Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1767 Лабораторна робота 1 на тему Програми з найпростішою структурою

Лабораторна робота 1 на тему Програми з найпростішою структурою

« Назад

Лабораторна робота №1

Програми з найпростішою структурою 

Мета роботи: Оволодіння методами роботи в середовищі Турбо С та С++ та ознайомлення з основними принципами програмування на С.

1.1. Теоретичні відомості

Структура програми, написаної на мові програмуванні С, має вигляд.

На мові С программа являє собою сукупність однієї чи декількох функцій, команд препроцесора та зовнішніх описів. Одна з функцій має ім'я main та є головною. Функція main виконується завжди першою. Функції описують сукупність дій, які потрібно виконати. Команди препроцесора вказують на перетворення, яке треба зробити над програмою. За їх допомогою також здійснюється об'ява іменованих констант, що використовуються у всій програмі, підключення інформації про стандартну бібліотеку та ін.

Об'ява змінних звичайно розміщується на початку файлу програми. Всі змінні повинні бути описані до їх використання.

Ввід та вивід інформації можна здійснювати за допомогою багатьох функцій стандартних бібліотек. Зокрема, універсальних функцій форматованого вводу/виводу printf() та scanf(): 

printf(stream, format);

scanf(format, pointer, ...); 

Функція printf() записує аргументи у потік stream у відповідності до специфікації format. Функцію printf() можна використовувати для виводу будь-якої комбінації символів, цілих та дійсних чисел, довгих цілих, беззнакових довгих цілих тощо.

Функція scanf() вводить дані із стандартного потоку вводу у відповідності з форматом format, записуючи їх у змінні pointer.

Умовні оператори у мові С мають наступний синтаксис: 

if (вираз)

оператор1

else

оператор2 

Якщо вираз приймає істинне значення, то виконується оператор1 та керування передається на оператор, наступний за оператором2 (оператор2 не виконується). В іншому випадку виконується оператор2. Умовна конструкція if-else може бути багаторазово вкладеною. Наприклад: 

if (вираз)

оператор

else

if (вираз) оператор

else оператор

Ніяких обмежень на кількість вкладених блоків if не накладується. 

1.2. Приклад

Створити програму для обчилення значення змінної  при довільних значеннях  та : . 

/*Програма з найпростішою структурою*/

#include<math.h>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

void main()

{

float b,a,y;

clrscr();

printf("Введіть значення a:");

scanf("%f",&a);

printf("Введіть значення b:");

scanf("%f",&b);

if   ((b==(-3*a)) | (cos(2*b)==0))

printf(" Невірні дані");

else

{

y=(a-2*b)/(3*a+b)-sin(a)/cos(2*b);

printf(" Y=%f",y);

}

getch();

}

1.3. Порядок виконання роботи

1.3.1. Проаналізувати умову задачі.

1.3.2. Розробити алгоритм та створити програму розв’язання задачі згідно з номером варіанту.

1.3.3. Ознайомитись з принципами відладки у середовищі Турбо С, освоїти використання системи довідки.

1.3.3. Результати роботи оформити протоколом.

1.4. Варіанти завдань

Обчислити значення наступних виразів. При цьому знайти область визначення функцій та забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації.

1.5. Контрольні запитання

1. Які ви знаєте базові типи даних?

2. Які типи констант можна використовувати у мові С?

3. Види операцій, пріоритет виконання операцій.

4. Esc-послідовності. Їх призначення та синтаксис використовування.

5. Наведіть синтаксис умовної конструкції if-else.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!