Роздрукувати сторінку

Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, НК ТДАУ

« Назад

Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, НК ТДАУ

Ногайський коледж ТДАУ - вищий учбовий заклад I рангу кваліфікації, що  формує молодших фахівців за кваліфікаціями:

- Використання та ремонт машин і устаткування агропромислового виробництва НК ТДАУ

Спеціалізація - молодший фахівець "технік-механік". Випускник спеціалізації:

- сформований для забезпечення належної діяльності технічного обслуговування, діагностування технічного стану, ремонту і зберігання аграрної техніки і ремонту;

- отримує робочі спеціальності тракториста, машиніста, водія автотранспорту, слюсаря з ремонту с. г. техніки;

- уміє здійснювати діяльність в ремонтній майстерні, пункті технічного обслуговування, гаражі з застосуванням комп'ютерної техніки;

- спроможний надавати оцінку техніко-економічним показникам, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності.

- Виготовлення і переробка продукції рослинництва НК ТДАУ

Спеціалізація - молодший фахівець "агроном". Студент спеціалізації:

- проводить організаційно-технологічне управління в рослинництві господарства (бригада, дільниця, цех);

- Володіє знаннями щодо запровадження інтенсивних технологій с. г. культур;

- проводить заходи щодо використання органічних і мінеральних добрив, захисту рослин, біостимуляторів росту;

- Забезпечує здійснення робіт з обробітку ґрунту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю;

- Забезпечує підготовку урожаю для зберігання, переробки і реалізації;

- Контроль, правила і норми охорони праці і захисту оточуючого середовища.

- Землеустрій НК ТДАУ

Спеціалізація - молодший фахівець "землевпорядник". Студент кваліфікації:

- знає структуру знань з організації землевпорядних праць;

- проводить проектування земельних масивів;

- володіє  земельним правом;

- знає уміння топографічного креслення;

- має здібності діяльності з новітніми геодезичними обладнаннями;

- застосовує комп'ютерні технології землекористування.

- Фінанси і кредит НК ТДАУ

Спеціалізація: молодший фахівець з фінансів.

Студент кваліфікації:

- сформований до праці по плануванню, проведенню і аналітичного дослідження фінансової роботи організацій різноманітної форми власності;

- сформований до аналітичної праці в галузі поліпшення ефективності роботи установ та ефективного функціонування будь-якого підрозділу підприємства;

- організовує оперативну і поточну фінансову діяльність на рівні підрозділів або підприємства;

- вміє проводити оперативний облік здійснення бюджету організацій;

- має здібності діяльності в електронній структурі 1С: Бухгалтерія", "Парус";

- спроможний надавати оцінку високоефективному застосуванню матеріальних ресурсів організацій.

- Здійснення і технологія проведення фермерського господарства НК ТДАУ

Спеціалізація: спеціаліст зі створення та проведення фермерського господарства.

Студент кваліфікації:

- сформований для проведення фермерського господарства в модерних умовах;

- знає структуру знань з теорії та практики рослинництва і механізації аграрного господарства;

- застосовуючи комп'ютерну техніку, законодавчо-правову базу, уміє створювати бізнес-план, здійснювати фінансові розрахунки з юридичними та фізичними особами;

- планувати заходи щодо впливу ризикованих ситуацій;

- одержує робочі спеціальності тракториста-машиніста, водія автотранспорту, оператора ветеринарної обробки тварин.

Ногайський коледж ТДАТУ здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Геодезія та землеустрій;

- Аграрне господарство і лісництво;

- Техніка та енергетика сільськогосподарського виготовлення;

- Економіка та підприємництво.

Контакти Ногайського коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету

Телефон: (06137) 7-40-75.

Адрес: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Морська, 84.

Сайт: http://nogayskiy.org.ua.

E-mail: ndat@rambler.ru.

Практика студентів Ногайського коледжу ТДАУ

Потреба сьогоднішнього часу – практичне формування молодшого фахівця В Україні активно триває реформування економічних відносин та земельна реформа, тож необхідність у високоосвічених фахівцях в сфері землевпорядкування з кожним роком збільшується.

Головним завданням землевпорядника, у першу чергу, є здійснення належного контролю за додержанням законодавства України з проблем землекористування, землеволодіння, землеустрою і охорони земель, відведення її для господарського та персонального будівництва, обмір земельних територій, формування земельно-кадастрової документації та статистичної звітності.

Практичні уміння отримані на уроках, студенти поглиблюють при здійсненні польових геодезичних робіт на місцевості. Під час практики відбувається прокладання теодолітних, нівелірних та полігонометричних мереж, здійснюється тахеометричне знімання електронним тахеометром 3Та5 та SOUTHNTS 352R, відбувається GPS-спостереження з застосуванням одно- та двочастотних GPS-приймачів, вирішуються геодезичні задачі.

В межах учбової практики «Модерні технології в землеустрої», студенти ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» кваліфікації «Землевпорядкування» відвідали Державне підприємство «Запорізький інститут землеустрою» з ціллю поглиблення теоретичних знань та здобуття практичних здібностей у діяльності з модерними електронними установками.

Державне підприємство «Запорізький інститут землеустрою» вже більше ніж пів століття функціонує у сфері землевпорядкування.

Відвідування закладу стало пам’ятною сторінкою учбової практики. Майбутні землевпорядники гідно виявили Ногайський коледж, проявили високу теоретичну підготовку та здобули нових практичних умінь.

Отже, НК ТДАУ – це сучасний заклад, який надає міцні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!