Роздрукувати сторінку

Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, БК ТДАУ

« Назад

Окреме функціональне відділення "Бердянський коледж ТДАУ" є державним учбовим закладом І рангу кваліфікації, що формує молодших фахівців для установ і організацій Міністерства сільськогосподарської політики України.

Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, БК ТДАУ

Контакти БК ТДАУ

Номер: (06153) 2-74-79, 2-33-49.

Адрес: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський, 9.

Сайт: http://bctdatu.zp.ua.

E-mail: bktdatu@gmail.com.

Історія БК ТДАУ

ВСП "Бердянський коледж ТДАУ" - одне з найдревніших учбових закладів України.

1 жовтня 1924 р. постановою Бердянського окрвиконкому була сформована профшкола виноградарства і садівництва.

1 вересня 1930 р. розпорядженням Раднаркому України на основі профшколи був утворений садово-городній технікум. У 40-х роках після повернення з евакуації заклад знову розпочав свою роботу під іменем "Технікум виноградарства і виноробства".

29 жовтня 1987 р. розпорядженням № 343 Державного сільськогосподарського комітету Української РСР заклад був реорганізований в "Технікум харчової сфери".

Згідно з постановою Міжгалузевої атестаційної комісії від 19 жовтня 1995 р. за № 20, розпорядженням Державної атестаційної комісії від 23 грудня 2003 року № 48 технікум визнаний вищим учбовим закладом I рангу кваліфікації.

Згідно з указом Міністерства сільськогосподарської політики України від 29 червня 2004 року № 236 "Про утворення регіонального функціонального відділення Таврійської державної агротехнічної академії" Бердянський технікум харчової промисловості був перетворений в регіональне функціональне відділення Таврійської державної агротехнічної академії, яка є спадкоємцем реорганізованого технікуму.

Відповідно до указів Міністерства сільськогосподарської політики України № 375 від 31 травня 2007 р., № 459 від 2 липня 2007 р., № 517 від 18 липня 2007 р. та указом ТДАТУ № 4-09 від 5 вересня 2007 р. ВСП "Бердянський технікум харчової промисловості ТДАУ" реорганізовано у ВСП "Бердянський коледж ТДАУ".

Згідно з постановою Державної атестаційної комісії про результати сертифікування (ліцензія АВ № 159351 від 20.09. 2006 р.) заклад проводить формування спеціалістів за навчально-спеціалізованим рангом молодший фахівець за кваліфікаціями:

- "Використання та ремонт устаткування харчових виробництв";

- "Бродильне виробництво і виноробство";

- "Агрономія";

- "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів";

- "Комерційна діяльність";

- "Фінанси";

- "Організація обслуговування в готелях і туристичних структурах".

БК ТДАУ

З 2004 року здійснюється формування з придбання робочої кваліфікації "Оператор комп'ютерного набору" (сертифікат номер АВ № 048084 від 22.03. 2006 р.).

Загальна інформація про БК ТДАУ

Головними положеннями роботи закладу є:

- формування відповідно до держзамовлення і договірних зобов'язань спеціалістів навчально-кваліфікаційного рангу молодший фахівець для задоволення необхідностей сільськогосподарського сектора економіки України;

- перепідготовка і збільшення спеціалізації кадрів;

- культурно-навчальна, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

- надання навчальних платних послуг, не заборонених законодавством.

Важливими завданнями закладу є:

- проведення учбової роботи з сертифікованих кваліфікацій, яка забезпечує формування спеціалістів навчально-кваліфікаційного рангу молодший фахівець і відповідає стандартам вищої освіти;

- проведення креативної, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої роботи;

- забезпечення здійснення державного замовлення та угод на формування спеціалістів з вищою освітою;

- опанування попиту на окремі кваліфікації на ринку праці і сприяння працевлаштуванню студентів;

- забезпечення культурного і духовного становленню особистості, виховання осіб, які здобувають освіту у закладі, в дусі українського патріотизму і шани до Конституції України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги у відношеннях між педагогічними співробітниками, студентами;

- перепідготовка і збільшення спеціалізації кадрів, просвітницька робота;

- забезпечення здобуття студентами професійних умінь згідно з навчальними стандартами, формування їх до професійної роботи;

- збільшення навчально-культурного рівня жителів.

Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, БК ТДАУ

Структура управління закладом, учбово-виховним, виробничим і методичним процесом окреслені Розпорядженням про коледж.

Заклад має окреме майно, персональний баланс, поточний та інші рахунки в організаціях банку, печатку із зображенням ідентифікаційного номеру та зі своїм найменуванням.

За період становлення в закладі сформовано приблизно 18 тис. фахівців для структури сільськогосподарського комплексу України та інших країн СНД. Поміж студентів закладу - новатори виробництва, керівники організацій, управлінь, педагоги вищих учбових закладів.

Бердянський коледж ТДАТУ здійснює формування молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Машинобудування та матеріалообробка;

- Харчова галузь та переробка аграрної продукції;

- Сільське господарство і лісництво;

- Сфера обслуговування;

- Економіка та підприємництво.

Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету

Отже, БК ТДАУ – це сучасний заклад, який формує високоосвічених спеціалістів, затребуваних на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!