Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1721 ІV Міжнародна науково-практична конференція Дитинство Освіта Соціум, БДПУ ім. М. Танка

ІV Міжнародна науково-практична конференція Дитинство Освіта Соціум, БДПУ ім. М. Танка

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОМІСІЇ

НАРОДНОЇ ОСВІТИ В КРАКОВІ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МАКСИМА ТАНКА

                                            

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДИТИНСТВО. ОСВІТА. СОЦІУМ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова запрошує до участі у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум»,яка відбудеться 19 березня 2015 року.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Соціально-правові аспекти суспільних трансформацій.

 • Феномен дитинства: соціально-філософський аспект.

 • Дошкільна освіта: нові моделі, вектори розвитку.

 • Психологічний супровід становлення особистості.

 • Освіта і соціокультурний простір: багатоманітність проявів.

 • Інноваційні технології підготовки майбутнього фахівця.

 

Програма проведення конференції:

8.30-10.00 – реєстрація учасників конференції;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-13.00 – секційні засідання;

13.00-14.00 – Communication time;

14.00-15.00 – круглий стіл, нагородження переможців.

Робочі мови конференції: українська,  англійська.

Форми участі у конференції:

а) особиста участь у конференції та виступ з доповіддю;

б) заочна участь (публікація тез).

 

Умови участі у конференції

Для участі в роботі наукової конференції потрібно до 09 березня 2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету child_institute@ukr.net  такі документи:

а)  форму заявки за зразком (додаток 1);

б)  тези, оформлені згідно з вимогами (додаток 2);

в) скан-копію квитанції про оплату організаційного внеску і публікації. 

Кожен учасник надсилає вище названі документи у одному листі. Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Андрєєва_Заявка», «Андрєєва_Тези», «Андрєєва _квитанція». Матеріали, надіслані з порушенням вимог до розгляду не приймаються.

Розсилка матеріалів конференції не передбачена. Матеріали по закінченню конференції можна буде отримати за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 47, деканат Інституту розвитку дитини. 

Організаційний внесок за участь у конференції – 60 грн.

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції: 15 грн. – 1 сторінка.

Оплату публікації та організаційного внеску можна здійснити:

1) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 47, деканат Інституту розвитку дитини, одержувач – Булига О.В.;

2) переказом Укрпошти на адресу: 04114. м. Київ, вул. Автозаводська, 47 з позначкою «Студентська конференція». Одержувач – Булига Оксана Володимирівна. 

Контактні телефони:

(044) 463-92-10 – деканат Інституту розвитку дитини

(044) 426-96-07 – кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки

(097) 616-02-83 – Вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді Інституту, кандидат педагогічних наук Дудка Тетяна Юріївна. 

Адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 47.

Проїзд від метро ст. «Святошино» маршрутним таксі № 31 до зупинки «Дубровицька», від метро ст. «Нивки» маршрутним таксі № 32 до зупинки «Полупанова».

 

Додаток 1 

Заявка учасника

ІV Міжнародноїнауково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум»

1.

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

2.

Місто

 

3.

ВНЗ

 

4.

Кафедра

 

5.

Курс

 

6.

Науковий керівник

 

7.

Вчене звання і посада наукового керівника

 

8.

Телефон

 

9.

E-mail

 

10.

Поштова адреса

 

11.

Форма участі у конференції (підкреслити)

-         особиста з виступом

-         заочна

12.

Тема доповіді

 

13.

Тематичний напрям

 

  

Додаток 2 

Вимоги до оформлення матеріалів

Тези обсягом 4-5 сторінок мають бути вичитані науковим керівником, відредаговані та відкоректовані у такому оформленні:

 • назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);

 • ім'я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок – назва навчального закладу (курсивом, праворуч);

 • вчене звання, посада (звичайний шрифт), прізвище, ініціали наукового керівника (жирним курсивом, праворуч);

 • через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;

 • посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела і сторінки, наприклад: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на кілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word "Формат Список – Нумерований". Обов'язковим є зазначення в переліку посилань загальної кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для тез);

 • через рядок після основного тексту подається Література в порядку її використання в тексті (не більше 7 джерел), оформлена згідно вимог МОН України;

 • нумерація сторінок тез в електронному вигляді не ставиться. 

Редакційна колегія залишає за собою право відбору тез для розміщення їх в електронному журналі «Студентські пошуки» на сайті Інституту розвитку дитини та відхиляти матеріали без пояснення причин. У тези можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.

Додаток 3

Зразок оформлення тез

НАЗВА

Марія Іванова

Інститут розвитку дитини

НПУ імені М. П. Драгоманова

Науковий керівник – к. пед. н., доцент Корень А.М.

Текст  (4-5 стор.)

Література

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!