Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1729 Робоча програма проходження навчальної практики з курсу Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ

Робоча програма проходження навчальної практики з курсу Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ

« Назад

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

Буковинськи державний

Фінансово-Економічний Університет 

кафедра філософії і права

 

Робоча програма

проходження НАВЧАЛЬНОЇ практики

навчальної дисципліни

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

підготовки бакалавра

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

Чернівці 2013

 

Робоча програма відповідає вимогам Положення про порядок організації та проходження практики в Буковинському державному фінансово-економічному університеті (протокол Вченої ради № 5 від 24 квітня 2012 року, Наказ ректора університету №79-А від 27 квітня 2012 року) та положенням Цільової комплексної програми «Практична підготовка студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету» (протокол Науково-методичної ради БДФЕУ № 2 від 15 листопада 2012 р.).

 

Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування студентами груп П-22, П-23 термін проходження (07.07.14-13.07.14) 

Назва теми

К-сть днів

Дата виконання

Прізвище, посада керівників практики

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 1. Організаційна структура державного управління..

1.

Ознайомитись із:

-  поняттям державного управління на місцевому рівні;

-  організаційною структурою органів державної влади, правовими засадами їх роботи й функціонування;

-        нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій;

-       основними завданнями та функціями, що виконує відповідна державна адміністрація.

Виконати:

-  скласти список-таблицю основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій за ступенем їх впливу на адміністрації.

1

 

 

Тема 2. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв'язки.

2.

Ознайомитись із:

-    системою органів виконавчої влади, її елементна характеристика

-    нормативно-правовими актами, що визначають статус органів виконавчої влади на всіх рівнях;

-    місцем Конституції України у системі нормативних актів,що визначають статус органів виконавчої влади;

-    Законом України «Про місцеві державні адміністрації»

-    Законом України «Про державну службу»;

-    Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів,інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»

-    Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»

Виконати:

-    скласти схему взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами державної влади;

-    викласти своє міркування щодо вдосконалення структури організації і діяльності місцевої державної адміністрації.

1

 

 

Тема 3. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

3.

Ознайомитисьіз:

-    конституційнимиположеннями про місцеві державні адміністрації як найнижчий рівень системи органів виконавчої влади;

-    правовим статусом голів місцевих державних адміністрацій та їх відповідальністю перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України;

-    підзвітністю та підконтрольністю місцевих державних адміністрацій органам виконавчої влади вищого рівня.

Виконати:

-  скласти характеристику структури органу, де студент проходив навчальну практику;

-  скласти таблицю структури місцевої державної адміністрації на основі питання розмежування компетенції;

-  скласти схему форм співпраці місцевої державної адміністрації з громадськими формуваннями та органами громадської самодіяльності.

 

1

 

 

Тема 4. Реформування організаційної структури державного управління в Україні.

 

4.

Ознайомитисьіз:

-    завданнями, компетенцією  та повноваженнями місцевих державних адміністрацій;

-    проблемами  розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у контексті концепцій адміністративної реформи та регіональної політики.;

Виконати:

- скласти порівняльну характеристику завдань та функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-  провести аналіз роботи відповідного відділу державної адміністраціїіз зверненнями громадян.

1

 

 

 

Всього:

4

 

 

 

Оформленнязвіту

1

 

 

 

Разом:

5

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!