Роздрукувати сторінку

Запорізька філія Європейського університету, ЗФ ЄУ

« Назад

Підрозділ Європейського університету в м. Запоріжжі був утворений в 1994 році на основі розпорядження № 57 "Про створення філії Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу" та постановою Запорізької міської ради від 18.07.1994 р. № 335, а з жовтня 2004 року - Запорізька філія (указ Європейського університету № 14/В2 від 30.08.2004 р.).

Запорізька філія Європейського університету, ЗФ ЄУ

Адреса та контакти Запорізької філії Європейського університету

Адрес: 69118, м. Запоріжжя, вул. 40 років Перемоги, 27.

Тел. / факс: (061) 213-10-50.

Skype приймальна комісія: evrop_univ_zap.

Електронна пошта: postmaster@zaporizhya.eu.in.ua.

ЗФ ЄУ

Загальна інформація про Запорізьку філію ЄУ

«Європейський університет» можна назвати найбільшим приватним учбовим закладом України, в якому відбувається навчання за 26 кваліфікаціями, кількість студентів понад 30 тисяч, в тому числі величезна кількість іноземців з 15 держав світу.

В закладі активно діє Міжнародний навчально-підготовчий центр для іноземців та аспірантура, в якій відбувається підготовка фахівців вищої спеціалізації. Заклад професійно формує молодших фахівців, студентів ступеня бакалавра, а також спеціалістів і магістрів за різними сферами знань.

Навчання у підрозділі відбувається за кредитно-трансферною системою відповідно до Болонського процесу, яка дає можливість студентам згідно з структурно-логічними схемами створювати свій персональний учбовий план, вибираючи учбові предмети з інтерактивної та варіативної частини освітнього плану.

Учбовий процес - це головний процес життєвого циклу закладу, який забезпечує формування спеціалістів певного навчально-спеціалізованого рангу. Навчання в Запорізькому філіалі Європейського університету відбувається на очному та заочному підрозділах за навчально-спеціалізованими рангами "бакалавр" і "спеціаліст" за головними напрямками підготовки:

- Галузь 0305 - "Економіка і підприємництво":

-- Напрям формування - 6.030508 "Фінанси і кредит";

-- Напрям формування - 6.030509 "Облік і аудит";

-- Напрям формування - 6.030504 "Економіка організацій".

- Сфера 0306 - "Менеджмент і адміністрування":

-- Напрям формування - 6.030601 "Менеджмент".

- Сфера 0305 - "Економіка і підприємництво":

-- Кваліфікація 7.03050801 - "Фінанси і кредит" (за сертифікованими програмами)";

-- Кваліфікація 7.03050901 - "Облік і аудит";

-- Кваліфікація 7.03050401 - "Економіка організацій" (за формами економічної роботи).

Запорізька філія Європейського університету, ЗФ ЄУ

Матеріально-технічна структура ЗФ ЄУ

У Запорізькій філії Європейського університету сформована необхідна матеріально-технічна структура для максимально ефективного учбового процесу та чудового дозвілля студентів та співробітників: особисті учбові приміщення, видавничо-поліграфічний центр, простора бібліотека, обладнані гуртожитки, високоякісне медичне обслуговування, комфортабельні оздоровчі комплекси в Карпатах і неподалік Києва.

Бібліотечний фонд забезпечує студентів всією потрібною учбово-методичною та науковою літературою для здійснення освітнього процесу.

Як безсумнівний плюс навчання в цьому університеті адміністрація повідомляє про отримання випускниками Вузу диплома київського зразка.

В закладі також існує дистанційне навчання, яке дозволяє не виходячи із дому здійснювати освіту в одному з найпрестижніших закладів країни.

Запорізька філія Європейського університету

Аспірантура та докторантура в Запорізькій філії Європейського університету

При закладі створена аспірантура та докторантура.

Аспірантура – це науково – учбове функціональне відділення закладу, сформоване для формування наукових та науково – педагогічних кадрів вищої спеціалізації.

Формування кадрів в аспірантурі здійснюється за такими кваліфікаціями:

– інформаційні технології;

— системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

— математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

— гроші, фінанси і кредит;

— економіка та управління організаціями (за формами економічної праці);

– становлення продуктивних сил і регіональна економіка;

— бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за формами економічної роботи);

— політичні інститути та процеси;

— етнополітологія та етнодержавознавство.

На даний час в аспірантурі закладу здобуває освіту приблизно 97 аспірантів.

Аспіранти мають змогу приймати участь у семінарах, конференціях, «круглих столах», тренінгах, які кожного разу здійснюються в Європейському університеті. Тільки за минулий рік в закладі та його підрозділах було здійснено 77 науково-практичних семінарів (світових, загальноукраїнських та міжвузівських), семінарів, круглих столів.

В Європейському університеті функціонує Спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за кваліфікацією 08.00.04. «Економіка та управління організаціями» (за формами економічної роботи).

Навчання в аспірантурі платне.

В аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва беруться особи, які володіють вищою освітою і спеціалізацією спеціаліста, магістра. До вступних екзаменів допускаються вступники, які здійснили обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та одержав позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої діяльності.

За час функціонування Запорізької філії Європейського університету було захищено 155 дисертаційних робіт, які були приурочені вагомим економічним питанням. На наступний рік запланований захист 24 дисертаційних робіт аспірантами, докторантами та педагогами Європейського університету.

Отже, Запорізька філія Європейського університету – це завжди популярна спеціальність європейського значення для отримання високооплачуваного місця роботи як в Україні, так і за границею.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!