Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1739 Орієнтовні тематичні плани проходження практики в комерційних банках України

Орієнтовні тематичні плани проходження практики в комерційних банках України

« Назад

Орієнтовні тематичні плани проходження практики студентами 

Проходження практики в комерційних банках (КБ) України

п/п

Зміст програми

Кількість днів

1

2

3

1

Загальне ознайомлення та вивчення організації роботи КБ, його структури та функцій

2

2

Організація касової роботи в банках та операції з безготівковими рахунками:

-          операційний день;

-          денна і вечірня каса;

-          операції з готівкою;

-          безготівкові розрахунки

4

3

Кредитні та депозитні операції КБ та їх облік

3

4

Операції банку з валютою

2

5

Фінансово-інвестиційна діяльність банку

4

6

Послуги комерційних банків та їх облік:

-          надання гарантій, поручительств;

-          довірчі операції;

-          розрахунково-касове обслуговування;

-          консультаційні послуги;

-          аудиторські послуги;

-          нетрадиційні банківські послуги (факторингові,
форфейтингові, трастові та ін.)

5

7

Фінансово-господарська діяльності банку та його показники

3

8

Фінансові результати банку та їх оподаткування

2

9

Підготовка та оформлення звіту про проходження практики

3

 

Разом

28

 

Вимоги до оформлення звіту про проходження практики 

Звіт є основним документом, що свідчить про виконання студентом програми практики. Зміст звіту має розкривати знання та уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою і завданням практики.

Опрацювання окремих питань звіту має ілюструватися таблицями та формами документів. Вказані форми мають бути заповнені і подані в додатках до звіту.

Загальний обсяг звіту має складати до 30 аркушів друкованого тексту.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти відповідно до плану (додаток 4).

Заголовки структурних частин роботи друкуються великими літерами симетрично до тексту: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ', "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ". Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Параметри паперового варіанту роботи мають бути наступними: аркуш А4, відступи зліва 30 мм, вгорі і внизу - 20 мм, справа - 10 мм. Текст набирається шрифтом Times New Roman 14 рt. Звичайний абзац 1,0 см, міжрядковий інтервал 1,5 стандарт, текст без переносів, вирівнювання тексту за шириною.

Кожну структурну частину наукової роботи слід  починати  з нової сторінки. Нумерація сторінок проставляється у нижньому правому куті без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою звіту є титульний аркуш (додаток 1), другою та третьою - титульний лист щоденника та сам щоденник (додаток 1 та 2) на яких нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступних сторінок. 

План 

 

 

стр.

 

ВСТУП

 

1.

ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЙОГО СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ

 

2.

ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ В БАНКАХ ТА ОПЕРАЦІЙ З БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ:

 

2.1

Операційний день

 

2.2

Денна і вечірня каса

 

2.3

Операції з готівкою

 

2.4

Безготівкові розрахунки

 

3.

КРЕДИТНІ ТА ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇХ ОБЛІК

 

4.

ОПЕРАЦІЇ БАНКУ З ВАЛЮТОЮ

 

5.

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

 

6.

ПОСЛУГИ КОМЕРЦІНОГО БАНКУ ТА ЇХ ОБЛІК:

 

6.1

Надання гарантій, поручительств

 

6.2

Довірчі операції

 

6.3

Розрахунково-касове обслуговування

 

6.4

Консультаційні послуги

 

6.5

Аудиторські послуги

 

6.6

Нетрадиційні банківські послуги (факторингові, форфейтингові, трастові та ін.)

 

7.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ ТА ЙОГО ПОКАЗНИКИ

 

8.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БАНКУ ТА ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

ВИСНОВОК

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

ДОДАТКИ

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!