Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1780 Завдання 1 на тему Перспективи відкритого акціонерного товариства Укртелеком

Завдання 1 на тему Перспективи відкритого акціонерного товариства Укртелеком

« Назад

Задання 1. Перспективи відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» 

1. Віхи становлення

Після проголошення незалежності України у 1991 р. мережа електрозв'язку колишнього СРСР на території України повністю перейшла під юрисдикцію Міністерства зв'язку України. Підгалузь електрозв'язку в Україні,  як і  в усьому  колишньому СРСР,  значно відставала від розвинених країн як за рівнем технологій, так і за рівнем забезпечення попиту tea послуги зв'язку. Магістральні лінії зв'язку майже всі були аналоговими,  винятково на металевому кабелі.  Телекомунікаційне обладнання було  застарілим та  відставало  від  актуального стану техніки на кілька десятків років. За основними показниками розвитку зв'язку Україна посідала шосте місце серед республік  колишнього СРСР. Зв'язок абонентів України з зарубіжними країнами здійснювався тільки через  комутаційні  телефонні  та  телеграфні  станції Москви. У 1991 p. загальна кількість номерів телефонів становила 7630 тис.  одиниць, що складало 14,6 номера на" 100 мешканців (на даний час кількість телефонів на 100 мешканців України складає 19,8).

У 1993 р. було розроблену Концепцію розвитку телекомунікацій України, на базі якої Уряд затвердив Комплексну програму створення Єдиної  національної системи  зв'язку України. Для ефективнішого управління  галуззю  зв'язку   було  здійснено  її  реорганізацію. Міністерство зв'язку  прийняло  радикальне  рішення про розподіл системи зв'язку на дві  підгалузі -  пошту  та  електрозв'язок  - і створення на базі державних  підприємств зв'язку  двох об'єднань: Українського об'єднання поштового зв'язку "Укрпошта"   та Українського об'єднання електрозв'язку "Укртелеком" (до 1994 р. - "Укрелектрозв'язок"),  на   який   було   покладено  функції   та повноваження національного оператора електрозв'язку в Україні.

На час створення об'єднання "Укртелеком" до його складу входили лише сім підприємств та організацій, а саме: Українське підприємство міжнародного та  міжміського  зв'язку  та  телебачення  "Укртек", "Київський  телеграф", Київська  міська  радіотрансляційна  мережа, Центр інформаційних технологій, Державний Інститут  по розвідуванню та проектуванню засобів та споруд зв'язку "Укрзв'язокпроект", Державний  Інститут з  проектування  засобів  та  споруд  зв'язку "Дніпрозв'язок" та "Закарпаттелеком". Наступним визначним кроком стало приєднання  у  січні  1995 р. ще 22  обласних,  Кримського республіканського   і   Севастопольського    міського   підприємств електрозв'язку. Наприкінці  1995 р. було  створено  і включено  до складу об'єднання Українське державне  підприємство супутникового зв'язку  "Укрзв'язоксупутник". Останнім у січні  1996 р. до складу «Укртелекому» увійшов "Дніпротелеком".

Протягом 1994-1997  pp.  «Укртелеком»  став  загальновизнаним державним  оператором  електрозв'язку на  національному та міжнародному рівнях. Проте  згодом накопичились проблеми, які почали стримувати  розвиток об'єднання,  в  складі якого функціонувало 35 державних підприємств та організацій зв'язку на правах юридичної особи з 738 філіями. Це призвело до того, що  в рамках єдиної з технологічної  точки зору  компанії розвиток  зв'язку  в окремих регіонах  відбувався нерівномірно. Гальмуючим  фактором  стала й недосконалість    організаційної   структури   «Укртелекому»,   її неадекватність до умов ринкової економіки. У зв'язку з цим було прийнято  рішення про  реорганізацію  об'єднання  "Укртелеком" в єдине державне підприємство. На початку 1998 р. Кабінет Міністрів України затвердив Програму реструктуризації «Укртелекому»,  яка передбачала   проведення   комплексу   організаційно-економічних, фінансових, правових та технічних  заходів. Реструктуризацію було заплановано здійснити в два етапи: І етап - реорганізація об'єднання державних  підприємств  електрозв'язку  "Укртелеком"  у  єдине державне  підприємство (1998 p.); II  етап - акціонування державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" (1999-2000 pp.).

У квітні 1998 р. об'єднання "Укртелеком" було  реорганізовано в єдине  підприємство і державні  підприємства електрозв'язку,  які входили до складу об'єднання, набули статусу філій Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком", а 10  червня 1999 р. за загальною схемою перетворення державних підприємств на акціонерні товариства розпочалася  корпоратизація  «Укртелекому».

Цей процес було завершено 27 грудня 1999 р. підписанням Акту оцінки цілісного майнового комплексу Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" та наказу Державного комітету  зв'язку та інформатизації України про перетворення державного підприємства "Укртелеком" у відкрите акціонерне товариство, а 5 січня 2000 р. було зареєстровано ВАТ "Укртелеком". 13 липня 2000 р. Верховна Рада України  прийняла Закон  України  "Про  особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", а 16 листопада 2000 р. Кабінет  Міністрів України ухвалив рішення про початок приватизації «Укртелекому». Згодом, 18 січня 2001 р. було створено Комісію з приватизації ВАТ "Укртелеком". В період з 1 жовтня 2001 р. до 1 лютого 2002 р. відбувся основний етап пільгового продажу акцій  ВАТ "Укртелеком». На сьогодні у складі підприємства функціонують  30 філій  (в  т.ч. 27  регіональних філій)  з  373  відокремленими  структурними підрозділами.

 

2.  ВАТ "Укртелеком" - найбільший та найпотужніший національний оператор електрозв'язку в Україні

ВАТ «Укртелеком» було створено наприкінці 1993 p., і сьогодні -  це підприємство,  що має у своєму складі 32 філії, у тому числі 27 регіональних. Сьогодні  в  «Укртелекомі»  нараховується  120978  працівників.  На  кінець третього кварталу 2005 р. середньомісячна  заробітна плата одного  штатного працівника порівняно з аналогічним  періодом 2004 р.  зросла на 26,3% і становить 1126 гри.

У  складі   підприємства   створено   вертикальні   організаційні  структури  з експлуатації первинної мережі зв'язку, з експлуатації  місцевих мереж зв'язку та радіофікації, з обслуговування споживачів і  продажу послуг тощо. «Укртелеком» є співзасновником ряду спільних  підприємств, що функціонують на телекомунікаційному ринку України.

Серед них - «Інфоком», «Утел», «Український мобільний зв'язок»,  «Елсаком Україна», «Телесистеми України» та «Телекомінвест». За обсягом та діапазоном  послуг електрозв'язку  «Укртелеком» є  безперечним лідером у сфері вітчизняних телекомунікацій. Товариство володіє первинною мережею, магістральними  та зоновими лініями  зв'язку, надає всі види основних та найсучасніших телекомунікаційних  послуг - міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок,  проводове  мовлення,  радіозв'язок,  радіомовлення   і  телебачення,  документальний електрозв'язок, відеоконференцзв'язок, супутниковий  зв'язок, надання в оренду цифрових каналів, ATM/Frame Relay,  ISDN,  доступ до Інтернету. «Укртелеком» забезпечує місцевим телефонним  зв'язком понад 9 млн. абонентів. На телефонній мережі загального  користування працюють 44 автоматичні міжміські телефонні станції,  у тому числі 18 аналогових та 26 цифрових, а також 4 міжнародні  центри комутації (МЦК). «Укртелеком» є  лідером серед провайдерів  послуг доступу до  Інтернету в Україні за  кількістю  клієнтів – як  фізичних, так і юридичних осіб. Крім того, «Укртелеком» бере участь  в міжнародних телекомунікаційних проектах: ITUR, TEL, ТАЕ, BSFOCS.

 

3. Результати виробничої діяльності ВАТ «Укртелеком» за 9 місяців 2005 року

За 9 місяців 2005 р. ВАТ «Укртелеком» надано послуг зв'язку на  суму 5,8 млрд.  грн. Темп зростання порівняно з відповідним періодом  2004 р.  склав  110,6%.  Незважаючи  на зростання доходів,  потрібно зазначити,  що  продовжується  тенденція  падіння обсягів надання послуг на міжміському та міжнародному рівнях. В основному  це викликано агресивною конкуренцією з боку мобільних операторів. Мобільні оператори мають понад 20  мільйонів абонентів порівняно з 9,7 мільйонами «Укртелекому», вони не обмежені державною регуляторною політикою та можуть формувати дуже привабливі тарифи на дзвінки в межах своїх мереж. Дзвінки в межах національних мереж мобільних операторів, які насправді є міжміськими, пропонуються за тарифами  значно  меншими,   ніж  відповідні  дзвінки по  мережі «Укртелеком»,  які регулюються державою.

Особливо слід відмітити зростання доходів від продажу послуг передачі даних і доступу до мережі Інтернет, яке склало 161 млн. грн., що на 127,1% більше відповідного періоду 2004 р. Ці послуги для «Укртелекому» є важливим інструментом в конкурентній боротьбі за нові ринки телекомунікаційних послуг.

За 9 місяців 2005 р. сплачено податків до бюджетів всіх рівнів на суму 1,115 млрд. грн., а у 2004 р. за аналогічний період сплачено 1,161 млрд. грн. Дослідження показують,  що деяке скорочення цього  показника відбулося за рахунок використання у 2005 р. податкового кредиту на сплату ПДВ  у  розмірі 160  млн. грн., який утворився за рахунок переплати  у  2004  р.  Крім  цього,  у  2005  р. повністю сплачено дивіденди на державну частку акцій у розмірі 706 млн. грн., що в 2,3 рази більше ніж у 2004 році.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2005 р. становить 1,2 млрд. грн. Аналітики  особливо  відзначають,  що,  не  зважаючи  на  те,  що «Укртелеком» своєчасно  сплатив дивіденди у Державний бюджет, залишається  значною  заборгованість  державного бюджету  перед «Укртелекомом»: 197 млн. грн., з якої 123 млн. грн. – заборгованість за послуги зв'язку, що надані бюджетним організаціям, в основному Міноборони, СБУ та МВС. Решта заборгованості виникла при наданні послуг зв'язку пільговим категоріям громадян.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2005 р. становить 2,8 млрд. грн. порівняно з 1,8 млрд. грн. - на початок року. Зростання відбулося за рахунок отримання кредиту в розмірі 250 млн. дол. від консорціуму банків «Дойчебанк» і «Кредит Свіс». Кредит отримано для виконання інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, на вигідних умовах (термін - 7 років, ставка LIBOR+ 4,9%, перші три роки  сплачуються тільки відсотки, повернення здійснюється рівними частинами протягом IV, V, VI, VII років).

Для виконання  інвестиційної програми на будівництво  мережі спрямовано 1,1 млрд. грн. капіталовкладень. Введено в експлуатацію 415 тисяч номерів міських та сільських телефонних станцій. Встановлено телефонів 83 тисячам пільгових категорій громадян (учасникам війни,  інвалідам  та  іншим  пільговим  категоріям громадян),  що  на  26%  більше ніж у 2004 р. «Укртелеком» - єдина компанія в Україні, яка  працює з цією категорією малодохідних клієнтів. Крім того, збудовано  746 вузлів доступу до мережі Інтернет по телефонних лініях, а також  430 вузлів доступу по виділеній лінії на швидкостях до 2 Мегабіт/сек.  Аналітики  відзначають, що  тільки  «Укртелеком»  надає  послуги доступу до мережі Інтернет на всій території України і всім категоріям громадян.

В акціонерному товаристві збудована універсальна первинна мережа, яка дозволяє ефективно передавати всі типи інформації (голос, відео, дані). Ця мережа дозволяє «Укртелекому» значно зменшити собівартість  послуг та підвищити  їх якість. Володіючи  такою  сучасною мережевою інфраструктурою на рівні світових стандартів, «Укртелеком» швидко і  ефективно інтегрується з  мережами «Франс  Телеком», «Дойче Телеком» та іншими грандами  європейського  і  світового телекомунікаційного ринку.

 

4.  Перспективи розвитку

У грудні 2005 р. було повідомлено, що ВАТ «Укртелеком» отримав поза конкурсом  ліцензію на мобільний зв'язок третього покоління. Цим  підтвердилися  побоювання  операторів   мобільного зв'язку стосовно створення  нерівних умов доступу до частотного ресурсу. У відповідь на дії Національної комісії по регулюванню зв'язку (НКРЗ) два провідних оператори ринку мобільного зв'язку «Київстар» і UMC, які теж  претендують на  отримання ліцензії на такий  зв'язок, виступили  єдиним фронтом і  вирішили  звернутися до Президента України з проханням «сприяти в отриманні ліцензії усіма зацікавленими компаніями  одночасно  і на рівних умовах».  Однак, перш ніж почати працювати у новому стандарті, Мінзв'язку спільно з Міноборони належить  звільнити  смугу  радіочастот. Розподіл  звільнених після конверсії частот відбудеться на аукціонах вже у І  кварталі 2006 р. Аналітики  прогнозують,  що  у випадку  відкритих торгів  ціна  на ліцензію може перевищити $100 млн.    Експерти вказують, що намір видати держоператору  ліцензію поза конкурсом  є  політичним  рішенням,  пов'язаним  з  майбутньою приватизацією. Проблема полягає у тому, що бюджет «Укртелекому» на купівлю ліцензії обмежений, і на аукціоні буде складно перекрити пропозиції  лідерів ринку. З іншого боку, держава може  зарахувати заборгованість державних органів перед «Укртелекомом» в  рахунок ліцензії. Аналітики  зазначають: «Той  факт, що «Укртелеком» став ексклюзивним   ліцензіатом  3G,  може   суттєво  підвищити   його привабливість для стратегічного інвестора, особливо якщо потенційний покупець вже представлений на мобільному ринку України або має доступ до мобільної мережі. Для оператора зі значною абонентською базою і  національним  покриттям  така   ліцензія  -  цінніша можливість, ніж для фіксованого оператора. Обумовлено це тим, що послуги 3G будуть рентабельними у великих містах, де сконцентрована більша частина платоспроможних споживачів. Поряд з тим, без національного мобільного покриття  3G не зможе розраховувати на високий попит».

Експерти прогнозують, що, ставши ексклюзивним власником ліцензії на  3G,  держоператор  не зможе  повною мірою скористатися цією перевагою, перш за все тому, що компанія в даний час не має коштів на побудову мережі. «Монополістові доведеться наодинці «розкручувати»новий стандарт і привчати до нього споживачів, - вважає представник  одного з GSM-операторів. - Цілком імовірно, що після локального успіху у просуванні нової технології його розвиток  загальмується. І тоді «розігрівати» ринок будуть лідери мобільного ринку».    Мобільні  оператори у будь-якому випадку  не відмовляться від формування  своєї мережі. Так, виконавчий віце-президент компанії «Telenor» (головний акціонер «Київстар») не виключає, що вже у 2006р. кілька суб'єктів ринку розпочнуть спорудження UMTS-мереж. При цьому ряд експертів дещо скептично розцінюють перспективи розвитку стандарту UMTS на вітчизняному ринку, заявляючи, що він ще не готовий сприйняти таку технологію. На їхню думку, навіть у розвинутих європейських країнах  число користувачів UMTS складає  10% від  загальної кількості абонентів.  Частково  це пов'язано  з дорожнечею таких послуг, як відеотелефонія,  мобільне ТВ тощо. А в наших  умовах вкладені  кошти  у  розгортання  мереж  третього покоління будуть скуповуватися значно довше, ніж в Європі.

 

ЗАПИТАННЯ 

1. Які,  на Вашу думку, обставини  та проблеми стримували і сьогодні стримують розвиток ВАТ «Укртелеком»?

2. Чи є оптимальною виробнича (єдина з технологічної точки зору компанія) та організаційна  структури?  Чим  була обумовлена нерівномірність розвитку зв'язку в окремих регіонах України?

3. Які переваги отримав «Укртелеком» в результаті корпоратизації?

4. Які конкурентні переваги забезпечують лідерство ВАТ «Укртелеком» у сфері вітчизняних телекомунікацій? Як впливає державна регуляторна політика на формування тарифів ВАТ  «Укртелеком»?

5. У чому причина падіння обсягів послуг на міжміському та міжнародному рівнях? Які риси агресивної стратегії конкурентів Ви можете назвати? У чому проявляються конкурентні переваги  мобільних операторів?

6. Сформулюйте стратегію підвищення соціальної відповідальності для ВАТ «Укртелеком» з метою підвищення іміджу підприємства. У чому проявляється вищий, ніж у конкурентів, рівень соціальної відповіальності ВАТ «Укртелеком»?

 

Завдання 2. Стратегічна орієнтація компанії «Nestle» 

«Nestle» є найбільшим виробником продуктів харчування у світі, восьмою за масштабами компанією в  Європі, а  також тридцять першою за рахунком компанією у світі. У групі «Nestle» працює 224540 осіб, їй належать 479 фабрик і промислових підприємств у 81 країні світу.

Історія «Nestle» починається з 1866 року. Цього року Генрі Нестле, вирішивши подолати дитячу  смертність, винайшов Farine Lactee - першу у світі молочну суміш для немовлят, і розпочав її виробництво. Відтоді асортимент продукції  «Nestle» постійно розширюється і нині налічує  8,5 тисяч  торговельних марок продуктів  харчування,  які знають споживачі у всьому світі.

Серед виробників продуктів харчування «Nestle» відрізняється найбільшими у світі обсягами інвестицій у  наукові  дослідження  і технічні розробки.  Така увага до  цієї галузі  відбиває  прагнення «Nestle» виробляти продукцію, яка має не лише добрий смак, але й корисна для здоров'я.

Крім  виробництва продуктів  харчування,  компанія  «Nestle» володіє акціями підприємств  парфумерно-косметичної та  фармацевтичної промисловості.

Кредо «Nestle» - робити життя кращим, пропонуючи споживачам лише якісні і повноцінні продукти.

1.  Заснування компанії. Генрі Нестле вирішив  використовувати свій родинний  герб  - гніздо з пташками - як торговельний знак компанії. На швейцарському  діалекті німецької мови Nestle означає «маленьке гніздо». Один з торговельних агентів пропонував замінити гніздо на білий хрест швейцарського прапора, але Нестле відмовився від цієї ідеї:  «Шкодую, але не  можу  дозволити замінити гніздо швейцарським хрестом... Я не можу мати різні торговельні марки для кожної країни - хто завгодно може використати хрест, але ніхто не може скористатися моїм родинним гербом».

Підставою для появи підприємства, що згодом стало загальновідомою  компанією  «Nestle»,  стали дослідження  швейцарського фармацевта Генрі Нестле, який намагався створити замінник грудного молока для годування немовлят. Використовуючи молоко, пшеничне борошно і цукор, Гері Нестле розробив продукт, що  здобув назву Farine Lactee  Henry Nestle - «Молочне борошно Nestle». Цим самим він частково  вирішував проблему дитячої смертності від недостатнього або неправильного харчування. Першим споживачем  нового продукту стало недоношене немовля, організм якого не сприйняв ні материнського молока,  ні існуючих замінників,  і лікарі були безсилі допомогти  немовляті.  Після того,  як  завдяки новому продукту фактично було врятоване життя дитини, «Молочне борошно Nestle» набуло широкого визнання і вже за кілька років  успішно продавалося у більшості країн Європи.

2. Поява Nescafe. Період після першої світової війни приніс за собою  кризу  для компанії «Nestle»: перестали надходити  урядові замовлення, а люди, які за час війни звикли до сухого та згущеного молока, вважали за краще повернутися до свіжого, тільки-но  воно знову стало доступним. У 1921 році компанія вперше зазнала збитків.

Зростання цін на сировину, повоєнне затишшя у світовій економіці та падіння курсів валют погіршували ситуацію.

Керівництво «Nestle» швидко відреагувало на становище, що склалося, і запросило  швейцарського банківського  експерта  Луїса Даплеса для реорганізації компанії. Привівши у відповідність рівень виробництва  і продажу, а  також скоротивши  непокриту заборгованість, він налагодив роботу компанії.

У двадцяті роки ХХ-го ст. «Nestle» вперше вийшла за межі свого традиційного асортименту. Виробництво шоколаду стало другим за значущістю  видом діяльності компанії. З'явилися  нові  продукти: молоко з солодом, розчинний напій Мііо, порошкові напої для дітей і у  1938  році  - Nescafe. Цей  розчинний  порошок  зробив  світову революцію у споживанні кави і стрімко завоював популярність.

3. Зростання виробництва і розширення асортименту. Повоєнні роки стали найдинамічнішою фазою в історії «Nestle». У цей період зростання компанії грунтувалося на розширенні асортименту продуктів харчування, що виробляються компанією. До «Nestle» приєдналася компанія «Alimentana S.A.», виробник супів і приправ «Maggi». Назва змінилася на «Nestle Alimentana Company». Потім, у 1950 p., відбулося придбання компанії «Crosse & Blackwell», британського  виробника консервованих  продуктів, а  також  компаній «Findus» у  1963 р. (заморожені продукти), «Libby» у 1971 р. (фруктові соки) і «Stouffer» у 1973 р. (заморожені продукти).

Тим часом популярність Nescafe зростала. З  1950 року до 1959 року продаж  вітчизняної кави майже потроївся, а з 1960 року до 1974 року зріс ще учетверо. Обсяг продаж компанії зріс у чотири рази за 15 років, що минули від закінчення другої світової війни. Розробка нової технології низькотемпературного сушіння призвела до появи у 1966 р. нової марки розчинної кави - Taster's Choice.

Нарешті, керівництво «Nestle» вирішило  вперше вийти  за межі харчової промисловості. У 1974 р. компанія стала найбільшим акціонером світового лідера у виробництві косметики — компанії «L'Oreal».

4. «Nestle» сьогодні і завтра. Перша половина 90-х років стала для«Nestle» сприятливим періодом: торговельні бар'єри було ліквідовано, а  на світовому  ринку  тривали  інтеграційні  процеси.  Відкриття Центральної і Східної Європи, а також Китаю, відкрило для  «Nestle» нові шляхи збуту своєї  продукції.  «Nestle»  почала XX століття зі злиття з «Англо-швейцарською компанією з виробництва згущеного молока», щоб збільшити асортимент продукції і розширити географію своєї діяльності. У нове тисячоліття компанія входить як упевнений лідер харчової промисловості, з понад 500 фабриками у 70 країнах світу.

З 1996 р. процеси консолідації реалізувалися у придбанні італійського концерну з виробництва мінеральної води «San Pellegrino» (у  1997 p.), купівлі  англійської компанії «Spiller Petfoods» (у 1998  p.), а також у рішенні  продати торговельну марку «Findus» (у  1999 р.)  з  метою сконцентрувати  зусилля на виробництві більш прибуткових заморожених  продуктів. Придбання «Spiller Petfoods»  зміцнило  позиції «Nestle» в Європі на ринку кормів  для домашніх тварин,  на який компанія вийшла ще  у  1985 p.,  придбавши фірму «Carnation» та її торговельну марку «Friskies».

Нещодавнє   рішення  «Nestle»  про  закриття  підприємств  з виробництва меленої кави у США (Hill Bros, MJB, Chase &  Sanborn) дасть можливість компанії зосередити зусилля на новій елітній лінії Nescafe, виробництво якої розпочалося у вересні  1999 р.

Збереження позицій лідера в умовах мінливого ринку вимагає від компанії достатньої рухливості. Стратегія компанії й надалі грунтуватиметься на кількох принципах. Існуючий асортимент  продукції доповнюватиметься,  географія діяльності  - розширюватиметься.

Пріоритетним напрямом діяльності компанії завжди буде виробництво високоякісної продукції для споживачів, незалежно від того, де вони перебувають, від моменту народження і впродовж усього життя.

5. Вихід на світовий ринок. У 1905 р. відбулося злиття,  внаслідок якого утворилася компанія, названа «Nestle  and Anglo-Swiss Milk Company». Вже  на початку XX ст. компанія  володіла фабриками у США, Британії, Німеччині та Іспанії.

У 1907 р. компанія почала завойовувати ринок Австралії, що дало можливість удвічі збільшити обсяг виробництва.  У цей же час для забезпечення потреб швидко зростаючого азіатського  ринку  у цій продукції  було відкрито склади у Сінгапурі, Гонконгу та Бомбеї. Однак  основні виробничі потужності досі перебували  в  Європі,  і початок першої світової війни завдав серйозного удару по діяльності компанії.  Дедалі важче ставало отримувати  сировину і розповсюджувати готову продукцію. Брак свіжого молока у всій Європі змусив фабрики продати практично усі запаси, щоб задовольнити потреби населення.

З іншого боку, попри складності,  війна творила небачений раніше попит на  сухе і  згущене молоко,  в основному за рахунок урядових замовлень. Щоб  впоратися з ним, «Nestle»  придбала кілька фабрик у США.  До кінця війни компанія володіла 40 фабриками, а обсяг виробництва порівняно з 1914 р. практично подвоївся.

6. Вихід на  ринок України.  У  грудні   1994 p.  «Societe  pour Importation des  Produits Nestle S.A.» відкрило своє представництво у Києві і відтоді здійснює активну маркетингову і рекламну підтримку таких всесвітньо відомих брендів, як Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, а  також дитяче харчування Nestle.

Сьогодні «Nestle» є однією з найсильніших в  Україні компаній у сфері продуктів харчування, а також лідером українського ринку кави. Компанія  посилює свою присутність на ринку шоколадних виробів та кулінарної продукції.  Насамперед «Nestle»  зміцнює свої позиції  і розширює присутність в Україні за рахунок інвестицій у місцеве виробництво та  промислову інфраструктуру, активного просування торговельних  марок,  а  також  постійного  зміцнення  й  розвитку національної мережі збуту.

У  1998 p. «Nestle» придбала контрольний пакет  акцій  кондитерської фабрики «Світоч» у Львові, що виробляє шоколад та іншу кондитерську продукцію.  Відтоді компанія зробила  і  продовжує робити  великі капіталовкладення  в технічне оснащення і переоснащення підприємства. 

 

1.  Сформулюйте власне бачення місії компанії «Nestle». Які стратегічні цілі реалізує компанія «Nestle»?

2.  Які етапи розвитку стратегічного менеджменту можна проілюструвати на прикладі розвитку «Nestle»?

3.  Як у даний час змінюється імідж компанії і як це може вплинути на її стратегічну мету?

4.  Як змінилося стратегічне положення кондитерської фабрики «Світоч»  на ринку  України після зміни власника  і чи змінилося ставлення споживачів до бренду?

5.  Чи може придбання компанією «Nestle» фабрики «Світоч» позитивно вплинути на продаж інших товарів «Nestle» в Україні?

6.  Як можна представити стратегічну орієнтацію компанії «Nestle»?

 

Завдання 3. Перспективи просування на ринку компанії «Фокстрот»2 

Компанія «Фокстрот» була заснована у 1993 р. і нині є лідером на українському ринку  гуртових і  роздрібних  продажів аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки у мережевому сегменті. В компанії працює понад 1000 працівників, які  у доповнення до базової освіти пройшли цільове навчання за спеціальними програмами підприємств-виробників  в Україні та  за  кордоном, що  підтверджено іменними сертифікатами.

На кінець 2005 р. мережа магазинів «Фокстрот»  охоплювала 123 торговельних об'єкти,  що розташовані  у 62 обласних  і районних центрах  України.  Сукупна  торговельна площа  магазинів  мережі «Фокстрот» складає понад 73 тис. кв. м. Компанія «Фокстрот» завоювала довіру  понад  60 компаній-виробників  і є офіційним  дилером таких провідних компаній, як LG, Daewoo, Samsung Electronics, Sony, Rhilips, Braun, Pioneer,  JVC, ARDO, Canon, Thomas, Ariston, Indesit, Electrolux, Zanussi, Gorenie, Panasonic, Ufesa, Sharp, Hitachi, Candy, Bosch.

Магазини мережі «Фокстрот» прагнуть відрізнятися широким асортиментом товарів, продуманою ціновою політикою, персональним підходом до кожного покупця. Дисконтні картки «Фокстрот», що діють у цій мережі, дозволяють оптимізувати  витрати на купівлю побутової техніки  і електроніки, а постійно діюча система  скидок і  спеціальних пропозицій спрямована на сприйняття покупцем вигідності придбання.

Компанія «Фокстрот» здійснює продаж товарів у кредит,  безкоштовну доставку  техніки  покупцям,  гарантійне та післягарантійне обслуговування.  Компанія  має  власний  парк   автомобілів,  які доставляють товари на склади і в магазини, а також покупцям – до місця експлуатації.

Своїми   особливими   рисами  компанія   «Фокстрот»   вважає максимальну увагу до потреб клієнтів і постійну увагу до покупців. З метою підвищення  якості обслуговування і забезпечення постійного зв'язку  зі споживачами  компанією  створено інформаційний центр «Фокстрот», який надає  інформацію про розташування найближчих торговельних точок цієї мережі, проведення поточних акцій, консультування з питань експлуатації побутової техніки та електроніки тощо.

Стрімке зростання користувачів Інтернету в Україні дає можливість використовувати потужний комунікаційний засіб  - web-сайт, який надає інформацію про новини  компанії, наявні вакансії, електронні адреси фахівців компанії, адреси магазинів компанії «Фокстрот» тощо.

Фахівці  компанії вважають,  що  розроблена рекламна  стратегія дозволяє  інформувати  покупців  про  унікальні  переваги  мережі магазинів «Фокстрот» і спеціальні пропозиції провідних фірм-виробників у цих магазинах. Використовуючи для рекламних кампаній усі можливі засоби  масової інформації - телебачення, радіо, рекламу на транспорті, друковану рекламу,  Інтернет  -  компанія «Фокстрот» вважається одним з найбільших українських рекламодавців.

Захопивши  сьогодні понад 25% українського ринку аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки у мережевому сегменті,  компанія «Фокстрот»  планує подальше збільшення обсягу продажів, активне регіональне  розширення  і  подальше  підвищення  якості обслуговування клієнтів.

ЗАПИТАННЯ 

1.  Як змінюється ринок аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки в Україні та які його рушійні сили необхідно враховувати при формуванні стратегії діяльності?

2.  Чи можна вважати ринок аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки достатньо прогнозованим? Як можна оцінити стабільність тенденцій ринку? Яку інформацію для цього необхідно отримати  і якими інформаційними джерелами скористатися?

3.  Які конкурентні переваги покладено в основу стратегії розвитку компанії «Фокстрот»? Чи є вони достатньо стабільними і оригінальними?

4.  Чи може компанія «Фокстрот» співпрацювати зі своїми конкурентами у певних сферах діяльності? Якщо так, то наведіть приклади.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!