Роздрукувати сторінку

Дніпрорудненський індустріальний технікум, ДІТ

« Назад

Форма власності: державна.

Рік створення: 1963.

Рівень кваліфікації: I (перший) - молодший фахівець.

Дніпрорудненський індустріальний технікум, ДІТ

Коротка історична інформація про ДІТ

Технікум утворений, як Дніпрорудненський вечірній гірничий технікум постановою Ради народного господарства Придніпровського економічного району від 12.07.1963 р. під № 1042 – р.

Розпорядженням Міністерства чорної металургії СРСР від 10.09.1966 р. заклад реорганізовано в Дніпрорудненський гірничий технікум з денним і вечірнім підрозділами.

Указом Міністерства чорної металургії СРСР від 02.02.1983 р. під № 21-до заклад реорганізовано в Дніпрорудненський індустріальний технікум.

На здійснення розпорядження КабМіну України від 24.01.1997 р. під № 78 заклад віддано в галузь управління Міністерства освіти України. Він функціонує на основі Закону України "Про освіту", Державної національної програми "Освіта (Україна XXI віку), Статуту закладу Міністерством освіти України, законодавчих документів МОН України та МОН, молоді та спорту України.

В складі закладу денний підрозділ, заочний і 9 циклових комісій. Навчальну роботу, пов'язану із наданням вищої освіти на рівні спеціалізованих потреб до молодшого фахівця, заклад здійснює за ліцензії Міносвіти на очній формі навчання на базі основної та повної загальної середньої освіти за напрямами та кваліфікаціями.

З 2000 року в закладі створено також заочний підрозділ, на якому здійснюються заняття за наступними кваліфікаціями:

- 5.05030102 - підземна розробка корисних копалин;

- 5.05030103 - використання та ремонт гірничого електромеханічного устаткування та автоматичних установок;

- з 2004 рр. - по кваліфікації 5.06010101 спорудження та використання будівель і споруд;

- з 2007 року - по кваліфікації 5.03050401 економіка організацій.

Заклад розміщений в одному приміщенні, який споруджений в 1966 році за типовим проектом. Загальна територія становить 10551 кв. м. Площа учбово-лабораторних будівель становить 7354 кв. м., що в розрахунку на одного студента нараховує 18,3 кв. м.

Дніпрорудненський індустріальний технікум - єдиний вищий освітній заклад I рангу кваліфікації на 4 райони - Василівський, Веселівський, Михайлівський, Кам'янка-Дніпровський м. Енергодар, який проводить формування спеціалістів за вищеокресленими кваліфікаціями, тому студенти користуються попитом і на 100% знаходять роботу.

ДІТ

Виховна діяльність в Дніпрорудненському індустріальному технікумі

Виховна діяльність у Дніпрорудненському індустріальному технікумі є цілісним процесом становлення особистості, в якому реалізуються необхідності студентства і країни в національно-патріотичному, морально-правовому, превентивному, трудовому та екологічному, художньо-естетичному, родинному та фізичному вихованні майбутніх представників української професійної еліти.

Метою виховання студентів у закладі є становлення морально-духовної, фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно-спроможної життєво компетентної особистості, яка вдало самоутверджується в соціумі як житель, сім'янин, професіонал.

Провідні напрямки виховної діяльності ДІТ:

- виховання національної свідомості;

- виховання патріотизму;

- становлення високої мовної культури;

- виховання й закріплення засад загальнолюдської моралі;

- становлення шани до Конституції, законодавства України, державної символіки;

- формування шани до історичного минулого Батьківщини та її традицій;

- становлення фізичного, психічного, духовного здоров’я студентів;

- формування повноцінного глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянським ставленням до відповідальності;

- виховання естетичної культури студентів як засіб профілактики правопорушень;

- формування інтересу до пізнавальної роботи.

Виховну діяльність в закладі проводять педагоги, керівники академічних груп, вихователь, представники органів студентського самоврядування.

Адміністрація Дніпрорудненського індустріального технікуму та органи, що проводять виховну діяльність, окреслюють її зміст, форми і засоби з врахуванням Конституції України, документів МОН України, потреб Статуту, даного положення та інших законодавчих документів.

Виховні години проводяться щоп’ятниці після третьої пари (13.10-13.50).

Дніпрорудненський індустріальний технікум, ДІТ

Основні форми виховної діяльності зі студентами у Дніпрорудненському індустріальному технікумі:

- позааудиторні заняття (тренінги, круглий стіл, інтелектуальна гра, мультимедійне заняття, інтерактивне заняття);

- комунікативні заняття (бесіда, дискусія, диспут, конференція);

- тематичні, інформаційні виховні години;

- волонтерська діяльність;

- пошукова, дослідницька, проектна діяльність;

- флеш-моби;

- акції;

- участь у підготовці і проведенні свят;

- заняття у спортивних секціях, гуртках, творчих колективах;

- відвідування музеїв, виставок, театру.

Науково-педагогічні проблеми, над вирішенням яких працює колектив Дніпрорудненського індустріального технікуму:

- гуманітарне поєднання професійного формування студентів з становленням у них високодуховних особливостей жителя України;

- покращення патріотичного виховання студентської молоді;

- становлення всесторонньо розвиненої, соціально творчої особистості, спроможної до самовдосконалення та самореалізації, формування у неї почуття відповідальності, високої духовності;

- здобуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального становлення юнаків і дівчат, формування високої політичної культури та трудової моралі;

- запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, розповсюджує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

- запровадження у свідомість молодих людей позитивних сторін здорового способу життя, становлення національного культу, соціально творчої, здорової та духовно багатої особистості.

Отже, ДІТ – це сучасний заклад, який завжди радо вітає усіх бажаючих у своїх лавах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!