Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1703 Методичні вказівки до курсової роботи з курсу Виконання проектних дій для спеціальності Управління проектами

Методичні вказівки до курсової роботи з курсу Виконання проектних дій для спеціальності Управління проектами

« Назад

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи з курсу «Виконання проектних дій» 

для студентів спеціальності 8.180100 «Управління проектами»

Затверджено на засіданні кафедри “Інформаційні системи та мережі” Протокол № ____   від ________

 

ЛЬВІВ 2011

 

Мета та завдання курсової роботи 

Метою виконання курсової роботи є закріплення знань, отриманих у теоретичній частині курсу та практичній частинах курсу в ході виконання реального проектного завдання. Результат виконання курсової роботи відображається в наборі проектної документації.

 

Вимоги до структури пояснювальної записки та її змісту 

Пояснювальна записка передбачає наявність таких частин:

- Завдання на курсове проектування

- Аналіз проектного завдання

- Проектна пропозиція

- План проекту

- Організація та документи проектних комунікацій

- Документи контролю якості виконання проекту

- Документи завершення проекту

- Висновки 

У розділі Завдання на курсове проектування студент визначає актуальність виконання проекту, вимоги до нього, очікування Замовника. 

В розділі Аналіз проектного завдання описують визначають технології виконання проекту, попередньо визначають терміни його виконання та необхідну кількість розробників, можливість виконання проекту у зазначені Замовником терміни та вартісних обмежень. У цьому розділі визначають варіанти використання (діаграми прецедентів) для розроблюваного продукту. У випадку, якщо попередній аналіз виявив, що деякі вимоги замовника задовільнити не вдасться, про це повідомляють Замовника електронною поштою і формулюють свої пропозиції. 

В розділі «Проектна пропозиція» формулюють мету проекту, очікуваний резултат, вимоги до нього, наявні обмеження,  описують загальні технологічні рішення, визначають необхідну кількість розробників, графік (WBS) проекту. 

В розділі «План проекту» формулюють детальний план, архітектуру розроблюваної системи, детальні вимоги до неї, описують процес виконання проекту. Обов’язковим елементом плану є детальний план проекту, розроблений з використанням одного із засобів  планування проектів, наприклад, MS Project. 

В розділі «Організація та документи проектних комунікацій» визначають план та правила поведення проектних комунікацій, засоби комунікацій, частоту та формат проведення зборів команди з розробки, засоби документування рішень. У цьому ж розділі наводять найбільш важливі документи з процесу комунікування з Замовником (наприклад, листи електронної пошти, транскріпти телефонних розмов). 

В розділі «Документи контролю якості виконання проекту» наводять план контролю якості з описом процедур контролю на усіх етапах виконання проекту, сценарії тестування, протоколи інцидентів та ін. 

В розділі «Документи завершення проекту» наводять зразки документів про приймання результатів проекту. 

У висновках визначають головні уроки (Lessons Learned), які отримано в процесі виконання проекту для застосування в інших проектах.

 

Вимоги до оформлення 

Текст записки: шрифт Times New Roman 14pt з інтервалом 1,5.

Границі і розміри сторінки наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Розмір листа

А4 (210x297)

Ліва границя

20 мм

Права границя

10 мм

Верхня границя

20 мм

Нижня границя

20 мм

Таблиці і рисунки повинні бути розміщені по центру сторінки. Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею. Кожний рисунок повинен бути підписаний знизу. Коли у тексті Ви посилаєтесь на таблицю або літературне джерело, використовуйте наступні позначення: Рис.1, Рис.1.2 або [1], [1.2] відповідно.

Всі схеми, діаграми повинні бути зроблені за допомогою програми Microsoft Visio.

Головні заголовки пунктів робити стилем “Заголовок 1”, а підзаголовки – “Заголовок 2”. Зміст формувати на основі стилів.

 

Теми завдань до курсової роботи

 1. Проект 1. Розробка веб-сайту електронного магазину з продажу книжок

 2. Проект 2. Аналіз продуктивності сайту електронного магазину

 3. Проект 3. Оптимізація сайту електронного магазину 

 4. Проект 4.  Розробка веб-сайту газети «Щоденні новини»

 5. Проект 5. Розробка XML – інтерфейсу існуючої системи обліку робочого часу

 6. Проект 6. Розробка веб-сайту покупки білетів в кінотеатри

 7. Проект 7. Розробка системи обліку та пошуку документів в електронному архіві

 8. Проект 8. Розробка веб-сайту готелю (бронювання  місць)

 9. Проект 9. Розробка системи обліку доходів та витрат особи

 10. Проект 10. Розробка підсистеми звітів для системи обліку доходів та витрат

 11. Проект 11. Переніс сайту магазину на іншу версію СУБД

 12. Проект 12. Розробка сайту торгівлі адресною інформацією

 13. Проект 13. Розробити тести для системи обліку робочого часу

 14. Проект 14. Оптимізувати продуктивність підсистеми звітів великого магазину

 15. Проект 15.  Додати підсистему веб-доступу до проектної документації фірми

 16. Проект 16. Розробити геоінформаційну систему для контролю руху громадського транспорту в м.Львові

 17. Проект 17. Додати можливості взаємодії з сервісами доставки для елетронного магазину

 18. Проект 18. Розробити систему експортування та імпортування даних з бази в XML файли

 

Література 

1. Zambruski M. A standard for enterprise project management. /M.Zambruski.- CRC press, 2008

2. Фаттрелл Р. Управление программними проектами. /Фаттрелл Р, Шафер Д, Шафер Л.- М.:Вильямс, 2003

3. Fairley R. Managing and leading software projects./Fairley R. –Ieee computer Society, Wiley.- 2009

4. Беркун С. Искусство управления IT- проектами/ Беркун С. – Питер, 2007

5. П. Мартин. Управление проектами./Мартин П., Тейт К.- Питер, 2006

6. Грей К. Управление проектами. Практическое руководство./ Грей К, Ларсон Є.-

7. Ройс У. Управление процессом создания программного обеспечения./ Ройс У.-Лори, 2007

8. Локир К. Управление проектами. Ступени висшего мастерства./ Локир К, Гордон Д. –Гревцов Паблишер, 2008

9. Филлипс Д. Менеджмент IT- проектов. На пути от старта до финиша. /Д.Филлипс.- Лори

10. Батенко Л. Управління проектами./Л.Батенко, Загородніх О., Ліщинська В.-ЦУЛ

11. Руководство по применению стандарта ISO 9001:2000 при разработке программного обеспечения.-Риа «Стандарти и качество»

12. Мазур И. Управление проектами. /И.Мазур, В.Шапиро, Ольдерогге Н.

13. Каппелс Т. Финансово-ориентированное управление проектами.

14. Орр А. Управление проектами. Руководство по ключевим процессам, моделям и методам.

15. Уилсон Скотт. Принципи  проектирования и разработки программного обеспечения.

16. Збаразька Л. Управління проектами. Навчальний посібник. /Л.Збаразька – ЦУЛ

17. Попов Ю. Управление проектами. /Попов Ю. ,Яковенко О. –Инфра-М

18. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я

19. McManus J. Information systems project management./ J/McManus-FT Prentice hall.-2003

20. McGee P. Painless project management. /P McGee, McAliney P- Wiley, 2007

21. A guide to project management body of knowledge. An American national standard

22. Dawson C. Projects in computing and information systems. A students guide./C. Dawson. –Addison Wesley. 2009.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!