Роздрукувати сторінку

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, БУМіБ

« Назад

БУМіБ – це приватний вищий навчальний заклад, який забезпечує не тільки регіон Приазов'я, але і багато інших областей України, висококваліфікованими фахівцями з економіки, менеджменту, права, соціології управління бізнесу, інформаційних технологій, а також інженерів-програмістів та інженерів системних адміністраторів.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, БУМіБ

Контакти БУМіБ

Адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Свободи, 117 А.

Телефон/факс: 8 (06153) 3-52-16.

URL: www.bip.azovintel.com.

Напрями навчання у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу:

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Соціологія;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство.

БУМіБ

Історія становлення Бердянського університету менеджменту і бізнесу (БУМІБ)

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (Бердянський інститут підприємництва) своїм роком заснування може вважати 1992 рік, коли він був створений, як недержавний ВУЗ. БУМіБ займається підготовкою кадрів для таких сфер, як економіка, менеджмент, право, соціологія управління бізнесом, політологія, інформаційні технології. Бердянський інститут підприємництва існує не дуже тривалий термін, але за двадцять років зміг вже себе зарекомендувати, як авторитетний і грамотний «постачальник» освітніх послуг.

Він став одним з перших недержавних навчальних закладів, пріоритетним напрямком діяльності якого є підготовка конкурентоспроможних фахівців для роботи в середовищі ринкової економіки.

Сьогодні університет ліцензований III рівнем акредитації і готує висококваліфікованих фахівців в області економіки, менеджменту, права, соціології управління бізнесу, політології, інформаційних технологій для роботи в умовах ринкової економіки.

На даний час у Вузі здобувають освіту понад 8000 студентів. Вони проходять підготовку за 16 напрямами. Поряд з традиційними рівнями навчання – бакалаврат і спеціалітет – можна поступати на навчання в магістратуру. Всього Університет може запропонувати 21 освітню програму.

Факультети БУМіБ:

1. Менеджменту і бізнесу;

2. Економічний;

3. Інформаційних систем і технологій;

4. Юридичний;

5. Магістратура.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, БУМіБ

Матеріально-технічна структура Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Матеріально-технічна база БУМіБ досить багата і включає в себе кілька навчальних корпусів, розташованих в центральній частині міста. У цих корпусах знаходяться бібліотеки, спортзали і кафе, де студентам надається все необхідне для навчання. Комп'ютерні класи університету обладнані сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням, що відповідає вимогам, виставленим до вищих навчальних закладів.

Матеріально-технічна база Університету – це 3 навчальних корпуси, сучасна лабораторна база (в тому числі віртуальні лабораторії електротехніки та фізики), 7 комп'ютерних класів з доступом до мережі Інтернет, 3 бібліотеки, 2 спортзали, 3 кафе.

Педагогічний колектив БУМіБ

Штат педагогічних працівників ВНЗ – це фахівці високої кваліфікації, які мають великий досвід педагогічної, наукової та професійної діяльності, три чверті професорсько-викладацького складу є власниками вчених звань і наукових ступенів.

При ВНЗ відкрито економіко-правовий коледж, випускникам якого надається можливість поступати відразу на третій курс Університету.

У ВУЗі щоквартально видається науковий економічно журнал і збірка наукових досліджень, в якому студенти можуть публікувати результати своїх досліджень.

Міжнародне співробітництво БУМіБ

Основним принципом керівництва Бердянського університету бізнесу є створення соціальних гарантій для молодого покоління в отриманні вищої освіти у зв'язку з чим - вартість навчання у Вузі доступна кожному. Бердянський університет менеджменту і бізнесу співпрацює і з іншими університетами України та інших країн, серед яких можна виділити таких як: Бердянський державний педагогічний університет, Луганський національний університет, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Севастопольський національний технічний університет, Астраханський державний університет, Бєлгородський університет кооперації, економіки і права, Пензенський державний університет, Мінський інститут управління, Могильовський державний університет імені А. А. Кулешова, Вітебський державний університет імені П. М. Машерова, Сучасний гуманітарний інститут в м. Кишинів, Тбіліській університет ім. Давида Агмашенебелі, Вища педагогічна школа Товариства польських вчителів м. Варшава, Жешувський університет, інститут CEDIMES в Парижі та інші.

Успішно налагоджено міжнародне співробітництво Університету з вищими навчальними закладами Болгарії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Росії. Студенти і викладачі мають можливість проходити стажування у відповідності з профілем у вищих навчальних закладах інших країн. У літню пору року студенти можуть брати участь у програмах міжнародного обміну. В рамках міжнародного співробітництва відкрито українсько-польське відділення, студенти якого перші три курсу отримують освіту в Бердянську, а 4 – 5 курси продовжують навчання у Польщі та отримують польський диплом європейського зразка.

Також БУМіБ надає можливості для продовження навчання без додаткових іспитів з допомогою переводу в Національну юридичну академію України (м. Харків), Національний технічний університет, Донецьку державну академію управління.

Для абітурієнтів Бердянський університет менеджменту і бізнесу проводить День відкритих дверей, з метою, щоб всі бажаючі змогли прийти та оглянути університет зі всіх сторін. Мається на увазі, щоб подивилися багату і достатню для навчання висококваліфікованих фахівців інфраструктуру університету, познайомилися з професорсько-викладацьким складом і з'ясували ті питання, які цікавлять щодо навчального процесу в даному навчальному закладі.

В університеті проводять набір абітурієнтів на підготовчі курси, на яких викладають кращі працівники університету, де майбутні студенти змогли б отримати хороший результат ЗНО.

Навчання у Вузі проводиться на очній і заочній формі. На очній формі студенти мають можливість навчатися на бюджетній та позабюджетній основі, що залежить від результатів ЗНО.

Для студентів БУМіБ надається відстрочка від служби в Збройних силах, згідно з чинним в Україні законодавством.

Крім навчальних занять студенти можуть записатися і займатися в спортивних секціях, які працюють на базі університету.

Випускники ВНЗ отримують дипломи державного зразка, на якій буде позначено напрям навчання та кваліфікація студента. Вищий навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Практично всі випускники працюють відразу ж по закінченню навчання в університеті, більшість з них працюють в органах державного управління, банках, на підприємствах різної форми власності і в правоохоронних органах.

Отже, Бердянський університет менеджменту і бізнесу – це заклад, який надасть Вам не лише високоякісні знання, а й згадку про щасливі студентські роки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!