Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Запорізької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Запорізької області \ ЗВО (ВНЗ) Запорізької області та їх рейтинг \ 20. Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету, БМК ЗНТУ

Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету, БМК ЗНТУ

« Назад

Бердянський машинобудівний коледж ЗНТУ - вищий учбовий заклад I рангу кваліфікації.

Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету, БМК ЗНТУ

Контакти БМК

Заклад знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Лясейнськая, 59.

Контактні телефони: (06153) 3-40-51 і 067-145-89-43.

БМК ЗНТУ

Загальна інформація про БМК ЗНТУ

В самому центрі міста Бердянська розташоване одне з найдревніших учбових закладів Запорізької області – Бердянський машинобудівний коледж ЗНТУ, який у січні 2007р. відзначив своє 85-річчя. У вересні 2007 р. коледж включений до структури Запорізького національного технічного університету. Історія освіти машинобудівного коледжу йде в глибини ХХ століття, коли в листопаді 1920 р. в Бердянську було організовано два навчальних заклади: професійна технічна школа і вечірній робітничий факультет. Офіційною датою заснування коледжу вважається січень 1922 р., коли Бердянський робочий технічний факультет був перетворений у вечірній робітничий технікум з п'ятирічним терміном навчання. Вечірній робітничий технікум випускав інженерів вузької спеціальності для заводів сільгоспмашинобудування. Педагогічні кадри для молодших курсів підбиралися з кращих вчителів міста, а для старших курсів з спеціальних дисциплін, курсового та дипломного проектування – з інженерів Первомайського заводу.

Для навчальної роботи за технікумом було закріплено будівлю по вулиці Червоної № 2, де було проведено ремонт навчального корпусу та були запрошені на роботу основні штатні викладачі. Лише за окремими спецдисциплінами залучалися викладачі з числа інженерів Первомайського заводу, які працювали в технікумі за сумісництвом. Тоді ж було покладено початок створенню основних кабінетів, робота по оснащенню яких тривала до початку Другої Світової війни.

Влітку 1935 р. технікум переїжджає на вулицю Дюміна, 27. Навчання ведеться як на денному, так і на вечірніх відділеннях.

За період з 1930 р. по 1941 р. технікум випускав по денному відділенню за спеціальностями: технік – технолог по обробці металів різанням; технік – технолог з інструментального виробництва та інші. Всього за вказаний період було випущено близько 900 фахівців. Випускники денного відділення направлялися на роботу в різні міста колишнього Радянського Союзу.

Серед випускників – Герой Радянського Союзу Кударь П. С., Герой Соцпраці Півнів К. Д., Генеральний керівник Київського верстатобудівного об'єднання імені М. Гіркого Кальченко В. М., Генеральний керівник Харківського об'єднання імені Малишева Соич О. В., Бердянського заводу «Південгідромаш» Безрідний В. П., головний інженер «Дормаша» Есман П. М. та багато інших.

П'ять викладачів технікуму Падорин І. А., Базар Р. М., Тютюма Р. М., Мусійченко В. І., Амонс А. В. були удостоєні звання «Заслужений вчитель України».

Значний вклад у становлення матеріальної структури закладу внесли колишній директор Кафанов Н.З., а також викладачі та співробітники: Бідний А. М., Воронков В. М., Бучакчийський М. П., Кальченко Е. Ф., Поник Д. Д. і багато інших.

З 1991 року технікуму присвоєно статус коледжу. Сьогодні Бердянський машинобудівний коледж має потужну матеріальну базу, а саме: три корпуси, спортивний зал, навчальні класи та лабораторії, майстерні, гуртожиток.

З 2007 року в коледжі функціонує модерний комп'ютерний клас, де студенти мають змогу навчатися за інноваційними технологіями, а також використовувати можливості мережі Інтернет.

Інженерно-викладацький педколектив формується з висококваліфікованих спеціалістів: Заслужені педагоги України, педагоги-методисти та педагоги вищої кваліфікації. Студенти мають змогу використовувати бібліотеку, читальний зал, залами курсового та дипломного проектування.

Коледж проводить навчання спеціалістів за такими кваліфікаціями:

- Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних структурах;

- Фінанси і кредит;

- Технічне обслуговування і ремонт обладнання організацій машинобудування;

- Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;

- Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету, БМК ЗНТУ

Виховна діяльність БМК

Навчання в коледжі – це не тільки пари, заліки, семінари – це і цікаві змістовне дозвілля: КВК, брейн-ринги, спортивні змагання. У вільний від навчання час студенти мають змогу займатися в спортивних секціях, гуртках художньої творчості та гуртках технічної творчості.

Робота з фізичного виховання відбувається відповідно до законодавчо-правових документів в сфері освіти; створеного та зареєстрованого плану діяльності комісії.

Праця з талановитою молоддю здійснюється методом залучення студентів до занять в спортивні гуртки. В закладі діють секції:волейбол-відповідальна Николайчук В.О.

Студенти відвідують спортивні гуртки міста та приймають активну участь в спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходах закладу та міста.

Педагоги проводять діяльність з поширення здорового способу життя серед студентів та виховні заходи з військово — патріотичного становлення молоді.

Педагоги здійснюють персональну діяльність зі студентами на додаткових заняттях з ціллю збільшення рівня фізичної підготовленості та покращення стану здоров’я студентів.

Коледж проводить формування спеціалістів за державним контрактом (замовленням) та угодами, як основними формами регулювання відносин між коледжем та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Коледж має: денні підрозділи, заочний підрозділ, а також госпрозрахункові: відділення довузівської підготовки (підготовчі курси).

Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету

Головними завданнями Бердянського медичного коледжу є:

- проведення навчальної роботи, яка забезпечує формування спеціалістів освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця бакалавра і відповідає положенням вищої освіти;

- проведення креативної мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої роботи;

- забезпечення здійснення державного замовлення та угод на формування спеціалістів з вищою освітою;

- опанування попиту на окремі кваліфікації на ринку праці і сприяння знаходженню роботи студентів;

- забезпечення культурного і духовного становлення особистості, виховання їх в дусі українського патріотизму, шани до Конституції України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги у стосунках між робітниками, педагогами та студентами;

- перепідготовка та збільшення спеціалізації кадрів;

- утворення відповідних умов для практичної освіти студентів;

- забезпечення здобуття студентами професійних знань згідно з освітніми стандартами, підготовка їх до професійної роботи;

- збільшення освітньо-культурного рівня жителів.

Отже, Бердянський медичний коледж – це сучасний заклад, який завжди з радістю вітає у своїх лавах нових абітурієнтів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!