Роздрукувати сторінку

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, ХННРБЦ

« Назад

Загальна інформація про Хортицький навчально-реабілітаційний центр

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, ХННРБЦ

Хортицький Національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр - це єдиний в Україні навчальний заклад, який комплексно вирішує проблеми реабілітації та соціалізації дітей-інвалідів. Сюди приймають малюків віком від 3-х місяців, і, не залишаючи цих стін, вони можуть, паралельно оздоровлюватись, здобути середню та вищу освіту. У структурі центру є дошкільне відділення, загальноосвітня школа з класами профтехпідготовки і коледж 1-2 рівня акредитації з 4-річним курсом навчання з педагогічним і художнім відділенням і відділенням ландшафтного дизайну. Головна особливість центру - навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними можливостями разом зі здоровими. Так на сьогоднішній день в центрі навчається 400 дітей, з них 91 інвалід і 65 вихованців з обмеженими фізичними можливостями.

Саме ряд новаторських ідей дозволив Центру стати унікальним у країні навчальним закладом, вважає його директор, кандидат педагогічних наук Валентина Нечипоренко. До набуття цього статусу Хортицький навчально-реабілітаційний центр йшов 15 років. Можливим це стало завдяки тому, що цей навчальний заклад взяв на себе місію вивести дітей-інвалідів з чотирьох стін і дати їм можливість навчатися нарівні з усіма, реалізовуючи свій інтелектуальний потенціал з перспективою подальшого працевлаштування.

У Хортицькому реабілітаційному центрі допомагають не тільки вихованцям.

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (заклад інтернатного типу), розташований на території острова Хортиця в м. Запоріжжі. Центр надає хворим дітям, а також дітям, які мають серйозні захворювання внутрішніх органів і систем, безперервну освіту, комплексну медичну, психологічну, педагогічну та фізичну реабілітацію. Це єдиний заклад в Україні, в якому діти отримують разом з освітніми послугами, цілий комплекс медико-психолого-соціальних послуг і яка має статус національного.

Протягом 20-ти років заклад є експериментальним майданчиком Міністерства освіти і науки, потужним науковим центром з розробки та впровадження освітніх технологій в галузі інклюзивної освіти для дітей з обмеженими можливостями, в тому числі і з порушеннями опорно-рухового апарату.

В центрі функціонує дитячий садок, загальноосвітня санаторна школа-інтернат, багатопрофільний коледж з трьома відділеннями: педагогічним, художнім відділенням ландшафтного дизайну, відділення ранньої соціальної реабілітації.

Центр розрахований максимально на 450 дітей. В даний час в ньому навчаються та проходять комплексну реабілітацію близько семисот діточок з усієї Запорізької області і м. Запоріжжя. Крім цього, багато батьків, будучи наслуханими про «золоті руки вузьких фахівців педагогів-реабілітологів центру, привозять своїх дітей у центр медико-психолого-педагогічний консиліум, де команда професіоналів: медиків, психологів, дефектологів, соціальних педагогів, вчителів на основі глибокої діагностики складає індивідуальну карту реабілітації для кожної окремої дитини і протягом року відслідковує цей процес реабілітації. В центрі не відмовляють нікому.

Впевнені, що кожна подібна установа-інтернат унікальна по-своєму і має за діяльністю свою успішну історію становлення і розвитку.

В Центрі функціонує відділення ранньої соціальної реабілітації для дітей від 0 до 10 років, загальноосвітня школа-інтернат з дошкільним відділенням для дітей від 6 до 18 років, багатопрофільний коледж для молоді від 17 років і старше з ураженнями ЦНС (у тому числі ДЦП), вадами опорно-рухового апарату, соматичними захворюваннями.

Фахівці Центру здійснюють програми з інтеграції дітей-інвалідів у суспільство шляхом їх ранньої соціальної реабілітації, організації їх навчання, виховання, професійного самовизначення в загальноосвітніх дошкільних групах та класах, виховних групах, класах професійно-технічного навчання, студентських групах коледжу, і створення робочих місць. Використовуються реабілітаційно-педагогічні технології, соціально-адаптаційні методики загальнофункціональної реабілітації.

Тривалість реабілітаційної програми – 1 рік з продовженням у разі потреби.

ХННРБЦ

Контакти ХННРБЦ

Адреса: вул. Наукового містечка, 59, м. Запоріжжя, о. Хортиця, 69017.

Телефон: (061) 286-53-04.

Сайт: hnnrbc.zp.ua.

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, ХННРБЦ

Особливості самоврядування Хортицького центру

Особливістю закладу є забезпечення комплексної реабілітації дітей з особливими потребами, тому перед педагогічним колективом закладу виникла необхідність вирішення основного завдання – зробити дитину з особливими потребами активним учасником, суб'єктом навчально-виховного процесу. Беручи участь у роботі шкільного самоврядування учні залучені в різноманітну позаурочну діяльність, ділове спілкування з дорослими на рівних, залучені до практики соціальної поведінки і соціальної діяльності, отримують можливість впливу на процес розробки і прийняття нормативних документів школи (статут), відстоювати свої права і інтереси, що дає можливість самореалізації і самоствердження в суспільному житті.

З метою ефективного функціонування органів шкільного самоврядування необхідно забезпечити вирішення ряду проблем, а саме: формальність функціонування органів самоврядування, ігнорування бажань учнів, авторитарний стиль спілкування (нав'язування власних ідей) дорослих. Саме тому педагогами закладу здійснена спроба пошуку оптимального шляху організації самоврядування, яке допомогло б дитині оволодіти суб'єктно-активними, просоціальними моделями життя, які забезпечать дитині не тільки підготовку до життя, а реальну активну відповідальну життєдіяльність у суспільстві. Шкільне самоврядування Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру – це відкрита система, яка розвивається завдяки залученню нових ідей і зростання життєтворчої активності всіх членів колективу.

Емпіричними даними встановлено, що самоврядування в умовах навчально-реабілітаційного простору має такі особливості:

- розглядається, як технологія життєтворчості, яка збагачує навчально-реабілітаційний простір умовами для розвитку соціальної компетентності молодших школярів;

- побудовано на основі суб'єкт-суб'єктних відносин;

- виконує реабілітаційну функцію, яка передбачає можливість оптимізації компенсаторних можливостей організму дітей з особливими потребами, активізації наявних у них фізіологічних резервів для вирішення проблем власного розвитку, набуття навичок саморегуляції почуттів і подолання кризових станів особистості, розвиток комунікативної та емоційно-вольової сфери у життєвому просторі особистості, вміння проводити самодіагностику і самокорекцію, визначати оптимальні шляхи особистісного розвитку.

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр

Отже, Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр – це заклад, який завжди чекає усіх бажаючих на навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!