Роздрукувати сторінку

Коледж сучасних знань Класичного приватного університету, КСЗ КПУ

« Назад

Коледж - модерний навчальний заклад, який надає неповну вищу освіту з кваліфікацій, які на даний час є популярними, необхідними і конче потрібними і суспільству і країні, і які надають можливість кожному студенту закладу віднайти діяльність на ринку праці. Коледж формує високопрофесійні кадри юристів, бухгалтерів і соціальних співробітників.

Коледж сучасних знань Класичного приватного університету, КСЗ КПУ

Коледж надає модерні знання, використовує прогресивні методики проведення учбового процесу беручи до уваги те, що у ХХІ віці на навчальні заклади покладається роль не тільки як на трансляторів знань, а як на інституції, що продукують нові знання і направляють свій багатий розумовий потенціал на передбачення майбутніх змін, формування кадрів діяти у швидкоплинному соціокультурному і соціоприродньому середовищі. У закладі сформовані належні умови не лише для оволодіння майбутньою спеціальністю, а й для всестороннього становлення гармонічної особистості - бібліотека, спортивний зал, діють гуртки, секції та факультативи.

Коледж проводить формування спеціалістів за очною формою навчання. Учбовий процес у закладі створюють високоосвічені науково-педагогічні робітники, з яких 95% - педагоги вищої кваліфікації. Викладання професійно-орієнтованих предметів здійснюють 3 доктори наук і 19 канд. наук.

Коледж володіє розгалуженою мережею баз практик на визначних організаціях, закладах міста і регіону, з якими заключено певні договори.

КСЗ КПУ

Контакти Коледжу сучасних знань Класичного приватного університету

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 б.

Телефон: (061) 701-9235, (061) 764-1491.

Сайт: www.zhu.edu.ua/college.

Спеціальності у Коледжі сучасних знань КПУ

"Коледж сучасних знань Класичного Приватного Університету" здійснює навчання та формування за кваліфікаціями:

- правознавство;

- економіка організацій;

- фінанси і кредит;

- бухгалтерський облік;

- товарознавство та комерційна робота;

- маркетингова робота;

- виробництво продуктів харчування;

- організація обслуговування населення;

- ресторанне обслуговування;

- готельне обслуговування;

- туристичне обслуговування;

- видавнича діяльність та редагування;

- прикладна математика;

- створення програмного забезпечення;

- соціальна робота.

Коледж сучасних знань Класичного приватного університету, КСЗ КПУ

Які ж певні кроки необхідно здійснити, щоб поступити у Коледж КПУ?

Рекомендуємо навчання за структурою "молодший фахівець – бакалавр", що передбачає зменшення загальної тривалості отримання повної вищої освіти.

Перший крок. Поступлення до Коледжу Класичного приватного університету на вибрану кваліфікацію з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти. Освіта в Коледжі КПУ відбувається за 13 кваліфікаціями. Тривалість освіти – 3 роки. В учбовому процесі застосовуються інтерактивно-комунікаційні технології (дистанційний підхід). Студенти закладу отримують дипломи державного значення з наданням спеціалізації "молодший фахівець". До позитивних сторін навчання в Коледжі КПУ зараховуємо ранню профілізацію, застосування індивідуальних програм професійного вибору, високоосвічений педагогічний колектив Класичного приватного університету.

Другий крок. Подальше здобуття освіти в Класичному приватному університеті на наступному навчальному рівні "бакалавр" за суміжним напрямом формування за умови:

- зменшеної тривалості навчання (розпочинаючи з третього курсу університету);

- надання пільг (знижки в оплаті за навчання).

Позитивні сторони навчання у Коледжі КПУ

Для навчання ти маєш змогу вибрати заочну чи дистанційну форми навчання і одержувати повну загальну середню освіту в своїй школі.

Навчання триває на протязі 3-ох років.

Після завершення Коледжу ти одержуєш диплом державного значення "молодшого фахівця" і можеш, продовживши навчання в університеті з третього курсу, за зменшеною тривалістю одержати диплом бакалавра.

Прийом на навчання в Коледж КПУ відбувається на базі основної загальної середньої освіти (тобто після завершення 9-ти класів) за підсумками вступних випробувань.

Тому якомога раніше розпочни пошуки свого місця в світі професій, а:

- доброзичлива демократична атмосфера закладу;

- змога застосування персональних програм професійного вибору, рання профілізація;

- чудова матеріальна структура Класичного приватного університету;

- зменшена тривалість навчання для отримання повної вищої освіти (бакалавра) є тими позитивними сторонами, які забезпечить Коледж КПУ.

Коледж сучасних знань Класичного приватного університету

І хай пощастить тобі в правильному виборі разом з Коледжем КПУ!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!