Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1731 Змістовий модуль на тему Загальні положення зобов’язального та договірного права

Змістовий модуль на тему Загальні положення зобов’язального та договірного права

« Назад

Тема 16. Право приватної власності фізичних осіб

Загальні положення про право приватної власності. Історичний розвиток концепції права власності фізичних осіб. Умови набуття і припинення права приватної власності фізичних осіб. Приватизація майна фізичними особами. Самочинне будівництво і його наслідки. Здійснення фізичними особами права приватної власності.

 

Тема 17. Право власності юридичних осіб

Загальні положення про право власності юридичних осіб. Проблема власності юридичних осіб. Право власності господарських товариств. Право власності кооперативів. Право власності громадських організацій.

 

Тема 18. Право власності Українського народу. Право державної та комунальної власності

Загальні положення про публічну власність та її конституційне закріплення. Право власності Українського народу. Право державної власності. Управління об’єктами державної власності. Право комунальної власності. Право господарського відання та право оперативного управління.

 

Тема 19. Право спільної власності

Поняття права спільної власності. Право спільної часткової власності. Особливості здійснення права спільної часткової власності на житловий будинок. Право спільної сумісної власності. Спільна сумісна власність подружжя.

 

Тема 20. Захист права власності та інших речових прав

Поняття охорони та захисту права власності. Способи захисту права власності, їх класифікація. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Позов про визнання права власності на майно, на яке накладено арешт, і про зняття з нього арешту. Позов про визнання права власності. Інші  способи захисту права власності.

 

Тема 21. Спадкове право

Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом. Заповідальний відказ. Підпризначення спадкоємця. Особи, які мають право на обов'язкову частку в спадщині. Спадкування за законом. Здійснення права на спадкування. Виконання заповіту. Прийняття спадщини. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір.

 

Змістовий модуль 4. Загальні положення зобов’язального та договірного права

 

Тема 22. Загальні положення про зобов’язання

Поняття зобов’язання. Зобов’язальне право і зобов’язальне правовідношення. Види зобов’язань. Суб’єктний склад зобов’язання. Виконання зобов’язання. Принципи виконання зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань. Способи забезпечення. Відповідальність за порушення зобов’язань. Припинення зобов’язання.

 

Тема 23. Відповідальність за цивільним правом

Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності. Види цивільно-правової відповідальності. Умови цивільно-правової відповідальності. Вина правопорушника як підстава його відповідальності. Особливості застосування цивільно-правової відповідальності. Збитки та неустойка.

 

Тема 24. Цивільно-правовий договір

Поняття та значення цивільно-правового договору. Принцип свободи договору. Система цивільно-правових договорів. Зміст і форма договору. Стадії і порядок укладення цивільно-правового договору. Зміна і розірвання договору.

 

Інтернет-джерела: 

1. Цивільне право: підручник у двох томах. Том 1/ За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. ЯроцькогоХ.:Право, 2011// http://uristinfo.net/2010-12-27-04-58-59/264-tsivilne-pravo-t1-viborisova-ta-in.html (глави 14, 16-24).

2. Цивільне право: підручник у двох томах. Том 1/ За редакцією професорів В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. ЯроцькогоХ.:Право, 2011// http://uristinfo.net/2010-12-27-04-58-59/266-tsivilne-pravo-t2-viborisova-ta-in.html (глави 30-35).

 

Решение заданий оценивается от 15 до 25 баллов и включает решение практических заданий.

Решение каждой практической задачи оценивается от 3 до 5 баллов.

Студент должен выполнять задания модульного контроля своего варианта. Решение задачне своего варианта оценивается в 0 балловВ 0 баллов оцениваются идентично изложенные решения практических задач, представленные различными студентами.

 

Рішення завдань оцінюється від 15 до 25 балів і включає вирішення практичних задач і тестових завдань.

Вирішення кожної задачі оцінюється від 3 до 5 балів.

Студент виконує завдання модульного контролю свого варіанту. Рішення завдань не свого варіанту оцінюється у 0 балів. У 0 балів оцінюються ідентично викладені рішення практичних задач, представлені різними студентами. 

ВАРИАНТ 1 

1. Позивач Передерій звернувся з позовом до відповідачки Лиско про усунення Лиско від спадкування за заповітом, посилаючись на те, що останні три роки він і його дружина доглядали його матір, яка померла 2 місяці тому. За життя мати позивача склала заповіт, в якому своє майно заповідала йому і його сестрі в рівних частках. У судовому засіданні позивач наполягав на задоволенні своїх вимог, посилаючись на те, що він з дружиною переїхав з свого постійного місця проживання до матері, щоб здійснювати догляд за нею. Його сестра не надавала допомоги в утриманні матері, і тому, на думку позивача, втратила право на спадкування майна.

Відповідачка проти позову заперечує і пояснює, що дійсно останні роки її брат проживав разом з матір'ю і доглядав її. Вона ж є літньою людиною, тому надавала допомогу в міру можливості. Так, вона з дочкою приїжджала до матері, привозила продукти харчування, але позивач не пускав її в будинок, виганяв, тому вона вимушена була ночувати у сусідів, що підтверджується свідченнями свідків. 

Питання:

1) Чи є підстави для визнання Лиско такою, що втратила право на спадщину?

2) Як вирішить справу суд? Відповідь обґрунтуйте. 

2. У громадянина Петренко у володінні було таке майно: квартира (придбана під час шлюбу з гр-кою Булатовою), автомобіль (куплений під час шлюбу на кошти, одержані в подарунок від батьків до вступу у шлюб), дача (побудована під час находження у шлюбі), рахунок в банку, відкритий на його ім'я до вступу у шлюб. Гр-н Петренко склав заповіт, в якому вказав, що після його смерті квартиру він заповідає своїй дочці, а автомобіль – своєму старшому сину. При цьому молодший син в заповіті взагалі не згадувався. Крім того, гр-н Петренко залишив письмове розпорядження в банку, де вказав, що половина грошей, накопичених на момент його смерті, повинна перейти до його дружини, а інша половина – до сина його покійного друга Мазепи. На момент смерті гр-на Петренко його дружині Булатовій виповнився 61 рік, старшому сину – 29 років (у нього 2 дітей), дочці – 21 рік, а молодшому сину – 17 років.

Питання:

1) Хто і яке майно успадкує?

2) Яке правове значення має вік членів родини?

3) Що відбудеться з частками у спадщині, якщо старший син після смерті гр-на Петренко, але до закінчення 6-місячного строку буде оголошений померлим? 

3. Громадянин Деміянов, бажаючи зробити приємне своїй супутниці життя, громадянці Горбенко, вирішив подарувати їй електромобіль «Лада – Приора» (нова модель). Договір дарування був оформлений нотаріально, проте сторони домовилися, що, оскільки громадянка Горбенко не вміє керувати і у неї немає гаража, автомобіль поки залишиться у Деміянова, до тих пір, поки вона не закінчить автошколу, а потім буде переданий їй. Через 2 тижні громадянин Деміянов знайшов собі нову супутницю життя – громадянку Ушакову. А ще через тиждень громадянка Горбенко побачила на вулиці подарований їй автомобіль, за кермом якого була нова супутниця життя Ушакова. Горбенко подзвонила Деміянову та вимагала від нього передати автомобіль їй, на що він відповів відмовою.

Питання:

1) Чи має право Горбенко вимагати передачі їй автомобіля, і чому?

2) Чи зміниться Ваше рішення, якщо автомобіль після оформлення дарування був перереєстрований на Горбенко? 

4. ТОВ «Канцтовари» і ТОВ «Торгмережа» уклали договір на постачання канцелярських товарів для потреб торгової мережі. Проте ТОВ «Канцтовари» поставило товари із запізненням в 7 днів. ТОВ «Торгмережа» вимагало виплатити неустойку за кожен день прострочення в розмірі, узгодженому в договорі (тобто 0,1 % вартості простроченого товару за кожен день прострочення). Проте ТОВ «Канцтовари» відмовилося сплачувати пеню на тій підставі, що ТОВ «Торгмережа» не довело, що у нього внаслідок прострочення постачання наступили які-небудь збитки.

Питання:

1) Які форми відповідальності передбачені цивільним правом?

2) Назвіть загальні умови настання цивільно-правової відповідальності.

3) Як вирішити даний спір між сторонами? Свою відповідь обґрунтуйте. 

5. Між ПП Степаненко, ТОВ «Реглан» і АТ «Промисловий консорціум» був укладений договір поруки, згідно з яким ТОВ «Реглан» зобов'язався виступити поручителем ПП Степаненко в його договорі комісії з АТ «Промисловий консорціум». Проте ПП виконати договір в строк не зміг, і АТ звернулося до ТОВ з позовом про стягнення заборгованості ПП в повному об'ємі з урахуванням неустойки та відсотків річних. ТОВ позов не визнало на тій підставі, що, по-перше, АТ повинне було спочатку пред'явити вимоги до ПП, а по-друге, ТОВ повинне відповідати тільки в об'ємі основної заборгованості, а ніяк не за неустойку й відсотки.

Питання:

1) У чому полягають особливості забезпечення виконання зобов'язання, коли йдеться про поруку?

2) У якому обсязі відповідає поручитель перед кредитором і які наслідки виконання поручителем за боржника?

3) Як вирішити спір між сторонами? Свою відповідь обґрунтуйте посиланнями на законодавство.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!