Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 1692 Лабораторна робота 1 на тему Дослідження предметної області прийняття рішень з курсу Управління вимогами в ІТ проектах

Лабораторна робота 1 на тему Дослідження предметної області прийняття рішень з курсу Управління вимогами в ІТ проектах

« Назад

Лабораторна робота №1

Дослідження предметної області прийняття рішень

Мета роботи:

Ознайомитися з обраною системою та предметною областю, виділити елементи системи, які активно взаємодіють між собою та з зовнішнім середовищем, виділити основні типи та процеси прийняття рішень. В якості прикладу в інструкціях з курсу розглядається система «Служба зайнятості в межах вузу».

1. Описання системи

Система призначена для того, щоб допомогти студенту влаштуватися на роботу вже в процесі його навчання у вузі. Подавши заяву в систему, студент стає її клієнтом і починає обслуговуватися протягом всього навчання у вузі. Заява являє собою анкету. Система пропонує професійні (засновані на досліджуваних предметах), психологічні тестування, що проводяться регулярно (раз на семестр (півріччя). Особливу увагу приділяється навчанню студента, за підсумками успішності складаються експертні оцінки. На основі зібраної інформації складається резюме, що представляє собою повну характеристику людини. Це резюме надсилається всім організаціям, які мають необхідні вакансії.

Основним призначенням системи є автоматизація введення і зберігання звітних даних по студентах, складання характеристик та резюме, пошуку вакансій у фірмах. Система дозволяє змінювати, доповнювати, вести пошук і перегляд інформації про студентів, накладати обмеження доступу до системи, зберігати списки студентів, які закінчили навчання, у вигляді архіву, контролювати видачу студенту завдань на курсові роботи та проекти, пов'язувати інститут з фірмами, зацікавленими знайти співробітників.

Також дана система може бути використана для складання окремих списків груп, для друку залікових відомостей, для друку повної бази даних і для статистики.

Система складається з чотирьох підсистем:

 • контролю успішності студентів;

 • професійних і психологічних тестів;

 • обробки запитів, визначення категорій повноважень користувачів;

 • експертних оцінок.

1.1. Підсистема контролю успішності студентів

Ця підсистема є частиною системи «Служба зайнятості в рамках вузу», яка відповідає за статистичну звітність по успішності окремого студента, групи або цілого факультету, а також за зберігання і правильність її введення.

Вхідними даними підсистеми є: оцінки, дати здачі іспитів, імена студентів, номери груп, факультет. На виході підсистема видає оброблені дані: середній бал за студенту, групі або факультету, процентне співвідношення оцінок у студента в групі або на факультеті, імена і кількість стипендіатів у групі або на факультеті. Підсистема «Контроль успішності студентів» може функціонувати окремо від усієї системи, що дає можливість встановити і використовувати її незалежно, якщо це необхідно.

Підсистема «Контроль успішності студентів» включає наступні функції:

 • введення, висновок і редагування інформації з інформаційних об'єктів підсистеми;

 • збереження інформації, що надійшла від підсистеми контролю успішності студентів;

 • розрахунок процентного співвідношення оцінок у студента в групі або на факультеті і виведення його у вигляді таблиць, графіків і діаграм;

 • розрахунок середнього балу студентах, групах або факультетах;

 • формування даних по студентах, групах або факультетах;

 • виявлення найсильніших і найслабших студентів у групі або на факультеті;

 • розрахунок кількості стипендіатів у групі або на факультеті;

 • перевірку правильності введення даних.

1.2. Підсистема професійних і психологічних тестів. Модульна структура

Рис. 1.1. Підсистема професійних і психологічних тестів 

 1. П.І.Б., нові тести, назва тесту.

 2. Відповіді на тести.

 3. Питання, результати тесту, П.І.Б.

 4. Відповіді, П.І.Б., назва тесту.

 5. Новий тест.

 6. П.І.Б., назва тесту.

 7. Результати тесту, П.І.Б.

 8. П.І.Б., спеціальність.

 9. П.І.Б., набір тестів.

 10. П.І.Б., професійно-психологічний тест, психологічний тест, спеціальний тест, відповіді.

 11. П.І.Б., інформація про пройдені тестах.

 12. П.І.Б., набір тестів для клієнта.

Зовнішні сутності

Фірма Тип виробничого об'єднання підприємства. У даній ситуації фірма виступає як роботодавець. Вона відправляє запит на фахівця.

Клієнт Людина, що надійшов вчитися в інститут і користується послугами СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ для знаходження блоку. Клієнт отримує запит на проведення професійного, психологічного та спеціального тестів і питання тестів. Потім КЛІЄНТ відправляє вхідні дані, відповіді на запитання тестів, запит на результати тестів.

Архів Сховище, де зберігаються всі дані про клієнтів, починаючи з моменту користування послугами СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ.

Додаткові джерела   Джерела, з яких надходять нові, більш сучасні тести. Це INTERNET, журнали, будь-які спеціалізовані центри.

 

Робота модулів підсистеми

Монітор – викликає модуль вводу і отримує від нього дані для виконання подальших завдань; звертається до модуля тестування, передаючи йому вихідні дані; після виконання свого завдання тестування передає йому свої результати; викликає модуль виводу і отримує від нього кінцевий результат.

Введення – отримує запит від монітора, передає йому запитувані дані.

Висновок – викликається монітором і отримує від нього результати, виводячи їх на дисплей.

Тестування – викликається монітором, отримує від нього вихідні дані і залежно від них звертається до того чи іншого модулю. Виконавши свої функції, модулі посилають тестування результати дій, а тестування вже передає отримані результати монітора.

Перевірка – отримує вихідні дані від тестування і передає їх своїм підмодулями: реєстрація тестованих, визначення тестів. Підмодулі передають отримані результати модулю перевірки. Тестування (професійне, психологічне, спеціальне) отримує вихідні дані від модуля тестування і передає їх своїм підмодулями: професійне, психологічне, спеціальне тестування. Підмодулі передають отримані результати.

Обробка – отримує дані від тестування, виконує свої завдання і повертає отримані результати модулю тестування.

Перегляд – отримує дані від модуля тестування, виконує свої завдання і посилає отримані результати модулю тестування.

1.3. Підсистема обробки запитів, визначення категорій користувачів

Ця підсистема призначена для визначення категорії, повноважень та обробки запитів користувачів служби зайнятості. Зокрема, вона виконує такі функції:

 • реєстрацію нових фірм;

 • реєстрацію нових студентів;

 • визначення прав доступу зареєстрованого користувача;

 • обробку запитів;

 • прийом реєстраційних даних від фірм;

 • прийом реєстраційних даних від студентів;

 • прийом реєстраційних даних від обслуговуючого персоналу;

 • складання резюме;

 • запис даних в БД студентів;

 • запис даних в БД фірм;

 • запис даних в БД зареєстрованих користувачів.

 • Відповідно до виконуваних функцій система працює з наступними даними:

 • реєстраційними даними студентів;

 • реєстраційними даними фірм;

 • особистими даними студентів;

 • інформацією про студентів (одержуваної фірмами);

 • інформацією про фірми (одержуваної студентами);

 • ідентифікаційними даними користувачів;

 • інформацією про систему;

 • запитом;

 • службовою інформацією (для обслуговуючого персоналу);

 • результатом психологічного тесту;

 • результатом професійного тесту;

 • експертними оцінками.

Модульна структура

Рис. 1.2. Підсистема обробки запитів, визначення категорій користувачів 

Визначення категорії – модуль, що визначає категорію користувача. Визначення повноважень – модуль, що визначає повноваження користувача.

Обробка запиту – модуль, призначений для обробки запитів користувача.

Виконання запиту – модуль, призначений для виконання запитів користувача.

Запис у БД зареєстрованих користувачів – модуль, призначений для блоку з базою даних зареєстрованих користувачів.

Запис у БД студентів – модуль, призначений для блоку з БД студентів.

Запис у БД фірм – модуль, призначений для блоку з БД фірм.

1.4. Підсистема експертних оцінок

Ця підсистема призначена для установки та перегляду експертної оцінки. Вона дає коротку інформацію викладачу про студента або групі. Студент може за допомогою неї орієнтуватися в навчанні.

Крім того, підсистема може дати представнику фірми деяке уявлення про студента для розгляду його в якості нових кадрів. Підсистема є як інформаційним середовищем, так і середовищем установки експертної оцінки.

Визначення статусу клієнта

 • Клієнт входить в підсистему з ідентифікаційним номером. За номером присвоюється рівень доступу. Підсистема видає меню блоку, що відповідає рівню доступу.

Обробка звітного завдання

 • Експерт: надсилає запит на надання інформації про студента (групі), результати тестування. Із загальної БД надходить успішність студента (групи), результати тестування. Робить запит на критерії. З сховища критеріїв надходять критерії для встановлення експертної оцінки. Вводить експертну оцінку. Робить запит на перегляд експертної оцінки. Із загальної БД надходить експертна оцінка.

 • Студент: надсилає запит на надання інформації про успішність, результати тестування. Із загальної БД надходить інформація про успішність студента, результати тестування. Робить запит на перегляд експертної оцінки, яка надходить із загальної БД.

 • Представник фірми: робить запит на перегляд експертної оцінки, яка надходить із загальної БД.

Рис. 1.3. Підсистема експертних оцінок 

Згортка: модуль, який отримує з тимчасової БД експертні оцінки, проводить їх обробку і передає оброблені дані в загальну БД.

Загальна база даних містить в собі:

 • експертні оцінки (надаються підсистемою експертних оцінок),

 • успішність студента (надається підсистемою контролю студентської успішності),

 • успішність групи (надається підсистемою контролю успішності),

 • результати професійного тесту (надаються підсистемою професійних і психологічних тестів),

 • результати психологічного тесту (надаються підсистемою професійних і психологічних тестів).

Тимчасова база даних містить в собі експертні оцінки (поставлені експертом).

Критерії експертних оцінок

 • За 5-бальною системою оцінити студента на початку, в середині, наприкінці семестру.

 • За 5-бальною системою оцінити ступінь запам'ятовування курсу студентом на початку, середині, наприкінці семестру.

 • За 5-бальною системою оцінити ступінь застосування знань студентом на початку, середині, наприкінці семестру.

2. Модульна структура системи

 1. Запит, ім'я, рівень доступу.

 2. Діаграми, графіки, списки, відомості, кількість стипендіатів, звіти про успішність.

 3. Ім'я, особисті дані студента, запити на експертні оцінки.

 4. Дані студента.

 5. Дані студента, дані фірми, запити, оцінки, пароль, ім'я, рівень доступу.

 6. Звіти, резюме, графіки, питання тестів.

 7. Рівень доступу.

 8. Ім'я.

 9. Пароль.

 10. Повноваження.

 11. Резюме.

 12. Результати тестів.

 13. Запит.

 14. Знайдені записи.

 15. Експертні оцінки.

Рис. 1.4. Модульна структура системи

 

3. Інформаційні об'єкти системи

Під інформаційним об'єктом зберігання (інформаційним елементом) розуміється логічно однорідна одиниця інформації, для зберігання якої достатньо одного запису таблиці.

Інформаційні об'єкти зберігання для БД системи:

Загального призначення:

 1. Факультет.

 2. Навчальна спеціальність.

 3. Група студентів.

 4. Студент.

 5. Викладач.

 6. Навчальний предмет (дисципліна).

 7. Тип звітного завдання (курсовий проект, реферат, контрольна робота, залік, іспит і т. д.).

 8. Звітне завдання по конкретному предмету, що вивчається – описання суті звітного завдання і необхідних вимог для його успішного виконання.

 9. Звітне завдання, здане конкретним студентом, - примірник звітного завдання.

 10. Експертна оцінка успішності студента – сукупна оцінка успішності студента з предмета (наприклад, за семестр).

 11. Експертна оцінка успішності групи студентів – аналогічно попередньому, але по цілій групі.

 12. Контрольне питання для контролю студентів щодо дисциплін.

 13. Відповідь студента на контрольне запитання (правильний чи ні).

 14. Правильна відповідь контрольного питання.

 15. Питання професійного тесту.

 16. Відповідь студента на питання професійного тесту (правильний чи ні).

 17. Правильна відповідь професійного тесту.

 18. Питання психологічного тесту.

 19. Варіант відповіді на питання психологічного тесту.

 20. Правильний варіант відповіді.

 21. Відповідь студента на питання психологічного тесту.

 22. Експертна оцінка за результатом професійного тесту.

 23. Експертна оцінка за результатом психологічного тесту.

 24. Поштове повідомлення – повідомлення по електронній пошті. Повідомлення, наприклад, може повідомити студента про прийняття його на роботу.

 25. Оголошення.

 26. Резюме (характеристика) студента.

 27. Архівний запис по групі студентів.

 28. Архівний запис по студенту.

 29. Архівний запис звітного завдання, зданого студентом.

 30. Архівний запис експертних оцінок. Кожна експертна оцінка відповідає звітному завданням.

 31. Архівний запис результатів професійного тесту.

 32. Архівний запис результатів психологічного тесту.

 33. Графік успішності студента (залежність середньої оцінки від часового проміжку).

 34. Графік успішності групи студентів.

 35. Архівний запис графіків успішності групи студентів.

Службові:

 1. Запис про активний з'єднанні.

 2. Запис про користувача транзакції.

 3. Рівень доступу в систему.

 4. Обліковий запис повноважень користувача (для організації захисту від несанкціонованого доступу).

 

4. Функціональні характеристики системи

Початкове введення інформації в БД.

Зміна змісту БД:

 • введення нових даних,

 • зміна існуючих даних,

 • архівація даних.

Здійснення пошуку в БД по запиту користувача.

Віддалений доступ до системи по протоколу TCP / IP.

Забезпечення захисту та безпеки даних, зокрема:

 • розмежування прав доступу до ресурсів сервера (власник, група і т. д.),

 • контроль введеної інформації,

 • забезпечення цілісності БД.

Виведення знайденої інформації.

 

5. Цілі і завдання системи

Система буде забезпечувати зберігання, видачу та оновлення інформації системи дистанційного навчання студентів та системи «Служба зайнятості в рамках вузу», а саме:

 • забезпечувати інформаційну підтримку системи дистанційного навчання студентів;

 • представляти і одержувати накопичену інформацію по конкретних об'єктах;

 • представляти і отримувати інформацію від підсистеми обробки запитів користувачів;

 • представляти і отримувати інформацію від підсистеми контролю студентів по досліджуваних на кафедрі дисциплін;

 • забезпечувати розмежування доступу до інформаційних ресурсів системи;

 • забезпечувати моніторинг активних і пасивних користувачів і системних подій;

 • забезпечувати користувачів можливістю інформаційного обміну;

 • забезпечувати зв'язок між фірмами і службою (інститутом);

 • забезпечувати регулярне проходження студентами професійних і психологічних тестів;

 • забезпечувати пошук даних за запитами.

 

6. Категорії користувачів

При роботі з системою на стадіях заповнення експлуатації БД необхідно врахувати наступних категорій користувачів:

 • адміністратора БД,

 • групи експертів.

Адміністратор системи здійснює заповнення БД інформацією, підготовленою навчальною частиною, деканатом або групою експертів. Внесення змін до БД системи здійснюється лише адміністратором системи під керівництвом групи експертів. Викладачі та студенти є зовнішніми користувачами, що працюють з системою відповідно до ролей доступу в інформаційно-пошуковому режимі.

Надані можливості користувачам системи:

студенту:

 • введення особистих анкетних даних;

 • перегляд експертних оцінок за звітними завданням і результатами тестів;

 • проходження психологічних і професійних тестів;

 • перегляд зведених таблиць і графіків;

 • отримання та здача контрольних завдань;

 • доступ до довідкових матеріалів (дані з віддаленого навчання, а саме методичне забезпечення);

 • перегляд повідомлень та внесення змін до повідомлення дошки оголошень;

 • пошук вакансії в БД за запитом;

експерту (викладачеві):

 • надання експертної оцінки, а також зміна її;

 • перегляд інших оцінок;

 • перегляд програми курсу і внесення змін до неї;

 • введення контрольних завдань і призначення їх студенту;

 • контроль відповідей на завдання;

 • доступ до інтелектуальних ресурсів;

 • складання резюме (характеристик);

деканату (декану, заст. декана і т. д.):

 • перегляд програми курсу;

 • перегляд динаміки успішності курсу, групи, окремого студента;

 • перегляд зведених таблиць і графіків;

 • перегляд експертних оцінок і характеристик викладачів;

адміністратору:

 • визначення прав доступу;

 • введення і коректування системних даних;

 • контроль блоку системи;

 • здійснення контролю захисту системи від несанкціонованого доступу;

 • зміна фізичної моделі даних системи; оператору:

 • складання зведених таблиць і графіків;

 • заповнення полів БД системи (введення інформації);

фірму:

 • пошук в БД даних про студента за запитом;

 • перегляд резюме студентів.

 

7. Контрольні питання

 1. Для чого призначена система «Служба зайнятості» і з яких підсистем вона полягає?

 2. Вкажіть мету системи.

 3. Зобразіть модульну структуру всієї системи.

 4. Перелічіть основні інформаційні об'єкти системи «Служба зайнятості».

 5. Опишіть порядок занесення студента в БД.

 6. Перелічіть функціональні характеристики системи.

 7. Які дані надходять на вхід підсистеми контролю успішності студентів?

 8. Перелічіть зовнішні сутності підсистеми професійних і психологічних тестів.

 9. Назвіть категорії користувачів системи і надані їм можливості.

 10. Яке призначення підсистеми обробки запитів, визначення категорії користувачів?

 11. Опишіть критерії експертних оцінок.

 12. Як формується тимчасова БД і з чого вона складається?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!