Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1717 Теми для аналізу наукових статей з курсу Право

Теми для аналізу наукових статей з курсу Право

« Назад

ТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. Розвиток екологічного права та законодавства України.

2. Поняття еколого-правового статусу людини та громадянина.

3. Еколого-правові аспекти Земельного права України.

4. Еколого-правові аспекти надр України.

5. Право громадян на отримання екологічної інформації, одержання екологічної освіти та об’єднання в громадські екологічні організації, на відшкодування екологічної шкоди.

6. Гарантії реалізації екологічних прав громадян України.

7. Поняття та класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов’язків.

8.  Поняття, ознаки  та види управління в екологічній сфері.

9.  Види і форми управління в екологічній сфері.

10. Функції управління в галузі управління.

11. Система органів управління в галузі екології.

12. Повноваження органів державного управління загальної і спеціальної компетенції в екологічній сфері.

13. Організаційно-правові форми здійснення управління і екологічного контролю.

14. Класифікація функції управління в галузі екології.

15. Правові форми екологічного контролю.

16. Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища.

17. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

18. Екологічне ліцензування.

19. Екологічний аудит.

20. Правовий режим відходів виробництва і споживання.

21. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами  виробництва і споживання.

22. Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

23. Природні території та об’єкти особливої державної охорони як ключові території екомережі.

24. Державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

25. Державний облік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України. 

26. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

27. Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України.

28. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місце перебування водоплавних птахів.

29. Відновлювальні території, що підлягають включенню до національної екомережі України.

30. Правове регулювання  використання та охорони земельних ресурсів.

31. Компетенція уповноважених органів України щодо запобігання забрудненню морського середовища.

32. Відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України.

33. Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду.

34. Охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників.

35. Охорона природних комплексів та об'єктів національних природних парків.

36. Охорона природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків.

37. Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

38. Охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду, контроль за їх додержанням.

39. Державний і громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

40. Загальні положення щодо гармонізації міжнародного екологічного права навколишнього природного середовища з правом України.

41. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства власниками джерел підвищеної екологічної небезпеки.

42.  Правові форми еколого-правової відповідальності.

43. Проблема застосування дисциплінарних стягнень за екологічні правопорушення.

44. Ефективність адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

45. Форми і методи охорони права власності на природні ресурси.

46. Особливості виникнення права орендного природокористування.

47. Право власності на землю: підстави виникнення та припинення права власності на землю.

48. Предмет, принципи і система гірничого права.

49. Особливості управління в галузі використання та охорони надр.

50. Завдання законодавства України про охорону, використання та відтворення рослинного і тваринного світу.

51. Права і обов’язки громадян при використанні об’єктів рослинного та тваринного світу.

52. Правовий режим зони безумовного (обов’язкового) відселення.

53. Правовий режим зони посиленого радіологічного контролю.

54. Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

55. Всесвітня Хартія охорони природи.

56. Всесвітня стратегія охорони природи.

57. Принципи міжнародного екологічного права.

58. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в системі принципів міжнародного екологічного права.

59. Еколого-правові засади міжнародної проблеми розробки забезпечення глобальної екологічної безпеки.

60. Міжнародно-правова відповідальність як засіб реалізації міжнародного екологічного права.

61. Міжнародний екологічний суд.

 

Теми досліджень у межах однієї групи не повинні повторюватися!!!

Необхідно проаналізувати 5 наукових статей за період 2012-2015 рр. До аналізу додати копії статей та загальні висновки по всім проаналізованим статтям.

Максимальна кількість балів, якe може набрати cтудент за результатами виконання індивідуальної роботи – 5 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!