦО.

При виконанні дипломного проекту за даною темою графічна частина складається із наступних креслень: 

І. Однолінійна схема, підстанції.

2. Схема власних потреб.

3. Схема управління, захисту і сигналізації одного із елементів основного обладнання.

4. Схема автоматики одного із елементів обладнання.

5. Конструкція одного комплекту ОРУ, ЗРУ, КРУ.

6 Оперативний струм підстанцій і контроль ізоляції.

7. Захист від перенапруження.

8 Ілюстрація з економічної частини.

Зміст дипломного проекту, пов'язаного з реконструкцією системи електропостачання промислових підприємств цукрових заводів 

1. Вступ.

2. Характеристики основного технологічного процесу підприємства, наявність те характеристика допоміжних виробництв.

3. Характеристика системи електропостачання підприємства до реконструкції; джерела електропостачання встановлені потужності електроспоживачів /робочі, резерви/, графіки навантаження для різних періодів роботи підприємства /виробничий період, ремонтний період/, потужності та параметри трансформаторного парку, схема електропостачання, техніко-економічні показники роботи системи електропостачання і т. ін.

4. Аналіз роботи системи електропостачання та обгрунтування необхідності реконструкції,

5. Основні заходи з удосконалення системи електропостачання підприємства.

6. Розрахунок електричних навантажень підприємства після реконструкції, вибір джерел електроенергії, напруги.

7. Техніко-економічне порівняння двох-трьох варіантів вибору трансформаторів зв'язку із системою.

8. Вибір схеми електропостачання числа та потужності цехових ТП.   

9. Розрахунок струмів короткого замикання в мережі 6...10 кВ та 0,4 кВ.

10. Вибір основного електрообладнання схеми електропостачання.

11. Вибір релейного захисту елементів системи електропостачання.

12. Компенсація реактивної потужності.

13. Розрахунок силової мережі цеху.

14. Розрахунок освітлення та освітлювальної мережі цього самого цеху.

15. Розробка індивідуального завдання.

16. Захист від перенапруги і розрахунок контура заземлення.

17. Економіка та організація виробництва.

18. Заходи з охорони праці та техніки безпеки.

19. Організація експлуатації, планово-попереджувальних ремонтів основного електрообладнання.

При виконанні дипломного проекту графічна частина може бути виконана з таких аркушів:

1. Генеральний план підприємства з картограмою навантажень, місцем установки ТЕЦ, цехових ТП, трасами кабелів.

2. Головна схема електропостачання підприємства.

3. Схема електропостачання цеху.

4. План цього самого цеху з розміщенням електроспоживачів та  кабельними розводками.

5. Розрахункова схема освітлювальної мережі цього самого цеху та план цеху із розміщенням світильників.

6. Аркуш з індивідуального завдання.

7. Повне електрична схема одного елемента /генератора, трансформатора/ з релейним захистом та автоматикою.

8. Аркуш з економічної частини.

Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання призначені для виявлення вміння студентів самостійно розв'язувати наукові те технічні задачі за своєю спеціальністю.

Як приклад можна навести такі теми:                                          

1. Аналіз режимів окремих навантажень і виробництва в цілому.

2. Заходи з вирівнювання графіка навантаження, скорочення витрат електроенергії і зменшення втрат.

3. Розробка раціональних вузлів у конструкціях і схемах електропостачання.

4. Розробка схем РЗ і автоматики.

5. Автоматизація управління двигунами і агрегатами.

6. Дослідження надійності елементів і схем електропостачання.

7. Інші питання за вказівкою керівника дипломного проектування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!